Přiznání k dani z nemovitosti: Termín se blíží | E15.cz

Přiznání k dani z nemovitosti: Termín se blíží

Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Z nabytí nemovitosti vyplývá povinnost podat na místně příslušný finanční úřad (FÚ) přiznání, a to do konce ledna 2019. Pokuty za pozdní podání však nehrozí až do 7. února 2019.

Daň z nemovitých věcí se jako jediná přiznává a platí dopředu a týká se jak pozemků, tak staveb a bytových jednotek. Přiznání musí podat ti, kteří v roce 2018 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, dělali přístavbu nebo měnili výměru pozemků.

Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v příslušném kraji zbyla, podají tzv. dílčí daňové přiznání. Pokud všechny nemovité věci v daném kraji pozbyli, doručí na FÚ písemné oznámení o této skutečnosti.

Komu hrozí pokuta

Formulář k dani z nemovitosti má bleděmodrou barvu, podání je možné fyzicky i elektronicky – i když poplatník nemá datovou schránku ani zaručený elektronický podpis. Ti, kteří naopak „datovku“ mají, musí přes ni dle zákona o dani z nemovitosti přiznání podávat. Jinak hrozí zbytečná pokuta až 2000 korun za nedodržení formátu.

Tip: Máme pro vás chytré formuláře daňového přiznání, včetně přehledů pro ZP a OSSZ. Stáhněte si je zde >>>

V případě, že nemovitost vlastní oba manželé, daňové přiznání podává pouze jeden z nich, který je pak považován ze zákona za zástupce všech vlastníků. Přičemž zástupce vlastníků pak zodpovídá za to, že bude daň uhrazena řádně a včas. Při zpoždění naskakuje penále 0,05 procenta vyměřené daně za každý den

Finanční správa toleruje zpoždění maximálně 5 pracovních dnů. Pátý den již musí být přiznání doručeno. Letos se tedy bez pokuty podává až do 7. února. Při delším prodlení začne naskakovat penále ve výši 0,05 procenta vyměřené daně za každý den zpoždění, maximálně však do výše 5 procent daně a zároveň maximálně 300 000 korun. Pokuta se naopak promíjí, pokud je nižší než 200 korun.

Platba do konce května

Konečnou výši daně určují metry čtvereční vlastněných nemovitostí a následně sazby a koeficienty. Sazby jsou v pokynech k daňovému přiznání. Koeficienty určují jednotlivé radnice a jsou k dohledání na webové stránce Finanční správy.

Pokud je daň vyšší než 5000 korun, platba se může rozpůlit s tím, že druhá polovina je splatná do konce listopadu. Zemědělci mají termín platby do konce srpna a chovatelé ryb do konce listopadu. V případě, že se nejedná o spoluvlastnictví a daň je vyčíslena na méně než 30 korun, je poplatník od platby osvobozen.

Na samotnou úhradu daně je čas do konce května 2018. K úhradě pak v průběhu května vyzývá Finanční správa rozesíláním složenek s vyplněnými platebními údaji. Do poloviny března je ale možné zažádat o zaslání platebních údajů na e-mail. Kromě platby převodem či poštovní poukázkou, je možné zaplatit hotově na finančním úřadu nebo pokladně České národní banky, nebo prostřednictvím SIP0. 

Autor: Kamila Ondráčková

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video