Zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2018: Kdo bude platit vyšší zálohy? | E15.cz

Zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2018: Kdo bude platit vyšší zálohy?

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Sazba zdravotního pojištění pro OSVČ bude tento rok stejná jako v roce 2017, přesto budou někteří živnostníci platit na zdravotním pojištění více. Důvodem je zvýšení minimální měsíční zálohy.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je nutné příslušné zdravotní pojišťovně platit každý měsíc zálohu na zdravotním pojištění, vždy alespoň v minimální výši.

Jak se zvyšuje minimální záloha?

Minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění se vypočítává z průměrné mzdy, která dle vládního nařízení ze dne 25. září 2017 činí 29 979 korun. Jedná se o součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 ve výši 28 250 Kč a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základ za rok 2016 ve výši 1,0612. Minimální měsíční záloha tedy činí 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy, tedy 2 024 Kč (29 979 Kč x 50 % x 13,5 %). Oproti loňskému roku se tak minimální měsíční záloha zvýší o 118 korun. V přiložené tabulce máme uvedeny minimální měsíční zálohy při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v letech 2012 až 2018.

Rok minimální měsíční záloha
2018  2 024 Kč
2017  1 906 Kč
2016  1 823 Kč
2015  1 797 Kč
2014  1 752 Kč
2013  1 748 Kč
2012  1 697 Kč

Kdy se platí poprvé nová minimální záloha?

Všechny OSVČ, které loni platily zálohu, by měly změnit trvalý příkaz k úhradě a poprvé za leden 2018, tedy do 8. února budou muset zaplatit novou vyšší minimální měsíční zálohu.

Při vedlejšáku se minimální zálohy neplatí

OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (například zaměstnanci, studenti, penzisté) nemají povinnost platit minimální měsíční zálohu. Během roku buď měsíční zálohy vůbec neplatí nebo platí měsíční zálohy odpovídající skutečně dosaženému hrubému zisku (například i jen 300 korun měsíčně). Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností měsíční zálohy neplatí a zdravotní pojištění za příslušný rok doplatí jednorázově dle skutečně dosaženého hrubého zisku.

Praktický příklad 1)

Živnostník pan Adámek dosáhl za rok 2016 hrubého zisku (příjem ponížený o výdaje) ve výši 320 000 Kč. Během celého roku 2017 tedy měl povinnost platit měsíční zálohu na zdravotním pojištění ve výši 1 906 Kč. Za leden 2018 bude muset pan Adámek zaplatit poprvé novou vyšší měsíční zálohu ve výši 2 024 Kč.

Praktický příklad 2)

Paní Válková pracuje na hlavní pracovní poměr pro zaměstnavatele XY a současně si přivydělává samostatnou výdělečnou činnosti. Pro účely placení zdravotní pojištění se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Paní Válková neplatí během roku zálohy na zdravotním pojištění a zdravotní pojištění doplatí vždy jednorázově při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Za rok 2017 i za rok 2018 bude mít hrubý zisk ve výši 80 000 Kč. Roční zdravotní pojištění bude v obou případech stejné, a sice 5 400 Kč (80 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka