Praha dala za ochranu před povodněmi čtyři miliardy. Zbývá ochránit zoo, Zbraslav a Maniny

20 let od povodní

20 let od povodní Zdroj: E15

Protipovodňové zábrany na Bubenském nábřeží během záplav v roce 2013
Protipovodňové cvičení Povodeň Holešovice 2011 podle magistrátu potvrdilo, že Praha je připravena na povodně větší než v roce 2002, kdy voda zastavila i pražské metro.
Protipovodňové zábrany ochránily v roce 2013 i Kampu
Zábrany chrání Troju během záplav v roce 2013
5
Fotogalerie

Praha utěsňuje poslední díry v ochraně před velkou vodou. Dvacet let po ničivých povodních v srpnu 2002 se chystají úpravy jak v centru města, tak na jeho okraji, například na Zbraslavi. V červnu přitom skončily práce na ochraně Troji. Ochránit Prahu stálo dosud zhruba čtyři miliardy korun. Pro srovnání: V roce 2002 rozvodněná Vltava napáchala v Praze škody za 27 miliard.

„V červnu jsme dokončili další etapu protipovodňových opatření v pražské Troji. Další plánovaná opatření jsou například Park Maniny – záplavový park s novým říčním ramenem. Aktuálně pracujeme i na navýšení stávající ochrany a jejím rozšíření na Zbraslavi. Vydali jsme stavební povolení na obdobné práce i v oblasti Nové Město – Staré Město,” vyjmenovává mluvčí magistrátu Vít Hofman. 

Práce nyní probíhají například v Radotíně. Investorem je sice Správa železnic, protipovodňová ochrana ale po dokončení přejde pod hlavní město.

Povodně Praha 2002 (video)

Video placeholde
Povodně Praha 2002 • Dominik Schön

Za pozornost stojí zejména park Maniny. Magistrát kvůli tomu hledá multidisciplinární tým složený z krajinářských architektů, architektů či urbanistů a vodohospodářských inženýrů, který zpracuje kromě projektu Parku Maniny také koncepci rozvoje Rohanského ostrova a Libeňského ostrova.

Park Maniny je projekt vzniku nového ramene řeky, na místě vznikne odkopáním několikametrové vrstvy zeminy navezené za poslední desítky let nový průtočný kanál. Toto protipovodňové opatření má od roku 2008 územní rozhodnutí a jedna jeho část i stavební povolení. „Současný návrh parku ale odpovídá době svého vzniku, je potřeba ho proto aktualizovat a navrhnout nový krajinářský projekt záplavového parku na řece. Ten obnoví existenci zaniklého ostrova, ačkoli se bude nacházet na jiném místě,“ představuje projekt Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.

Mapa připravovaného Parku Maniny

Úprav se má dočkat i ochrana pražské zoo. Nová protipovodňová stěna by měla vzniknout zhruba v místech, kde nyní zahradu v její spodní části ohraničuje plot. Při záplavách v roce 2002 chránil pražskou zoo pouze val z 90. let dimenzovaný na dvacetiletou vodu. Tisíciletou vodu tak nemohl zadržet. 

O 11 let později se navíc ukázalo, že val neudrží ani dvacetiletou vodu a přetéká dříve. Povodně v roce 2002 způsobily v pražské zoo škodu 232 milionů korun a vyžádaly si život desítek zvířat. Záplavy v roce 2013 způsobily škodu 52 milionů korun.

Srovnání s povodněmi v roce 2013 nejlépe ukazuje, jak je Praha proti povodním chráněna. V roce 2002 muselo být v Praze evakuováno kvůli povodni 50 tisíc obyvatel. Po výstavbě protipovodňových opatření bylo při povodni v roce 2013 evakuováno již pouze 1279 lidí. 

Celkové škody v roce 2002 činily 27 miliard korun, při povodni v roce 2013 to byly čtyři miliardy korun. Před dvaceti lety byla v Praze vybudovaná pouze první etapa protipovodňových opatření ve Starém Městě v délce 909,4 metru. Od roku 2003 do roku 2013 se protipovodňová ochrana rozrostla o dalších sedm etap a celková délka mobilních hrazení dosáhla 6,8 kilometru. Zároveň město upravilo kanalizaci a dopravní podnik vybudoval individuální protipovodňová opatření u stanic metra v záplavových územích.

Celková délka protipovodňových opatření, což jsou zemní valy, pevné betonové stěny a mobilní hrazení, je po dokončení všech etap téměř dvacet kilometrů, z toho mobilní hrazení tvoří necelých sedm kilometrů. Výška mobilního hrazení se pohybuje v rozmezí od 0,2 do 6,27 metru. Pod všemi protipovodňovými liniemi jsou podle projektu vybudovány vodotěsné železobetonové, štětovnicové či jílocementové stěny do hloubky nepropustného podloží, v některých místech až 12 m hluboké.