Podnikání při zaměstnání a daně za rok 2018 | E15.cz

Podnikání při zaměstnání: Jak si poradit s daňovým přiznáním

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Podnikající zaměstnanci nemohou svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně a musí si za rok 2018 sami vyřídit podání daňového přiznání a vyplnit přehledy o příjmech a výdajích. Jak se může lišit zdanění si ukážeme v praktických příkladech.

Samostatná výdělečná činnost při zaměstnání je pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění považována za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Na rozdíl od hlavní samostatné výdělečné činnosti nemusí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění.

Proč nelze provést roční zúčtování daně?

Pokud máte jako zaměstnanci příjmy vyšší než 6 000 korun nemůžete svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně a máte povinnost podat daňové přiznání. Při příjmech ze samostatné výdělečné činnosti je nutné vždy vyplnit přehledy o příjmech a výdajích. K vyplnění daňového přiznání je nutné si vyžádat od všech zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018.

Tip: Máme pro vás chytré formuláře daňového přiznání, včetně přehledů pro ZP a OSSZ. Stáhněte si je zde >>>

Praktický příklad 1)

Zaměstnanec Jaroslav pracoval po celý rok 2018 pro jednoho zaměstnavatele a současně si po celý rok přivydělával samostatnou výdělečnou činností. Hrubou měsíční mzdu měl vždy 35 000 korun a uplatňoval daňové zvýhodnění na jedno dítě. Na zálohách na dani z příjmu za rok 2018 zaplatil celkem 44 376 korun, viz výpočet. Hrubý roční zisk (příjem - výdaj) ze samostatné výdělečné činnosti činil 50 000 korun. Jaké daňové platby zaplatí za rok 2018?

Sociální pojištění pan Jaroslav platit nebude, neboť roční hrubý zisk je nižší než 71 950 korun, což je limit pro neplacení sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Výpočet ročních záloh na dani z příjmu ze zaměstnání

Výpočet částka
Hrubá mzda 35 000 korun
Superhrubá mzda 46 900 korun
(35 000 x 1,34)
Sleva na poplatníka 2 070 korun
Daňové zvýhodnění na dítě 1 267 korun
Měsíční záloha na dani z příjmu 3 698 korun
(46 900 x 15 % - 2 070 – 1 267)
Daňové zálohy na rok 2018

44 376 korun
(3 698 x 12)

Výpočet všech daňových plateb za rok 2018

Výpočet částka
Dílčí základ daně dle § 6

562 800 korun
(35 000 x 1,34 x 12)

Dílčí základ daně dle § 7 50 000 korun
Základ daně

612 800 korun
(562 800 + 50 000)

Sleva na poplatníka 24 840 korun
Daňové zvýhodnění na dítě 15 204 korun
Daň z příjmu za rok 2018

51 876 korun
(612 800 x 15 % - 24 840 – 15 204)

Zaplacené zálohy na dani z příjmu 44 376 korun
Daňový nedoplatek za rok 2018

7 500 korun
(51 876 – 44 376)

Sociální pojištění za rok 2018 0 korun
Zdravotní pojištění za rok 2018

3 375 korun
(50 000 x 50 % x 13,5 %)

Pan Jaroslav doplatí na dani z příjmu 7 500 korun a jednorázově uhradí zdravotní pojištění ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 3 375 korun.

Praktický příklad 2)

Paní Marcela pracovala po celý rok 2018 pro jednoho zaměstnavatele a měla hrubou mzdu 40 000 korun. Při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu uplatňovala pouze slevu na poplatníka, na měsíčních zálohách za rok 2018 zaplatila 71 640 korun. Od ledna 2018 zahájila samostatnou výdělečnou činnost, ze které měla roční hrubý zisk (příjem - výdaj) ve výši 300 000 korun.

Výpočet ročních záloh na dani z příjmu ze zaměstnání

Výpočet částka
Hrubá mzda 40 000 korun
Superhrubá mzda 53 600 korun
(40 000 x 1,34)
Sleva na poplatníka 2 070 korun
Měsíční záloha na dani z příjmu 5 970 korun
(53 600 x 15 % - 2 070)
Daňové zálohy na rok 2018

71 640 korun
(5 970 x 12)

Výpočet všech daňových plateb za rok 2018

Výpočet částka
Dílčí základ daně dle § 6

643 200 korun
(40 000 x 1,34 x 12)

Dílčí základ daně dle § 7 300 000 korun
Základ daně

943 200 korun
(643 200 + 300 000)

Sleva na poplatníka 24 840 korun
Daň z příjmu za rok 2018

116 640 korun
(943 200 x 15 % - 24 840)

Zaplacené zálohy na dani z příjmu 71 640 korun
Daňový nedoplatek za rok 2018

45 000 korun
(116 640 – 71 640)

Sociální pojištění za rok 2018

43 800 korun
(300 000 x 50 % x 29,2 %)

Zdravotní pojištění za rok 2018

20 250 korun
(300 000 x 50 % x 13,5 %)

Paní Marcela musí již platit sociální pojištění i z vedlejší samostatné výdělečné činnosti, na sociálním pojištění zaplatí stejnou částku jako OSVČ vykonávající hlavní činnost se stejně vysokým hrubým ziskem.

Věděli jste, že

Dílčí základ daně dle § 6 jsou příjmy ze závislé činnosti (i nepeněžní) a funkční požitky, zvýšené o vypočtenou částku na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. Jde vlastně o tzv. superhrubou mzdu.

Dílčí základ daně dle § 7 je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Může tedy vzniknout kladný DZD, nebo dílčí daňová ztráta.

Autor: Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video