OSVČ a přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu za rok 2023

OSVČ a přehled pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu za rok 2023 (ilustrační foto)

OSVČ a přehled pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu za rok 2023 (ilustrační foto) Zdroj: profimedia.cz

Platba sociálního a zdravotního pojištění je pro OSVČ vykonávající hlavní činnost povinnou daní. Jak se liší souhrnná roční částka pojistného dle zisku za rok 2023? Jak vysoké pojistné se platí při zisku nižším, než je minimální mzda? Kolik zaplatí na povinném pojistném OSVČ v dobrovolném daňovém paušálním režimu?

Osoby samostatně výdělečně činné musí vždy odvádět povinné sociálního a zdravotní pojištění. I podnikatelé a živnostníci, kteří byli po celý rok 2023 účastni v daňovém měsíčním paušálu, kdy jednou měsíční platbou platili všechny povinné přímé daně, se odvodům na povinném pojistném nevyhnuli.

Paušální daň a roční povinné pojistné

V roce 2023 byly tři daňové paušální režimy v závislosti na struktuře a výši příjmů. V přiložené tabulce máme vypočteno roční zdravotní a sociální pojištění v jednotlivých třech pásmech paušální daně. 

Paušální pásmoMěsíční platbaRozdělení měsíční platby

Celkové povinné pojistné za rok 2023

Daň z příjmuSociální pojištěníZdravotní pojištění
První pásmo6 208 korun100 korun3 386 korun2 722 korun73 296 korun
Druhé pásmo16 tisíc korun4 963 korun7 446 korun3 591 korun132 444 korun
Třetí pásmo26 tisíc korun9 320 korun11 388 korun5 292 korun200 160 korun

Které OSVČ vyplňují přehledy za rok 2023?

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, které nevstoupily do režimu paušální daně, musí vyplnit za rok 2023 přehledy pro zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. Roční zdravotní i sociální pojištění se vypočítá z vyměřovacího základu.

Minimální nebo skutečný vyměřovací základ

Pokud je skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) vyšší, než je minimální vyměřovací základ, tak se povinné pojistné vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu. V opačném případě se vypočítá sociální i zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu.

  • Minimální vyměřovací základ při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2023 činí pro výpočet zdravotního pojištění 241 944 korun.
  • Minimální vyměřovací základ při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2023 činí pro výpočet sociálního pojištění 120 972 korun.

Sazby pojistného

Pro výpočet sociálního i zdravotního pojištění je zavedena pouze jedna sazba, která je u zdravotního pojištění 13,5 procenta a u sociálního pojištění 29,2 procenta. Při výpočtu zdravotního pojištění i při výpočtu sociálního pojištění se neuplatňují žádné slevy nebo odpočty. Pouze pro výpočet sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ neboli strop, který činí za rok 2023 činí 1 935 552 korun.

Podnikatelé a živnostníci s velmi vysokým ziskem tedy ušetří na sociálním pojištění, jelikož se jim vypočítá právě z maximálního vyměřovacího základu, bez ohledu na skutečnost, o kolik je skutečný vyměřovací základ vyšší než maximální vyměřovací základ.

Termíny: Do kdy odevzdat Přehled OSVČ

Přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu odevzdejte do 30 dnů po přiznání.

  • OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání za rok 2023, podávají Přehled OSVČ do 8. 4. 2024
  • OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání za rok 2023 daňový poradce, podávají Přehled OSVČ do 2. 5. 2024
  • OSVČ, které nepodaly daňové přiznání do 2. 4. 2024  a následně ho do 2. 5. 2024 podaly elektronicky, podávají Přehled OSVČ do 3. 6. 2024
  • OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání za rok 2023 daňový poradce, podávají Přehled OSVČ do 1. 8. 2024

Kalkulačka 2023: Roční pojistné dle zisku

V přiložené tabulce máme vypočtenu souhrnnou roční částku na sociálním a zdravotním pojištění u OSVČ vykonávající po celý rok 2023 hlavní samostatnou výdělečnou činnost, které nevstoupily do měsíčního daňového paušálu, v závislosti na dosaženém hrubém zisku (tj. příjmech ponížených o související výdaje). Od vypočteného ročního pojistného se odečtou zaplacené zálohy během roku.

Hrubý zisk

Roční zdravotní pojištění

Roční sociální pojištění

Souhrnné povinné pojistné za rok 2023

200 tisíc korun32 663 korun35 324 korun67 987 korun
300 tisíc korun32 663 korun43 800 korun76 463 korun
400 tisíc korun32 663 korun58 400 korun91 063 korun
500 tisíc korun33 750 korun73 tisíc korun106 750 korun
600 tisíc korun40 500 korun87 600 korun128 100 korun
800 tisíc korun54 tisíc korun116 800 korun170 800 korun
1 milion korun67 500 korun146 tisíc korun213 500 korun
1,3 milionu korun87 750 korun189 800 korun277 550 korun
1,6 milionu korun108 tisíc korun233 600 korun341 600 korun
2 miliony korun135 tisíc korun292 tisíc korun427 tisíc korun
3 miliony korun202 500 korun438 tisíc korun640 500 korun

Daňová kalkulačka OSVČ >>>