Zdravotní pojištění OSVČ 2021: Záloha, minimální záloha, samoplátce | E15.cz

Zdravotní pojištění pro OSVČ: Minimální záloha se zvyšuje

Petr Gola

Vstoupit do diskuze
0

Pro rok 2021 se zvyšuje minimální měsíční záloha, kterou platí OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, o 41 korun. Jaká je splatnost záloh na zdravotním pojištění? Kdo platí minimální měsíční zálohu?

Osoby samostatně výdělečně činné platí při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Měsíční částka zálohy odpovídá dosaženému zisku v minulém roce, vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha.

Účast na zdravotním pojištění je ze zákona povinná a nemůže být nahrazena komerčním pojištěním. Na trhu působí 7 zdravotních pojišťoven a jednou za 12 kalendářních měsíců je možné zdravotní pojišťovnu změnit, případná změna však nemá vliv na výpočet a výši zdravotního pojištění.

Minimální záloha v roce 2021

V roce 2020 činila měsíční minimální záloha 2 352 korun. Pro rok 2021 se minimální měsíční záloha zvyšuje na 2 393 korun. Výše měsíční minimální zálohy závisí na průměrné mzdě stanovené MPSV, přičemž průměrná mzda se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, oba údaje jsou stanoveny vládním nařízením dle vývoje ekonomických ukazatelů.

Rozhodná průměrná mzda je tedy 35 441 korun (34 766 korun x 1,0194). Minimální měsíční záloha činí následně 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy, pro rok 2021 tedy částku 2 393 korun (35 441 korun x 50 procent x 13,5 procenta). V přiložené tabulce níže máme uveden vývoj minimální měsíční zálohy od roku 2012.

Splatnost zálohy

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí hradit měsíční zálohy na účet příslušné zdravotní pojišťovny do 8. dne následujícího měsíce. Platby v nižší částce nebo opožděné úhrady jsou sankciovány předepsaným penále.

V případě úspěšného legislativního procesu si budou moci v příštím roce OSVČ s ročním příjmem do 800 tisíc korun splňující stanovené zákonné podmínky plnit své daňové povinnosti na dani z příjmu, sociálním pojištění a zdravotním pojištění formou jedné platby – tzv. paušální daně.

Pro které OSVČ se nic nemění?

U OSVČ se zdravotní pojištění vypočítává na roční bázi a činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu, od vypočteného ročního zdravotního pojištění se potom odečtou zaplacené zálohy během roku.

Sazba zdravotního pojištění pro OSVČ se pro příští rok nemění. OSVČ mající vlastní dosažený vyměřovací základ (tj. polovinu daňového základu) vyšší než minimální vyměřovací základ, zaplatí na zdravotním pojištění stejně vysokou částku jako v minulých letech. Za celý rok 2020 zaplatí všechny OSVČ na zdravotním pojištění méně z důvodu prominutí záloh v minimální výši za měsíce březen až srpen z důvodu epidemie koronaviru.

Příklad: Vyšší záloha

Živnostník Michal platil v roce 2020 minimální měsíční zálohu na zdravotním pojištění (s výjimkou za měsíce březen až srpen) ve výši 2 352 korun. Za leden 2021, tedy do 8. února 2021, bude hradit již zvýšenou měsíční zálohu 2 393 korun.

Příklad: Stále stejná záloha

Paní Alice dosáhla v posledních 5 letech hrubého zisku vždy 900 000 korun. Roční zdravotní pojištění činilo tedy v posledních letech 60 750 korun (900 000 korun x 50 procent x 13,5 procenta). Měsíční záloha tedy 5 063 korun (60 750 korun: 12 měsíců). Zvýšení měsíční minimální zálohy se paní Alice nedotýká, stále bude platit měsíční zálohu ve výši 5 063 korun.

Autor: Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2020 (resp. za rok 2019) podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Myslete na to, že pokud jste OSVČ, společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehled o příjmech a výdajích.

 V daňovém přiznání a výpočtu měsíční čisté mzdy lze uplatňovat daňové slevy.

Daňové přiznání odevzdáváte i v případě, že jste nabyli nemovitý majetek. Mimo domů a bytů sem patří i pozemky a garáže.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou formuláře i kalkulačky

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!