OSVČ a sociální pojištění v roce 2021: Víme, kolik budete platit

Sociální pojištění pro OSVČ 2021 - ilustrační foto

Sociální pojištění pro OSVČ 2021 - ilustrační foto Zdroj: Profimedia

V roce 2021 zaplatí na sociálním pojištění více osoby samostatně výdělečně činné platící minimální sociální pojištění i OSVČ s nadstandardními zisky.

Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost je platba sociálního pojištění povinnou daní a vždy musí platit měsíční zálohy. Měsíční záloha za příslušný měsíc musí být uhrazena během tohoto měsíce. Částka měsíční zálohy odpovídá dosaženému zisku v minulém roce, vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha.

Minimální záloha na sociálním pojištění v roce 2021

V letošním roce činí měsíční minimální záloha na sociálním pojištění 2 544 korun. Pro rok 2021 se minimální měsíční záloha zvyšuje na 2 588 korun.

Částka měsíční minimální zálohy se vypočítává z průměrné mzdy stanovené MPSV. Průměrná mzda se přitom stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, oba údaje jsou stanoveny vládním nařízením dle vývoje ekonomických ukazatelů. Rozhodná průměrná mzda je tedy 35 441 korun (34 766 korun x 1,0194). Minimální měsíční záloha na sociálním pojištění je 29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy, pro rok 2021 tedy částka 2 588 korun (35 441 korun x 25 procent x 29,2 procenta). V přiložené tabulce níže máme uveden vývoj minimální měsíční zálohy od roku 2014.  

Vyšší odvody = vyšší důchod

Částku měsíčního důchodu ovlivňují příjmy od roku 1986, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Rozhodnými ročními příjmy u OSVČ jsou tedy vyměřovací základy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Při platbách sociálního pojištění v minimální výši je tedy nutné počítat s podprůměrným státním důchodem, který při aktuální příjmové úrovni neodpovídá ani 9 tisícům korun, přesná částka by samozřejmě závisela na konkrétním průběhu pojištění a zejména získané době pojištění.

Maximální vyměřovací základ

U OSVČ se sociální pojištění vypočítává na roční bázi a činí 29,2 procenta z vyměřovacího základu, od vypočteného ročního sociálního pojištění se potom odečtou zaplacené zálohy během roku. Pro výpočet sociálního pojištění je však stanoven maximální vyměřovací základ, z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. Maximální vyměřovací základ se přitom pro příští rok zvyšuje na 1 701 168 korun.  

Příklad: Začátek podnikání

Živnostník Josef zahájí v roce 2021 hlavní samostatnou výdělečnou činnost a v prvním roce výkonu samostatné výdělečné činnosti bude platit minimální měsíční zálohu v částce 2 588 korun. Od vypočteného ročního sociálního pojištění za rok 2021 se následně odečtou zaplacené zálohy během roku. Při platbě minimálních záloh nemůže vzniknout přeplatek, ale při úspěšném podnikání nedoplatek. Od podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021 začátkem roku 2022 se měsíční záloha zvýší v závislosti na dosaženém zisku.

Příklad: Velký zisk

Podnikatelka Hana dosáhne za rok 2021 hrubého zisku ve výši 3 900 00 korun. Skutečný vyměřovací základ 1 950 000 korun (3 900 000 korun x 50 procent) bude vyšší než maximální vyměřovací základ pro rok 2021, který činí 1 701 168 korun. Sociální pojištění za rok 2021 se bude počítat z maximálního vyměřovacího základu 1 701 168 korun a bude činit 496 742 korun (1 701 168 korun x 29,2 procenta). Pro rok 2020 činí maximální vyměřovací základ 1 672 080 korun.

Daňové přiznání krok za krokem