Minimální důchod v roce 2023: Kolik bude nejmenší částka a kteří senioři ji dostanou

Minimální důchod 2023: Jaký důchod budou pobírat OSVČ platící minimální zálohy? (ilustrační foto)

Minimální důchod 2023: Jaký důchod budou pobírat OSVČ platící minimální zálohy? (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia

Někteří senioři mají velmi nízkou penzi. Kdo má v Česku malý důchod? Jak vysoký bude absolutně nejnižší starobní důchod v příštím roce? Podívejme se na praktické případy.

Jak se počítá důchod

Každý starobní důchod se skládá ze:

  • základní výměry
  • procentní výměry

Základní výměru důchodu mají všichni starobní důchodci stejně vysokou, bez ohledu na to, jak vysoké příjmy v produktivním věku měli nebo ve kterém roce odešli do starobního důchodu, neboť základní výměra se během let postupně zvyšuje. V letošním roce činí základní výměra důchodu 3 900 korun a v roce 2023 bude činit 4 040 korun

Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění, tj. na výši rozhodných příjmů a získané době pojištění. Dle § 34 zákona o důchodovém pojištění nesmí být procentní výměra starobního důchodu méně než 770 korun. Nepřímo je tak legislativou stanoven absolutně nejnižší částka starobního důchodu, která v roce 2023 bude 4 810 korun (4 040 korun + 770 korun). Takto nízký starobní důchod je však výjimečný.

Výpočet důchodu a nízké příjmy

Základními dvěma vstupními údaji pro výpočet starobního důchodu jsou osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Osobním vyměřovacím základem je průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 se bude osobní vyměřovací základ počítat z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2022.

Osobní vyměřovací základ může být nižší než je aktuální minimální měsíční mzda. Do částky 17 743 korun se osobní vyměřovací základ bude v roce 2023 počítat ze 100 procent, od částky 17 743 korun do 161 296 korun z 26 procent. Při výpočtu starobního důchodu platí, že odchodem do starobního důchodu nejméně klesá jejich vlastní životní úroveň lidem s podprůměrnými příjmy.

Kalkulačka: Osobní vyměřovací základ 2022 >>>

Výpočet důchodu: příklad

Pan Roman má osobní vyměřovací základ 15 400 korun a odejde do starobního důchodu v roce 2023. Pan Roman získal dobu pojištění v rozsahu 44 let. Měsíční starobní důchod pana Romana bude 14 204 korun.

Vzhledem k tomu, že z hrubé mzdy se vždy platí sociální a zdravotní pojištění, zatímco z důchodu nikoliv, tak pan Roman bude mít dokonce vyšší důchod než čistou mzdu, která u hrubé mzdy 15 400 korun činí 13 706 korun. Daň z příjmu se se do hrubé mzdy 17 100 korun z důvodu uplatnění slevy na poplatníka neplatí. Pan Roman si odchodem do starobního důchodu polepší.

Zářijová valorizace důchodů

Video placeholde
Zářijová valorizace důchodů • Videohub

Pan Jaromír získal minimální dobu pojištění nutnou pro přiznání starobního důchodu ve výši 35 let a jeho osobní vyměřovací základ je pouze 13 100 korun. Pan Jaromír má takto nízký osobní vyměřovací základ z důvodu mezer v pojištění a platby nízkého sociálního pojištění ze samostatné výdělečné činnosti. Panu Jaromírovi bude v roce 2023 přiznán starobní důchod ve výši 10 918 korun.

Prakticky může být v roce 2023 přiznán nižší starobní důchod než panu Jaromírovi, ale bude se jednat o speciální případy, neboť již vstupní údaje pro výpočet starobního důchodu pana Jaromíra jsou „hraniční“.

Kalkulačka: Důchodový věk 2022 >>>

Minimální mzda, OSVČ a výše důchodu

S velmi nízkou částkou starobního důchodu by měli počítat zejména lidé, kteří získají současně minimální dobu pojištění a jejich osobní vyměřovací základ nedosahuje ani hodnoty aktuální minimální mzdy. V praxi se jedná o OSVČ platící pouze minimální zálohy na pojistném, občany s velkými mezerami v pojištění, invalidní důchodce prvního a druhého stupně, kteří během pobírání invalidního důchodu nemají příjem podléhající odvodům na sociálním pojištění nebo lidi pracující často na černo.

Občané, kteří nemají mezery v pojištění a jejich osobní vyměřovací základ je alespoň na úrovni minimální mzdy, budou mít měsíční starobní důchod vyšší než 14 500 korun, přesná částka bude samozřejmě záviset na konkrétních vstupních údajích.

Výchovné k důchodu začíná v lednu 2023

Přiznaný starobní důchod zvyšuje od příštího roku výchovné, které v roce 2023 činí 500 korun na každé vychované dítě. Částka výchovného je stejná pro lidi s nadprůměrnými příjmy v předdůchodovém věku i pro lidi s podprůměrnými příjmy v předdůchodovém věku.

Pro žadatele o důchod s nízkými příjmy je tedy legislativní novinka velmi příznivou zprávou, neboť jim v procentním vyjádření zvýší starobní důchod více než lidem s vysokými příjmy. Nárok na výchovné má vždy pouze jeden z rodičů, a to ten, který o dítě pečoval ve větším rozsahu. V praxi bude výchovné ve většině případů přiznáno ženám, což je i legislativním záměrem, aby se snížily rozdíly ve výši důchodu mužů a žen.

Kalkulačka: Starobní důchod 2022 >>>