Výchovné 500 korun k důchodu. Kdo musí podat žádost o příspěvek za vychované děti

Někteří senioři dosáhnou na výchovné automaticky (ilustrační obr.)

Někteří senioři dosáhnou na výchovné automaticky (ilustrační obr.) Zdroj: Profimedia

Od kdy mohou senioři žádat o příspěvek k důchodu za vychované děti? Kdo dostane a nedostane bonus k důchodu automaticky? Jaké jsou podmínky? Kde najdete formulář? Jak se řeší nárok otce a matky? Podléhá výchovné k důchodu valorizaci?

Kromě mimořádných valorizací si senioři polepší nově i o „výchovné“. Od ledna 2023 tak tomu z rodičů, který převážně pečoval o dítě, připadá příspěvek 500 Kč za každé vychované dítě.

Co je to výchovné k důchodu?

Ženám, které důchod už pobírají, se výměra zvyšuje v závislosti na počtu vychovávaných dětí automaticky. U žen, pokud jim důchod byl nově přiznán po 31. 12. 2022, a u otců (bez ohledu na to, odkdy důchod pobírají), je možné výchovné přiznat na základě žádosti u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Tzv. výchovné je kompenzace za výchovu dítěte nebo dětí. „Cílem je ocenit zásluhy pečujících osob, jejich úsilí o přínos a výchovu nového přispěvatele do důchodového systému a zároveň paušálně kompenzovat snížení důchodu, které nastalo v důsledku kariérních výkyvů souvisejících s výchovou,“ uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Mělo by též dojít ke snížení statistického rozdílu mezi průměrným starobním důchodem žen a mužů. V průměru byl dosud rozdíl přibližně 3000 korun měsíčně.

Kalkulačka: Starobní důchod 2023 >>>

Výše výchovného

  • Výchovné je v roce 2023 pevně stanoveno na 500 Kč měsíčně za jedno dítě.
  • V případě výchovy více dětí se tato částka násobí, kupříkladu za 3 děti náleží 1 500 korun, o které se trvale zvýší procentní výměra starobního důchodu, řádného nebo i předčasného.
  • Výše výchovného od roku 2024 a později, se bude postupně valorizovat stejným způsobem jako procentní výměry důchodů.

Kdy získáte výchovné k důchodu?

Nárok na výchovné bude mít vždy jeden z rodičů, a to ten, který se o dítě staral více. Zpravidla jsou to ženy, ale pokud se o dítě staral převážně muž, samozřejmě získá výchovné on.

„Tímto způsobem zvyšujeme důchody proto, že dosud byly bohužel hlavně ženy ‚trestány‘ za to, že se místo práce věnovaly výchově dětí a měly tak nižší příjmy. Rozdíl v průměrném důchodu činí bezmála 3 tisíce korun. Bez potomků ale společnost nemá budoucnost, a proto bude výchova konečně náležitě oceněna,“ vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Počet žen, které dostávají výchovné od ledna 2023 automaticky, se pohybuje na úrovni 1,4 milionů. Průměrná částka, o kterou se jim zvýší důchod, dosahuje 1 100 korun.

Podmínky: Kdo má nárok na výchovné k důchodu

Nárok na výchovné má osoba (žena či muž), která zajišťovala výchovu konkrétního dítěte v největším rozsahu. Podmínky jsou podobné těm, které platí dosud pro účely snížení důchodového věku žen.

„Bude se tedy vyžadovat, aby osoba před datem vzniku nároku na starobní důchod osobně pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků, s tím, že pokud se ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, postačí, pokud pečovala aspoň po dobu pěti roků a nepřestala o dítě pečovat před dosažením jeho zletilosti,“ uvádí MPSV.

Žádost o výchovné k důchodu: Kdy ji podat

Účinnost zákona č. 323/2021 Sb., který novelizoval zákon o důchodovém pojištění, vstoupila v platnost k datu 1. 1. 2023. Ženám se důchod o výchovné zvyšuje automaticky od ledna a žádat nemusí, muži mohou o výchovné žádat již od září 2022. Pokud je žádost oprávněná, důchod se jim zvýšil už od ledna 2023.

