Výzkumníci z pardubické univerzity získali pět milionů na vývoj testu rakoviny slinivky

Vývoj testu na rakovinu slinivky na Univerzitě Pardubice

Vývoj testu na rakovinu slinivky na Univerzitě Pardubice Zdroj: Univerzita Pardubice

Profesor Michal Holčapek, Univerzita Pardubice
Vývoj testu na rakovinu slinivky na Univerzitě Pardubice
3
Fotogalerie

Týmu vědeckých pracovníků pod vedením profesora Michala Holčapka z Univerzity Pardubice se podařilo získat investora ze soukromé sféry a přiblížit tak komerčnímu využití svůj nedávný objev nové metody diagnostiky rakoviny. Biotechnologický inkubátor I&I Prague do Holčapkova projektu v příštích třech letech vloží až pět milionů korun. 

Hlavním cílem výzkumu je vytvoření spolehlivého a včasného testu, který odhalí rakovinu, hlavně pak slinivky, u které je právě včasná diagnostika zásadní pro navýšení šancí na přežití pacienta. Česká metoda je unikátní v tom, že vykazuje přesnost přes 90 procent.

Holčapkovi se podařilo vypracovat nové metody pro lipidomickou analýzu (identifikace a kvantifikace typů a tříd tukových buněk) tělních tekutin, převážně krve, které umožňují rozlišit pacienty s několika druhy nádorových onemocnění od zdravých dobrovolníků. „V současnosti pracujeme právě s daty k rakovině slinivky, kde je včasná diagnóza v operabilních stadiích jedinou šancí na přežití,” přibližuje cíl projektu profesor Holčapek. Pokud vše půjde dobře, výsledky budou k dispozici za tři roky.

Rakovina slinivky patří k nejnebezpečnějším a nejagresivnějším typům nádorů. Podle posledních dat Světové zdravotnické organizace představuje dvanácté nejčastěji se vyskytující zhoubné onemocnění na světě. Je s ním spojená také vysoká míra úmrtnosti, konkrétně zaujímá sedmou příčku nejčastějších příčin úmrtí pro obě pohlaví u rakovin obecně.

Holčapek za práci na této metodě získal v roce 2013 grant Evropské výzkumné rady. Financování však bylo nakonec zajištěno ministerstvem školství. Univerzita nyní s inkubátorem s I&I Prague uzavřela memorandum. Podle něj do první fáze dalšího vývoje a testování odteklo již půl milionu korun. Ty by měly zajistit přípravu byznys plánu a potřebné další analýzy pro ověření komerčního potenciálu metody.

„Pokud se potvrdí její potenciál, jsme připraveni do projektu v rámci Inkubačního programu investovat až pět milionů korun,” říká Jaromír Zahrádka, ředitel i&i Prague. Kromě diagnostiky rakoviny slinivky může Holčapkova metoda sloužit jako vysoce citlivý a specifický nástroj pro včasnou detekci a screening i dalších druhů onkologických indikací.

„Pro první stadium rakoviny dosahuje naše metoda přesnosti více než 90 procent. Pro srovnání například nový test CancerSeek se podle výsledků publikovaných v časopisu Science dostal pouze na 43 procent,“ vysvětlil Holčapek s tím, že to pro praktické využití při screeningu nestačí. Vysoká přesnost metody je podle něj pro raná stadia rakoviny klíčovým parametrem.

„Projekt profesora Holčapka stojí na excelentní vědě, ale teď je třeba z té excelentní vědy udělat obchodní příležitost srozumitelnou a připravenou pro další investory a firemní partnery, kteří ji následně nabídnou pacientům,” přiblížil roli I&I Prague v celém projektu šéf inkubátoru Zahrádka.