OSVČ a Přehled za rok 2020 pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu | E15.cz

OSVČ mohou podat Přehledy o příjmech a výdajích později

onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Vzhledem k současné situaci mohou živnostníci podat Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 v delším termínu. Vzhledem k OSSZ je nutné splnit termín 30. 6. 2021. K tomuto datu je však nutné zároveň uhradit i případný doplatek pojistného za rok 2020. Zdravotní pojišťovny pak Přehledy požadují do 2. srpna 2021. 

Přehled pro OSSZ

Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za daný rok má každá OSVČ, která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost.

„Aby však byla sankce za pozdní podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ prominuta, je nutné nejpozději do 30. 6. 2021 tento přehled nejen podat, ale současně také do 30. 6. 2021 uhradit případný doplatek pojistného, který bude z tohoto přehledu vyčíslen. Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ. Z tohoto důvodu doporučujeme odeslat platbu v dostatečném časovém předstihu,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na svých webových stránkách.

Pokud bude daňové přiznání podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2021 platí i nadále lhůta do 2. 8. 2021. 

„S ohledem na nepříznivý vývoj epidemické situace Česká správa sociálního zabezpečení důrazně žádá všechny OSVČ, aby upřednostnily podání Přehledu o příjmech a výdajích primárně elektronickou formou. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ vyplní jednoduše na počítači pomocí interaktivního formuláře, který je k dispozici na ePortálu ČSSZ,“ informuje dále Česká správa sociálního zabezpečení.

Do ePortálu ČSSZ se můžete přihlásit prostřednictvím Mobilního klíče eGovernmentu, eObčanky, NIA ID (dříve jméno, heslo, SMS), zahraniční eID autority (IIG), certifikátu první certifikační autority (I.CA), služby MojeID, případně také pomocí bankovní identity.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu

Termíny pro předložení Přehledu jsou dané zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, resp. se odvíjejí od data pro podání daňového přiznání. Pro přehled za rok 2020 upravuje termín podání novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Aktuální nejzazší termín pro podání Přehledu za rok 2020 je pro všechny OSVČ tedy nyní prodloužen do 2. srpna 2021.

"Přehled je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna," informuje VZP.

Autor: onk

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video