Jak neplatit zbytečně vyšší daně? Vyvarujte se těchto chyb | E15.cz

Jak neplatit zbytečně vyšší daně? Vyvarujte se těchto chyb

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Daňovou povinnost za rok 2018 snižují nezdanitelné položky a daňové slevy. Podívejme se v praktických příkladech na několik situací, kdy nesprávné daňové rozhodnutí znamená zbytečně vyšší roční daň z příjmu fyzických osob.

Daňové odpočty snižují daňový základ a tím i vypočtenou daň z příjmu. Za rok 2018 lze při splnění zákonných podmínek snížit základ daně o dary, úroky z úvěru na bydlení, příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, příspěvky na životní pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Každá tisícikoruna daňového odpočtu přináší daňovou úsporu 150 korun (1 000 korun x 15 procent).

Daňové slevy snižují přímo vypočtenou daň z příjmu fyzických osob. V daňovém přiznání za rok 2018 je možné uplatnit tyto daňové slevy: na poplatníka (24 840 korun), na manžela/ku s vlastními ročními rozhodnými příjmy do 68 tisíc korun (24 840 korun), pokud je manžel/ka držitelem průkazu ZTP/P, tak je sleva dvojnásobně vysoká, na invaliditu prvního a druhého stupně (2 520 korun), na invaliditu třetího stupně (5 040 korun), na průkaz ZTP/P (16 140 korun), na studenta (4 020 korun), školkovné (maximálně 12 200 korun na každé dítě), na elektronickou evidenci tržeb (5 000 korun). Roční daňové zvýhodnění na první dítě činí 15 204 korun, na druhé dítě 19 404 korun a na třetí a další dítě 24 204 korun.

Tip: Máme pro vás chytré formuláře daňového přiznání, včetně přehledů pro ZP a OSSZ. Stáhněte si je zde >>>

V praktických příkladech si ukážeme situace, kdy někteří daňoví poplatníci nevyužijí nároku na daňový odpočet nebo daňovou slevu, i když na to mají nárok a platí zbytečně vyšší daně.

1. Školkovné za část roku

Dcera paní Simony chodila do školky do června 2018, nyní je v první třídě. Paní Simona se mylně domnívá, že v daňovém přiznání za rok 2018 nemůže uplatnit školkovné na dceru, protože je aktuálně již školačkou. Pro daňové účely jsou rozhodné skutečnosti za rok 2018, proto může paní Simona uplatnit školkovné za leden až červen ve výši 10 000 korun.

2. Daňové odpočty při daňovém bonusu

Paní Romaně při vyplňování daňového přiznání za rok 2018 vychází nárok na daňový bonus ve výši 14 448 korun. Daňový bonus je ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na dvě děti a vypočtenou daní z příjmu. Paní Romana se domnívá, že nemá cenu již uplatňovat daňový odpočet u životního pojištění v částce 12 000 korun. Není tomu tak. Při uplatnění daňového odpočtu by byl výsledný roční daňový bonus vyšší o 1 800 korun. Uplatnit daňové odpočty se vyplatí i v případě, že vzniká nárok na daňový bonus, pokud již není daňový bonus ve stejné výši jako daňové zvýhodnění na děti.

3. Paušál a daňové odpočty

Živnostník Jaroslav stanovuje výdaje 60procentním paušálem. Domnívá se, že ve výdajovém paušálu jsou všechny výdaje a nemůže si již tedy snížit základ daně o zaplacené úroky z úvěru a odpočet doplňkového penzijního spoření. To však není pravda. Nad rámec výdajového paušálu není možné uplatnit žádné výdaje, ale snížit si základ daně o nezdanitelné položky je možné. Uplatněním výdajového paušálu nejsou nijak omezeny daňové odpočty dle § 15 zákona o dani z příjmu.

4. Sleva na manželku v poměrné výši

Pan Martin uzavřel manželství 17. února 2018, přičemž jeho manželka po celý rok pobírala pouze rodičovský příspěvek a vlastní rozhodné příjmy měla do 68 000 korun. Pan Martin může uplatnit daňovou slevu na manželku v poměrné výši 20 700 korun. Manželství nemuselo trvat k prvnímu dni kalendářního roku, aby bylo možné daňovou slevu uplatnit. Daňovou slevu na manželku lze uplatnit v poměrné výši, a to za každý měsíc, kdy je podmínka manželství splněna k 1. dni daného měsíce.

5. Nevyužití druhé smlouvy u životního pojištění

Paní Lenka má uzavřeny dvě smlouvy o životním pojištění, na každou zasílá měsíčně 1 000 korun a každá splňuje podmínky pro uplatnění daňového odpočtu (nelze tedy ani z jedné smlouvy průběžně vybírat peníze). Maximální daňový odpočet u životního pojištění je 24 000 korun za rok. Paní Lenka může vklady na obě smlouvy sečíst a nemusí uplatnit odpočet pouze z jedné smlouvy, jak se nesprávně domnívá.

6. Nekrácení slevy na poplatníka

Pan Michal je ve starobním důchodu a od září začal vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. V daňovém přiznání uplatní daňovou slevu na poplatníka v plném rozsahu 24 840 korun. Nárok na daňovou slevu na poplatníka mají i důchodci a vždy se v daňovém přiznání uplatňuje v celé roční částce bez ohledu na počet měsíců výdělečné činnosti.

Autor: Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video