Školkovné: Víte, kolik můžete uplatnit za tento rok? | E15.cz

Školkovné: Víte, kolik si můžete uplatnit jako slevu na daních?

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Za rok 2017 je možné uplatnit o 1 100 korun vyšší školkovné na každé dítě než za rok 2016, pro rok 2018 se maximální částka školkovného opět zvyšuje.

Zaměstnanec, kterému je během roku odvedena z jeho hrubé mzdy zálohová daň z příjmu, obdrží při uplatnění daňové slevy školkovného nárok na daňovou vratku. Školkovné totiž snižuje přímo vypočtenou roční daň z příjmu a při placení zálohové daně je tak během roku zaplaceno na dani z příjmu více než odpovídá daňové povinnosti za celý kalendářní rok. Kdy lze školkovné uplatnit a za jakých podmínek?

Počítají se pouze náklady za školku

Výše daňové slevy za umístění dítěte neboli školkovné odpovídá výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení za daný kalendářní rok.

Tip: Máme pro vás chytré formuláře daňového přiznání, včetně přehledů pro ZP a OSSZ. Stáhněte si je zde >>>

Za rok 2017 činí školkovné 11 000 korun

Na každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy. Za kalendářní rok 2017 tedy maximálně ve výši 11 000 korun na každé dítě, za rok 2018 to bude 12 200 korun na každé dítě.

Výše příjmu není rozhodující

Nárok na školkovné není limitován do nějakého stanoveného příjmu ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. Nárok na tuto daňovou slevu mají i daňoví poplatníci s nadprůměrnými příjmy.

Slevu uplatní jen jeden z rodičů

Školkovné lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Daňovou slevu může přitom uplatnit pouze jeden z rodičů. Rodič, který nemá daňovou povinnost např. z důvodu čerpání rodičovského příspěvku, by tuto daňovou slevu nevyužil, proto ji uplatní druhý z rodičů. Pokud mají oba rodiče dostatečné příjmy, tak je s ohledem na výši daňové úspory jedno, kdo daňovou slevu využije.

Školkovné se uplatňuje až za celý rok

Daňovou slevu nelze uplatňovat měsíčně jako daňové zvýhodnění na děti, i když jsou náklady předškolnímu zařízení placeny měsíčně. Školkovné se uplatňuje vždy za celý kalendářní rok.

Zaměstnanci v ročním zúčtování daně, OSVČ v daňovém přiznání

Zaměstnanci uplatní školkovné v ročním zúčtování daně, které za ně provádí zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnanci mající povinnost podat daňové přiznání (například z důvodu příjmů z pronájmu) uplatní školkovné v daňovém přiznání.

Nevzniká nárok na daňový bonus

Školkovné snižuje daňovou povinnost maximálně do nuly. Nárok na daňový bonus vzniká pouze v případě, že uplatňované daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu. V praxi může jeden z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění na děti a druhý školkovné. Když je školkovné vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak je daňová povinnost nulová, ale nárok na daňový bonus nevzniká.

Potvrzení od školky

Zaměstnanci musí včas doručit mzdové účetní příslušný doklad od školky (zpravidla do 15. 2.), ve kterém musí být uvedeno jméno dítěte, výše zaplaceného školkovného za kalendářní rok a komu se potvrzení vydává. Občané podávající daňové přiznání přiloží tento doklad k daňovému přiznání jako přílohu.

Autor: Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video