O důchod budou senioři v roce 2023 žádat snadněji, využijí internet. Stát chystá řadu změn

O důchody bude možné žádat v roce 2023 online. (ilustrační foto)

O důchody bude možné žádat v roce 2023 online. (ilustrační foto) Zdroj: ČTK

V dohledné době nebude nutné žádat o důchody na pobočkách České správy sociálního zabezpečení. To je zatím jediná možnost, jak příslušné formuláře podat. Zřejmě už od poloviny příštího roku bude možné využít internet a vše potřebné vyplnit a poslat z pohodlí domova. Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá i další změny, například upraví výplatní období. Opatření má srovnat rozdíly ve valorizacích.  

Se zavedením online žádostí o důchody počítá návrh novely zákona, který rezort práce poslal ostatním úřadům k připomínkám. Už začátkem příštího roku by předlohu měla projednat vláda a následně parlament, aby změna platila od začátku července.

Novela řeší pouze procesní záležitosti, tedy samotné podání žádosti o přiznání důchodu přes internet. Nemění věcné podmínky, které je potřeba k nároku na důchodu splnit. To je především potřebná doba pojištění. Přestože šéf rezortu práce a sociálních Marian Jurečka (KDU-ČSL) chtěl dobu zkrátit z 35 na 25 let, nenalezl podporu u koaličních partnerů. Možnou úpravou stávajících pravidel se tak bude kabinet zabývat zřejmě až na podzim příštího roku v rámci širší důchodové reformy.

Z(a)tracená čísla: Důchody (video)

Video placeholde
Z(a)tracená čísla 5. díl • Videohub

Ministerstvo vysvětluje, proč chce podávání žádostí zjednodušit: „Jde o poměrně náročný úkon, čemuž odpovídá i složitost využívaného tiskopisu. Je proto nezbytné poskytnout žadateli odborné vysvětlení k podmínkám nároku na dávku, o niž je žádáno, k obsahu žádosti a k významu nezbytných prohlášení, která je třeba v rámci podané žádosti učinit,“ uvádí úřad na svých internetových stránkách.

Jak se budou online žádosti vyplňovat

Ačkoliv má dosavadní způsob sepisování žádostí podle ministerstva své opodstatnění, postupně se s ohledem na technický pokrok jeví jako překonaný. V budoucnu by se navíc stal nevyhovujícím z hlediska požadavků evropské legislativy.

Možnost podávat žádosti přes internet urychlilo evropské nařízení, jímž se zřizuje jednotná digitální brána. Evropská unie členským státům uložila, aby toto opatření zavedly nejpozději do 12. prosince 2023. Česko počítá se startem online žádostí o penze už od 1. července 2023.

Podávání žádostí se chystá jako nová interaktivní služba ePortálu ČSSZ. Přes něj lze už nyní zjistit například evidované doby důchodového pojištění a k dispozici na něm je také orientační výpočet budoucího starobního důchodu. „Nepůjde o prostý interaktivní PDF tiskopis, ale komplexní službu vyžadující aktivní přístup žadatele,“ upozorňuje ministerstvo.

Do ePortálu ČSSZ se lze přihlásit některým ze způsobů elektronické identifikace, jako jsou bankovní identita, datová schránka, eObčanka nebo MojeID. Po přihlášení se žadateli nabídne předvyplněný formulář s daty, která má Česká správa sociálního zabezpečení o daném člověku v evidenci. Budoucí důchodce je pak může v aplikaci potvrdit, rozporovat i doplnit. Spolu s žádostí budou žadatelé o penze online odevzdávat i všechny potřebné přílohy. Stačit má jejich sken.

„Interaktivní nápovědy a kontroly obsažené v online žádosti v maximální možné míře zaručí, aby její podání bylo úplné, bez nutnosti jejího dalšího doplnění za osobní účasti žadatele na ČSSZ. Žadatel bude moci rozpracovanou žádost uložit ve vlastním PC, následně znovu načíst, doplnit a nechat zkontrolovat aplikací,“ popisuje ministerstvo.

Zjednodušení pro všechny typy důchodů

Přes internet půjde žádat o všechny typy důchody, tedy o starobní, invalidní i pozůstalostní.

Od založení žádosti budou mít lidé 30 dnů na její dokončení. Pokud ji během této doby nedopracují, žádost se vymaže. Za datum podání žádosti, od něhož se zpětně důchod vyplácí, bude považován termín odeslání kompletně vyplněné žádosti.

Jak vysoký je invalidní důchod prvního stupně? >>>

Když úředníci budou chtít v žádosti po jejím odeslání cokoli doplnit, požádají o to elektronicky přes ePortál ČSSZ. Nebude to platit pouze tehdy, pokud dotyčný dopředu nepožádá o kontaktování Českou poštou. Závěrečné rozhodnutí o žádosti pak bude ČSSZ posílat jako dosud, tedy nejčastěji poštou, případně přes datovou schránku těm, kdo ji mají.

Ministerstvo práce chystá i další změny týkající se pravidel výplaty důchodů. Například výplatní období důchodu by se změnilo z takzvaného klouzavého období na kalendářní měsíc a snížil by se počet výplatních dnů.

Vzhledem k tomu, že jde o změny administrativních postupů a o technické úpravy, by měl být dopad na samotné důchodce spíše zanedbatelný. Změní se však termíny, kdy lidé dostávají výplatu důchodů, což se dotkne významné části seniorů.

Klouzavé období a méně výplatních dnů

Nejzásadnější změna by se měla týkat výplaty všech typů civilních důchodů, tedy starobních, invalidních a pozůstalostních. Penze bývalých policistů a příslušníků dalších ozbrojených složek řeší jiné instituce.

„Tato zásadní změna, výrazně ovlivňující dosavadní provozní postupy ČSSZ, je cestou k úplnému odstranění kontroverzních doplatků valorizace, které jsou nespravedlivé vůči klientům a přinášejí nadměrnou administrativní zátěž ČSSZ. Zároveň povede ke srovnání výplatních podmínek mezi pojištěnci z tzv. civilní sféry a příslušníky ozbrojených sborů,“ konstatuje ministerstvo ve zdůvodnění.

Vedle toho by se měl snížit počet výplatních termínů civilních důchodů, aby všechny spadaly do první poloviny měsíce. Vyplácely by se tak v sudé dny mezi 2. a 12. dnem nebo nejvýše 14. dnem v měsíci. „Počet termínů splatnosti se zredukuje z dosavadních třinácti na čtyři až pět,“ stojí v důvodové zprávě s tím, že měnit výplatní termíny by ČSSZ mohla už s předstihem.