OSVČ a zdravotní pojištění za rok 2020 v příkladech

Přehled pro zdravotní pojišťovnu

Přehled pro zdravotní pojišťovnu Zdroj: Shutterstock

.
.
3
Fotogalerie

Všechny OSVČ, které alespoň po část loňského roku vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, musí odevzdat své zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích. Podívejme se v několika příkladech, jak se počítá zdravotní pojištění za rok 2020?

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být zdravotní pojištění za rok 2020 vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, za každý měsíc ve výši 17 417,50 koruny. Za měsíce výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v březnu až srpnu je prominuto zdravotní pojištění ve výši 2 352 korun. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se roční zdravotní pojištění počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu a rovněž je nárok na prominutí zdravotního pojištění. Sazba zdravotního pojištění je vždy 13,5 procenta.

1) Výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2020

Paní Jitka vykonávala po celý rok 2020 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk, tj. příjem ponížený o související výdaje, činí 792 600 korun. Na měsíčních zálohách zaplatila paní Jitka částku 36 600 korun. Jak vysoký je nedoplatek na zdravotním pojištění má paní Jitka?

  • Skutečný vyměřovací základ ve výši 396 300 korun (792 600 korun x 50 procent) je vyšší než minimální vyměřovací základ pro celý rok ve výši 209 010 korun (17 417,50 korun x 12 měsíců). Zdravotní pojištění se bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu.
  • Roční zdravotní pojištění činí 53 501 korun (396 300 korun x 13,5 procenta).
  • Prominuté zdravotní pojištění je 14 112 korun (2 352 korun x 6 měsíců).
  • Zaplacené zálohy jsou 36 600 korun.

Nedoplatek na zdravotním pojištění ve výši 2 789 korun (53 501 korun - 14 112 korun - 36 600 korun) zaplatí paní Jitka do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

2) Výkon hlavní činnosti po část roku 2020

Pan Jaroslav zahájil samostatnou výdělečnou činnost od září 2020. Hlavní samostatnou výdělečnou činnost vykonával tedy 4 měsíce roku 2020. Hrubý zisk činí 112 800 korun. Na měsíčních zálohách zaplatil 9 408 korun, platil měsíční minimální zálohy ve výši 2 352 korun.

  • Skutečný vyměřovací základ ve výši 56 400 korun (112 800 korun x 50 procent) je nižší než minimální vyměřovací základ za čtyři měsíce výkonu samostatné výdělečné činnosti v roce 2020 ve výši 69 670 korun (17 417,50 koruny x 4 měsíce).
  • Zdravotní pojištění se bude tedy počítat z minimálního vyměřovacího základu ve výši 69 670 korun.Roční zdravotní pojištění činí 9 406 korun (69 670 korun x 13,5 procenta).
  • Pan Jaroslav nemá nárok na prominutí zdravotního pojištění, neboť zahájil samostatnou výdělečnou činnost až od září 2020.

Pan Jaroslav nemá nedoplatek na zdravotním pojištění, protože je roční zdravotní pojištění pokryto úhradami měsíčních záloh.

3) Vedlejší samostatná výdělečná činnost

Slečna Karolína vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost po celý rok 2020 při zaměstnání. Pokud je samostatná výdělečná činnost vykonávána při zaměstnání, tak nemusí být placeny měsíční zálohy na zdravotním pojištění a zdravotní pojištění se doplatí vždy jednorázově do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Roční hrubý zisk za rok 2020 má paní Karolína ve výši 140 000 Kč. Kolik zaplatí na zdravotním pojištění?

  • Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu, v případě slečny Karolíny z částky 70 000 korun (140 000 korun x 50 procent).
  • Roční zdravotní pojištění činí 9 450 korun (70 000 korun x 13,5 procenta).
  • Prominutí zdravotní pojištění potom částku 4 728 korun.

Nedoplatek na zdravotním pojištění ve výši 4 722 korun (9 450 korun - 4  728 korun) uhradí slečna Karolína jednorázově do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.