Třetí dávka očkování: Kdo ji může dostat a kam na ni jít

Video placeholde

Již od září je možné očkovat se v Česku třetí dávkou vakcíny proti covidu-19. Podle studií třetí dávka dvoudávkových vakcín od společností Pfizer a BioNTech zvyšuje množství protilátek v těle, a chrání tak lépe proti koronaviru. Předregistrace na posilující dávku vakcíny je dostupná pro všechny občany od 29. listopadu.

Je prokázáno, že po očkování dochází po určité době k postupnému poklesu účinnosti ochrany, a tedy k vyšší pravděpodobnosti nákazy i u očkovaných lidí. Posilující dávka významně zvyšuje ochranu proti nákaze, a to dokonce intenzivněji a rychleji než předchozí dávky očkování. Dotyčný je po třetí dávce očkování chráněnější i vůči novým mutacím viru.

Proto Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila na začátku října 2021 podávání třetích dávek vakcíny proti covidu-19. Některé státy včetně Česka však začaly třetí dávky vakcíny podávat již před vyjádřením EMA. V Česku bylo možné podávat třetí dávku od 20. září 2021. Posilující dávka očkování je hrazená zdravotní pojišťovnou.

Kdo se může naočkovat třetí dávkou

Posilující dávka se podle Ministerstva zdravotnictví primárně doporučuje osobám s poruchami imunity, chronickými onemocněními a osobám starším 60 let. Dále především zdravotníkům a zaměstnancům zařízení sociální péče. Postupně se ale bude týkat všech. Už je také jisté, že platnost očkovacího certifikátu po druhé dávce se sníží na devět měsíců. Platí to u všech, kteří se nechali naočkovat.

Proto je také předregistrace od 29.listopadu umožněna každému, nicméně samotná registrace na konkrétní termín se otevře pouze těm lidem, kterým od poslední dávky vakcíny uplynulo šest měsíců. Od 1. prosince se tato doba zkrátila na pět měsíců pro chronicky nemocné a starší 60 let. 

Jak bude přeočkování probíhat

V den, kdy dotyčnému uplyne pět, respektive šest měsíců od poslední dávky očkování, mu přijde SMS nebo e-mail, že se může registrovat na třetí dávku očkování proti covidu-19. Podání dávky je možné několika způsoby:

1. Registrace na očkovací místo (přes Centrální rezervační systém)

Registrovat se lze na REGISTRACE.MZCR.CZ a přihlašování probíhá úplně stejně jako u předchozích dávek. Zájemce o očkování zadá telefonní číslo, ideálně to, přes které se už registroval. Vyčká, až mu přijde PIN1 přes SMS. Po jeho obdržení vyplní své údaje jako číslo pojištěnce, jméno a příjmení. Zbytek údajů se vyplní sám. Systém totiž pozná, kdy se dotyčný nechal očkovat a zda může dostat posilovací dávku. Následně si zájemce může vybrat očkovací místo a pak už jen čeká na PIN2, se kterým si bude moci vybrat přesný termín na posilovací dávku očkování proti koronaviru.

2. Praktičtí lékaři 

Zájemci se mohou na aplikaci třetí dávky domluvit i se svým praktickým lékařem, který jim může posilovací dávku sám podat.

3. Očkovací místa bez nutnosti předchozí registrace

Lidé mohou využít i očkovací místa bez nutnosti registrace. Jejich seznam lze najít zde po zadání filtru „Bez registrace a rezervace“. V očkovacím centru posilovací dávku podají, pokud na ní má dotyčný nárok podle výše zmíněných pravidel.

4. Telefonicky na Lince 1221

Zaregistrovat se k očkování je možné i skrze linku 1221. Ta je určena zejména pro lidi, kteří nemají přístup k internetu. 

Čím bude přeočkováváno

Třetí dávka očkování se očkuje pouze mRNA vakcínami, tedy vakcínami Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Spikevax (Moderna). Jiné vakcíny k přeočkování využívány nebudou. To znamená, že i osoba, která byla očkována např. vakcínou Vaxzevria (AstraZeneca), bude přeočkována jednou z mRNA vakcín. Osoby, které dostaly první dvě dávky vakcíny Comirnaty, budou prioritně přeočkovány opět vakcínou Comirnaty.

Platnost očkovacího certifikátu

Samotná platnost očkovacího certifikátu je po druhé dávce stanovena na devět měsíců, po třetí dávce je vvšak v tuto chvíli na dobu neurčitou. Certifikát začne být platný 14 dnů po aplikaci dávky. To se však může lišit v zahraničí, takže je třeba si tuto informaci zjišťovat individuálně. V aplikaci Tečka bude záznam o třetí dávce očkování uveden.