Předdůchod a zaměstnání: Za jakých podmínek budete pracovat a co odvod daní?

penze, ilustrační foto

penze, ilustrační foto Zdroj: Profimedia

ilustrační foto
2
Fotogalerie

Z důvodu prodlužujícího se důchodového věku čerpá více lidí předdůchod, kdy jsou čerpány vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření. Pro účely zdravotního pojištění jsou lidé čerpající předdůchod považováni za státní pojištěnce.

Doba pobírání předdůchodu se pro důchodové účely hodnotí jako vyloučená doba pojištění, tj. nedochází k rozmělnění osobního vyměřovacího základu.

Tip: Spočítejte si, kdy můžete odejít do řádného starobního důchodu

Předdůchod versus předčasný důchod

Většina lidí odchází do předdůchodu, protože již nechtějí nebo nemohou pracovat a současně nechtějí odcházet do trvale kráceného předčasného důchodu. V praxi však dochází k situacím, že po několika měsících čerpání předdůchodu obdrží předdůchodce zajímavou pracovní nabídku nebo dostane chuť zase pracovat.

V takových případech může předdůchodce klidně pracovat na dobu i na smlouvu na dobu neurčitou a mít libovolně vysokou hrubou mzdu. Předdůchodci nejsou, na rozdíl od předčasných důchodců, nijak omezeni ve své výdělečné činnosti..

Předčasný důchod: Kdy do něj odejít a jak funguje krácení>>>

Příklad: Předdůchod a práce na DPP

Pan Jaroslav čerpá předdůchod a nyní má možnost si přivydělat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 tisíc korun. Pan Jaroslav obdrží na účet čistou odměnu ve výši 10 tisíc korun, neboť při výpočtu daně z příjmu uplatní slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun.

Sleva na poplatníka je vyšší než vypočtená daň z příjmu 1500 korun (10 tisíc korun x 15 procent), proto je daň z příjmu nulová. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z dohody o provedení práce neplatí, když je hrubá měsíční odměna 10 tisíc korun a méně.

Pan Jaroslav je pro účely zdravotního pojištění státním pojištěncem, a proto si sám nemusí zdravotní pojištění platit jako osoba bez zdanitelných příjmů. Neplacení sociálního pojištění nemá pro pana Jaroslava s ohledem na výši osobního vyměřovacího základu negativní vliv, protože se toto období uplatní jako vyloučená doba pojištění.

Kalkulačka: Starobní důchod 2022 >>>

Příklad: Zkrácený úvazek předdůchodce

Paní Marie je v předdůchodu a nyní dostala zajímavou pracovní nabídku na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou ve výši 14 600 korun. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka ve výši 2570 korun, na kterou mají nárok i předdůchodci, nezaplatí paní Marie na dani z příjmu nic.

Z hrubé mzdy je paní Marii sraženo sociální pojištění 949 korun (14 600 korun x 6,5 procenta) a zdravotní pojištění 657 korun (14 600 korun x 4,5 procenta). Vzhledem k tomu, že paní Marie je pro účely zdravotního pojištění státním pojištěncem, tak při výpočtu zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ (16 200 korun) a zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečné hrubé mzdy.

Příklad: Nadstandardní hrubá mzda

Pan Miroslav je rok v předdůchodu a nyní bude pracovat pro zaměstnavatele XY s hrubou měsíční mzdou 65 tisíc korun, což je více než v předchozích pracovních letech. Pro pana Miroslava bude následně při výpočtu starobního důchodu vhodné tento příjem započítat při výpočtu osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky).

Z hrubé mzdy mu bude sražena daň z příjmu 7180 korun (65 tisíc korun x 15 procent - 2570 korun). Sociální pojištění bude činit 4225 korun (65 tisíc korun x 6,5 procent) a zdravotní pojištění 2 925 korun (65 tisíc korun x 4,5 procenta).

Příklad: Předdůchod a předčasný důchod

Paní Zuzana je v předdůchodu a nyní potřebuje z rodinných důvodů vyšší měsíční pravidelný příjem, přičemž žádnou vhodnou brigádu nemůže najít. Paní Zuzana se tedy rozhodne odejít do předčasného důchodu. Legislativou je umožněn současný příjem formou předdůchodu a předčasného důchodu.

Paní Zuzana si tedy může o předčasný důchod požádat, přestože je nyní v předdůchodu. Předčasný důchod vyplácí stát a v předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky, proto je tento souběh možný.