Datová schránka: Zřízení vám usnadní daně i žádost o voličský průkaz

Zdroj: Depositphotos

Už od roku 2009 nám datové schránky usnadňují komunikaci nejen s úřady. Založit schránku si může každý, včetně nepodnikajících fyzických osob. Ve většině případů je založení dobrovolné, jen u některých subjektů je datová schránka povinná. Které to jsou, jak schránku založit, k čemu se hodí a co se změní od příštího roku?

Co to je datová schránka?

Datová schránka je elektronické úložiště určené pro přijímání a odesílání úředních i jiných dokumentů. V plném rozsahu tak nahrazuje rozesílku u standardních dopisů, čímž fyzickým a právnickým osobám výrazně usnadňuje komunikaci s orgány veřejné moci i přímo mezi sebou.

Komunikace s úřady je pomocí datových zpráv bezplatná. Vše navíc vyřešíte pohodlně z domova a nemusíte si lámat hlavu ani s elektronickým nebo vlastnoručním podpisem dokumentů, protože odeslání datové zprávy má stejnou váhu. Pokud máte zřízenou datovou schránku, úřady mají povinnost s vámi komunikovat primárně jejím prostřednictvím.

Daňové přiznání online

Datovou schránku můžete snadno využít mimo jiné pro podání daňového přiznání, ačkoli od 1. ledna 2021 platí povinnost podávat daňové přiznání výhradně elektronicky pouze pro fyzické a právnické osoby, které mají datovou schránku zřízenou ze zákona. Pokud se rozhodnete pro podání daňového přiznání touto cestou, stačí poslat vyplněný elektronický formulář prostřednictvím datové schránky, nebo se pomocí stejných přihlašovacích údajů přihlásit na Daňový portál a vyřídit vše potřebné přímo tam.

Voličský průkaz

Dalším úkonem, při kterém datovou schránku jistě oceníte, je podání žádosti o vydání voličského průkazu. Ten slouží všem voličům, kteří se nemohou dostavit k volbám ve svém volebním okrsku určeném podle místa bydliště. Žádost je třeba doručit příslušnému obecnímu nebo zastupitelskému úřadu, a to osobně, písemně s úředně ověřeným podpisem nebo právě pomocí datové schránky. V žádosti je nutné uvést jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu pro doručení voličského průkazu.

Návod na zřízení datové schránky

V současné době platí, že datové schránky mají ze zákona povinné pouze některé skupiny právnických a podnikajících fyzických osob. Jedná se o orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, insolvenční správce, daňové poradce, advokáty, statutární auditory, znalce a soudní překladatele nebo tlumočníky. Pokud do takové skupiny spadáte, datovou schránku vám zřizuje automaticky Ministerstvo vnitra České republiky, není tedy třeba podávat žádost. Všechny ostatní fyzické a právnické osoby si o zřízení datové schránky žádají jedním z následujících způsobů: 

  • Osobně na některé z poboček CzechPOINTu, které najdete na vybraných provozovnách České pošty nebo na městských a obecních úřadech. 
  • Online po přihlášení přes Identitu občana (prostřednictvím některého z nástrojů pro elektronickou identifikaci, jako jsou například eObčanka, Mobilní klíč eGovernmentu nebo bankovní identita). 
  • Odesláním formuláře s ověřenými podpisy na adresu Ministerstva vnitra.

Od příštího roku se ovšem pravidla týkající se zřizování datových schránek poměrně zásadním způsobem mění. S platností od ledna 2023 bude datová schránka zřízena automaticky a bez výjimky všem právnickým osobám (tedy i těm, které nejsou zapsané v obchodním rejstříku), fyzickým podnikajícím osobám a také osobám, které využijí prostředek elektronické identity. Právě osobám spadajícím do třetí zmíněné skupiny bude ale umožněno znepřístupnění datové schránky, a to do dvou týdnů od jejího zřízení.

Jak založit datovou schránku:

Video placeholde

Jak si zařídit datovou schránku? • Ministerstvo Vnitra ČR

Cena: kolik stojí založení a vedení schránky?

Založení a další vedení a využívání datové schránky je zcela bezplatné. Vždy platí, že každá právnická a fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky. S poplatky je ovšem třeba počítat při odesílání některých zpráv nebo uchovávání dokumentů po dobu delší než 90 dnů. 

Zatímco za komunikaci s orgány veřejné moci platit nebudete, ostatní datové zprávy jsou zpoplatněné jednotnou sazbou 15 korun. Komunikovat tak můžete se všemi právnickými a fyzickými osobami, které mají datovou schránku zřízenou. Příjem takzvaných poštovních datových zpráv je nutné povolit v nastavení datové schránky. 

Druhým poplatkem, který stojí za zmínku, je předplatné datového trezoru. Všechny přijaté zprávy zůstávají ve standardním režimu uložené v datové schránce jen 90 dnů. Důležité dokumenty je tak třeba zálohovat do počítače nebo jiným způsobem. Alternativně můžete využít datový trezor, který zajistí dlouhodobé uchování všech zpráv. Výše poplatku se odvíjí od počtu uložených zpráv.

Zrušení datové schránky >>>

Přihlášení a zapomenuté heslo

Přihlášení do datové schránky je umožněno prostřednictvím webových stránek, a to hned několika způsoby. Kromě standardního přihlášení jménem a heslem lze využít nástroje pro elektronickou identifikaci občana.

Uživatelé, kteří o založení datové schránky žádali online, nebo jim byla vytvořena na základě využití elektronické identity, se přihlašují pomocí stejných údajů, jaké použili při zřizování schránky. Přístupové údaje (jméno a heslo) jsou v těchto případech vydávány pouze na výslovnou žádost. Pokud pro přihlášení využíváte přístupové údaje a zapomenete je, můžete požádat o jejich zneplatnění a opětovné vydání.

Jak funguje datová schránka?

Jak už jsme zmínili, datová schránka slouží primárně pro komunikaci s orgány veřejné moci, je ovšem možné využít ji pro odesílání dokumentů všem fyzickým a právnickým osobám, které datovou schránku používají. Odesílání a přijímání datových zpráv funguje podobně, jako jsme zvyklí u e-mailů. Stačí jednoduše zadat příjemce, předmět, přílohu a případně i nepovinnou textovou zprávu. 

Datová zpráva se považuje za doručenou ve chvíli, kdy se příjemce přihlásí do datové schránky. Není ani nutné, aby zprávu otevřel. Pokud se příjemce nepřihlásí do deseti dnů, aplikuje se takzvané doručení fikcí a zpráva je považována za doručenou. V případě, že svou datovou schránku pravidelně nenavštěvujete, určitě se vyplatí mít nastavené bezplatné upozornění do e-mailu, abyste včas zaznamenali každou příchozí zprávu.

Jak zjistit ID datové schránky?

Pokud neznáte ID datové schránky příjemce, bude se vám hodit seznam datových schránek. Pomocí jména, adresy nebo identifikačního čísla osoby tady jednoduše najdete vlastníka datové schránky. Výsledky si můžete filtrovat podle typu schránky. Kromě identifikátoru datové schránky najdete v detailu vlastníka nejen další údaje o něm, ale také informaci, zda povolil příjem poštovních datových zpráv. Adresáta potom pomocí stejných údajů snadno vyhledáte i přímo při odesílání datové zprávy ze své schránky.

Nejdůležitější daňové novinky roku 2022 (video):

Video placeholde
• Videohub