V Praze proběhl první ročník konference o veřejném osvětlení Město a světlo

Z velkoměst se světlo šíří kilometry daleko

Z velkoměst se světlo šíří kilometry daleko Zdroj: archiv České astronomické společnosti

Na letní slunovrat 2022 proběhla v Praze konference Město a světlo o veřejném osvětlení a využití světla v architektuře. Její první ročník s podtitulem Moderní město mezi světlem a tmou pořádal Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) ve spolupráci s městskou společností Technologie hlavního města Prahy (THMP). 

V rámci šesti panelů dostali prostor svůj pohled přednést jak techničtí zpracovatelé, tak i specialisté z řad architektů nebo expertů na negativní vliv světelného smogu na rostliny a zvířata. Nechyběly však ani příspěvky o připravované legislativě nebo dotacích mířené na zefektivnění práce se světlem v městském prostředí. Diskutovalo se i o světle jako tématu pro investory, výrobce a dodavatele.

Ukázka mapy světelného smogu v Evropě. Zdroj: lightpollutionmap.infoUkázka mapy světelného smogu v Evropě. Zdroj: lightpollutionmap.info|Light pollution map

Hovořil mimo jiné několikrát oceněný architekt Roman Koucký, náměstek primátora hlavního města Prahy Petr Hlaváček, který vede tým zpracovávající Metropolitní plán, populizátor astronomie se zaměřením na světelné znečištění Pavel Suchan a Tomáš Jílek z THMP, která se o osvětlení v metropoli od roku 2018 stará. Výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Radka Vladyková popsala krom pozitiv i překážky, jež se mohou pojit se zaváděním nových technologií.

Suchan: Světelný smog může být pro člověka i přírodu fatální. Praha svítí až k hranicím

Video placeholde
Suchan: Světelný smog může být pro člověka i přírodu fatální. Praha svítí až k hranicím • Redakce Blesk

Z širokého spektra témat se řečníci dotkli jak postupně probíhající výměny všech starých sodíkových výbojek v lampách za LED svítidla s několikanásobně nižší spotřebou elektrické energie, tak i přípravy měst na zvýšenou elektromobilitu a s ní spojenou nutnost zajištění dobíjecích stanic.

Záštitu nad konferencí převzala Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace, a Jan Chabr, radní hl. m. Prahy.