Kdo nemusí podávat daňové přiznání? | E15.cz

Kdo nemusí podávat daňové přiznání?

Kamila Ondráčková, Petr Gola

I když jste měli v roce 2019 vysoké příjmy, v některých případech nemusíte podávat daňové přiznání. Podívejte se na vybrané praktické příklady kdy nemusíte podávat daňové přiznání.

Za rok 2019 musí daňové přiznání podat daňoví poplatníci, kteří obdrželi příjmy vyšší než 15 000 korun, jestliže se nejednalo o daňově osvobozené příjmy nebo o příjmy, u kterých byla vybrána srážková daň z příjmu. Daňové přiznání jsou rovněž povinni podat daňoví poplatníci, jejichž příjmy byli nižší než 15 000 korun, ale vykazují daňovou ztrátu.

Jaká bude vaše čistá mzda v roce 2020? >>>

Současně však platí, že daňové přiznání nejsou povinni podat daňoví poplatníci, kteří měli za rok 2019 pouze příjmy ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele nebo více zaměstnavatelů postupně za sebou, pokud bylo u každého zaměstnavatele podepsáno růžové prohlášení k dani, a to za podmínky, že mimo příjmy ze zaměstnání byly zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku, nájmu nebo ostatních daňových příjmů 6 000 korun a méně.

Příklad: Jedno zaměstnání

Paní Veronika pracovala po celý rok 2019 pouze pro jednoho zaměstnavatele a žádné jiné zdanitelné příjmy neměla. Paní Veronika tedy nemá povinnost podávat daňové přiznání a může požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně za rok 2019.

Příklad: Daně a dvě zaměstnání

Paní Milena pracovala od ledna do května 2019 pro zaměstnavatele AB a od června do prosince 2019 pro zaměstnavatele XY. U obou zaměstnavatelů podepsala růžové prohlášení k dani. Za rok 2019 nemá paní Milena povinnost podávat daňové přiznání a může požádat zaměstnavatele XY o provedení ročního zúčtování daně.

Příklad: Pobírání důchodu

Pan Radim byl po celý rok 2019 ve starobním důchodu a pobíral měsíční starobní důchod 13 980 korun. Pan Radim žádné jiné příjmy neměl. Pan Radim nemá žádné daňové povinnosti. Ze státního důchodu se nikdy neplatí sociální a zdravotní pojištění. Od daně z příjmu za rok 2019 jsou osvobozeny roční důchody do částky 480 600 korun.

Příklad: Prodej nemovitosti

Student VŠ Jaroslav prodal v roce 2019 zděděný byt po dědečkovi, ve kterém nebydlel. Příjem z prodeje nemovitosti, u které není splněna podmínka bydliště, je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen, jestliže mezi nabytím a prodejem nemovitosti uplynula lhůta pěti let, přičemž do lhůty se započítává i doba vlastnictví zůstavitele v případě dědictví v řadě přímé. Student Jaroslav nemá tedy se zdaněním příjmů z prodeje nemovitosti žádné daňové povinnosti, neboť splňuje zákonnou podmínku pro daňové osvobození.

Příklad: Nájem do limitu

Zaměstnanec Zdeněk začal od prosince 2019 pronajímat byt. Příjem z nájmu za prosinec činil 5 500 korun. Mimo tento příjem měl Zdeněk za celý rok 2019 pouze příjem ze závislé činnosti od svého zaměstnavatele. Pan Zdeněk nemusí tedy podávat daňové přiznání, neboť roční zdanitelný příjem dle § 9 není vyšší než 6 000 korun.

Příklad: Dávky z nemocenského pojištění

Paní Irena pobírala během roku 2019 nemocenskou a následně invalidní důchod, žádné jiné příjmy neměla. Paní Ireně nevzniká povinnost podávat za rok 2019 daňové přiznání. Roční souhrnný příjem ve formě nemocenské a invalidního důchodu je nižší než 36násbokem minimální mzdy platné v roce 2019, tedy než 480 600 korun. Daňové osvobození do částky 480 600 korun se vztahuje na získané dávky z nemocenského pojištění i důchodového pojištění (včetně invalidních či pozůstalostních důchodů).

Příklad: Prodej cenného papíru

Studentka posledního ročníku VŠ Hana prodala v roce 2019 cenné papíry, které jí koupil její dědeček před čtyřmi lety. Mezi nabytím a úplatným převodem těchto cenných papírů uplynula doba tří let, a proto je tento příjem daňově osvobozen. Žádné jiné příjmy paní Hana neměla, proto nemá žádné daňové povinnosti.

Musíte podat daňové přziznání? Stáhněte si naše chytré daňové formuláře >>>

Autor: Kamila Ondráčková, Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2020 (resp. za rok 2019) podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Myslete na to, že pokud jste OSVČ, společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehled o příjmech a výdajích.

 V daňovém přiznání a výpočtu měsíční čisté mzdy lze uplatňovat daňové slevy.

Daňové přiznání odevzdáváte i v případě, že jste nabyli nemovitý majetek. Mimo domů a bytů sem patří i pozemky a garáže.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou formuláře i kalkulačky

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.