Jak podat žádost o starobní důchod >>>

Formulář: Kde a jak podat žádost o výchovné

Pro starobní důchody, které byly přiznané před 1. 1. 2023, platí:

  • Ženám se již přiznaný starobní důchod zvyšuje automaticky bez nutnosti podávat žádost.
  • U mužů automatické zvýšení není možné, neboť plátce důchodu nemá ve své evidenci zaznamenán údaj o počtu vychovaných dětí. Mužům je výchovné přiznáváno pouze na žádost

Předepsaný tiskopis pro podání žádosti a čestného prohlášení, které slouží k prokázání výchovy, je od září 2022 k dispozici na ePortálu ČSSZ, jehož prostřednictvím je možno jej podat, pokud má žadatel k dispozici technické prostředky k prokázání své totožnosti (např. občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem nebo bankovní identitu). Jinak je možno žádost o výchovné podat u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Otec či matka? Kdo dostane výchovné k důchodu automaticky?

Ženám je tedy ve standardním případě starobní důchod navyšován automaticky, není tedy nutné podávat žádost o výchovné. Neplatí to však ve všech případech.

Kalkulačka: Věk odchodu do důchodu >>>

Kdo musí podat žádost o výchovné k důchodu?

  • Muži, kteří vychovávali děti –  pokud jste jako muž zajišťoval převážnou část výchovy, bude výchovné náležet vám. Ovšem ne automaticky. Muž musí zároveň výchovu doložit. Situaci je nutné si pohlídat, jinak bude výchovné automaticky přiznáno matce dítěte.
  • Ženy bez započítané výchovy – Důchodkyně, které nemají započítanou výchovu do důchodu, nezískají výchovné. Může se jednat o případy, kdy žena výchovu nedoložila.
  • Ženy a muži se zaniklým starobním důchodem – Lidé, kterým starobní důchod zanikl z důvodu vyššího invalidního důchodu. Poté co se zpátky v 65 letech důchod transformuje na starobní, bude nutné o výchovné požádat.
  • Ženy a muži s transformovaným důchodem a nutnou dobou pojištění – Pokud byl důchod takzvaně transformován z invalidního důchodu v 65 letech, připadá výchovné v případě splnění podmínky minimální doby důchodového pojištění (dnes je 35 let, dříve byla méně). Opět je nutná žádost o výchovné.
  • Budoucí důchodci – Pro starobní důchody přiznané po 31. 12. 2022 bude třeba o výchovné vždy požádat, a to při podání žádosti o starobní důchod, jinak nárok na výchovné nevznikne. Žádost o výchovné bude součástí žádosti o důchod.

Na modelové příklady, kdy se důchody nezvyšují se podívejte v článku:

Invalidní důchod a výchovné

Pro nárok na výchovné je nutné splnit podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod. „Do potřebné doby pojištění se započítává mj. i doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (dříve plného invalidního důchodu), popř. i další tzv. náhradní doby, např. péče o dítě ve věku do 4 let, péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání či studium před rokem 2010,“ uvádí MPSV.

Pokud tedy jako poživatel invalidního důchodu splňujete podmínky nároku na starobní důchod, nic vám nebrání v tom, abyste si o tuto dávku požádali. Pokud vám bude důchod přiznán, splňujete tím od roku 2023 základní předpoklad pro vznik nároku na výchovné.

Veškeré invalidní důchody pak dosažením věku 65 let u všech jeho poživatelů automaticky přecházejí na starobní. O změnu se u úřadu nijak nežádá. Byť výše starobní penze při přechodu z invalidní po dosažení věku 65 let zůstává stejná, zásadním rozdílem je, že si obvykle ženy, které vychovaly dítě nebo děti, mohou požádat o výchovné.

Valorizace důchodů a výchovné

Výchovné pro rok 2023 dosáhne 500 Kč za každé vychované dítě (původně zamýšlené omezení pouze na tři děti neplatí, takže kdo vychoval čtyři děti, bude mít navíc 2000 korun.

Částka se bude navíc od roku 2024 pravidelně valorizovat. Od 1. ledna se částka vždy zvýší o tolik, o kolik se zvýší procentní výměra důchodu (zásluhová část) v rámci řádné valorizace. V případě, že se kupříkladu procentní výměra zvýší o 5 procent, zvýší se i bonus za dítě o 5 procent. Pokud dojde i k mimořádné valorizaci, zvýší se výchovné i o toto navýšení.

VIDEOSPECIÁL: Zvyšování důchodů v roce 2023

Video placeholde
Rostoucí důchody jsou problémem pro rozpočet • Videohub