Daň z nemovitosti 2019: S naším návodem zvládnete přiznání online za 15 minut

Rodinný dům

Rodinný dům Zdroj: profimedia.cz

Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí
33
Fotogalerie

Pokud jste v roce 2018 nabyli, darovali, prodali nebo jinak pozbyli nemovitou věc, čeká vás „papírování“. Nepřehledné formuláře psané úřednickou řečí nemá rád nikdo, ale nezoufejte, poradíme...

Žijeme sice v jednadvacátém století, katastrální úřad ovšem s tím berním neumí sdílet informace, takže musíte údaje, které už jeden úřad má posílat na druhý úřad. Komunikaci umí až ex post, tedy když přiznání k dani z nemovitých věcí v termínu nepodáte, to pak obdržíte z berňáku výzvu k podání s upozorněním na případnou sankci, pokud se ve stanovené lhůtě nepolepšíte...

Daň z nemovitosti totiž nezatajíte a na hříšníka, který nepřiznal a nezdanil se dříve či později přijde, což je logické.

Pokud jste v roce 2018 nabyli nemovitost, máte povinnost podat na místně příslušný finanční úřad (FÚ) přiznání, a to do konce ledna 2019. Pokuty za pozdní podání nehrozí až do 7. února 2019, ale znáte to – daně není příjemné řešit na poslední chvíli. S naším návodem budete mít formulář k dani z nemovitosti vyplněný za 15 minut.

Formulář k dani z nemovitosti má bleděmodrou barvu a podat ho můžete fyzicky i elektronicky, i když nemáte datovou schránku ani zaručený elektronický podpis. Ti, kteří naopak „datovku“ mají, skrz ni musí dle zákona o dani z nemovitosti přiznání podávat, na to nezapomínejte, pokud jste si ji někdy v minulosti zřídili. Jinak hrozí zbytečná pokuta za nedodržení formátu.

Na úvod je třeba říct, že přiznání musí v lednu 2019 podat ti, kteří v roce 2018 nově nabyli pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost FÚ oznámit.

Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v příslušném kraji zbyla, podají tzv. dílčí daňové přiznání. Pokud všechny nemovité věci v daném kraji pozbyli, doručí na FÚ písemné oznámení o této skutečnosti.

Co potřebujete k vyřízení daně z nemovitosti

Náš modelový příklad: nesezdaný pár koupil na půl byt v Brně, dříve v Jihomoravském kraji žádnou nemovitost nevlastnili. Údaje, které budou do přiznání, resp. k výpočtu daně a následné platbě potřebovat, se dají během několika málo minut snadno dohledat na internetu, stačí znát adresu bytu (na berňáku jim říkají jednotky). Náš modelový byt má adresu: Zaječí hora 100/10, Brno – Královo pole.

Jako první si proto otevřete katastr nemovitostí, respektive vyhledávání jednotek. Zde dohledáme konkrétní jednotku (nejsnáze pomocí „Vyhledání pomocí ulice a č. p. / č. or.“), abychom přesně znali podlahovou plochu a číslo parcely, na kterém se nemovitost nachází.

Zde zadáme obec (Brno), část obce (Královo pole) a adresu (Zaječí hora 100/10). Následně nám katastr „vrátí“ výpis všech jednotek. Nás bude zajímat konkrétně jednotka 100/12, kterou vlastní napůl mladý pár. Z výpisu vidíme parcelní číslo 16/18 a vyčteme i výměru podlahové plochy: 82,8 m2.

Výměru podlahové plochy vyčtete z pole „podíl na společných částech“, v tomto případě 828/28406. Zajímá nás číslo před lomítkem, které je vyjádřeno na desetiny metru. Setkat se můžete buď i s vyjádřením s nulou navíc, tedy 8280/28406, v obojím případě je třeba zapojit selský rozum, jde o 82,8 m2. Toto číslo budeme dále potřebovat.

Nyní můžeme začít vyplňovat přiznání, papírové formuláře nepotřebujete. Podání můžete učinit elektronicky na adrese adisepo.mfcr.cz hned na prvním odkazu „Elektronická podání pro finanční správu“. Zde si nejdeme „Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí – od roku 2011 včetně (EPO2)“ a můžete začít vyplňovat.

V oddíle Záhlaví je třeba vyplnit správný FÚ, kam budeme přiznání posílat a vaše rodné číslo (RČ) bez lomítek. Máte-li nový byt v Brně, ale „papírově“ bydlíte v Ostravě, bude přiznání patřit tam, kde se nachází daná nemovitost, nikoli tam, kde jste příslušní dle trvalého bydliště (a podávali byste zde například „příjmovku“). V našem případě je to Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno III.

V případě pochybností, si raději zavolejte na příslušný „finančák“ a informujte se. Kontakty na jednotlivé finanční úřady a jejich podřízená tzv. územní pracoviště najdete zde.

Po vyplnění záhlaví (zdaňovací období 2019) pokračujte I. oddílem. Zde patří fyzická osoba jako typ daňového subjektu, vaše jméno, adresa trvalého bydliště, RČ by se mělo „propsat“. Nezapomeňte uvést kontaktní telefon a e-mail (pro jistotu). V tomto oddíle jinak nic nevyplňujte, další kolonky jsou zbytečné.

Dále pokračujte na oddíl č. III., zde zadáme údaje zjištěné z katastru, viz screenshoty. Jako předmět daně vyberte „R – Zdanitelná jednotka slouž. pro bydlení (byt)“, doplňte jen název katastrálního území. Zde vám poslouží našeptávač.

III. oddíl, výpočet daně z nemovitosti

V elektronické verzi formuláře nemusíte sami nic počítat, do řádku č. 310 zadejte jen číslo 1,22 a výpočet se provede sám. Pokud by se do řádku č. 315 automaticky „nedotáhl“ místní koeficient (dle počtu obyvatel obce, hodnota mezi 1 a 4,5), musíte ho vyplnit sami (pomůže buď nápověda na daném řádku, nebo tento odkaz).

V našem modelovém případě je koeficient 3,5. Byt vlastní napůl dvě osoby, což ještě zohledníme v řádku č. 323 (zlomek 1/2). V případě jednoho vlastníka zde nic nevyplňujte.

Přiznání k dani z nemovitosti si nechte na závěr zkontrolovat, zda podání neobsahuje chyby. Jakmile kliknete na oddíl Závěr, klikněte na Protokol chyb. Pokud bude vše v pořádku, podání odešlete. V opačném případě opravte, co je třeba.

Poplatníci s datovou schránkou nechť tak učiní skrz svou „datovku“, jinak zvolte možnost podání nepodepisovat a následně si vytiskněte tzv. E-tiskopis, který vám bude po odeslání nabídnut (důležité - tím podání podepíšete).

E-tiskopis podepište a do pěti pracovních dnů ho fyzicky podejte na příslušný finanční úřad (jeho územní pracoviště). Náš byt má dva vlastníky, proto přiznání pošleme ještě jednou za druhého vlastníka.

Na úhradu daně máte čas do konce května 2018. Předčíslí účtu 7755, matriková čísla účtů finančních úřadů najdete zde, kód banky 0710 (ČNB). Jako variabilní symbol použijte vaše rodné číslo.

Jen pro informaci: daň z nemovitosti je příjem obce, nikoli státu. Z výnosu této daně se opravují komunikace, udržují parky, apod.

Hotovo, ani to nebolelo... Co říkáte?