Daňové slevy na děti: Který z rodičů je má uplatnit? | E15.cz

Daňové slevy na děti: Který z rodičů je má uplatnit? Podívejte se na příklady

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Daňové slevy pro rodiče s dětmi tvoří daňové zvýhodnění a školkovné. Podívejme se v praktických příkladech, kdy není jedno, který z rodičů tyto daňové slevy uplatní.

Zaměstnanci uplatňovali v roce 2017 daňové zvýhodnění na děti při výpočtu měsíční čisté mzdy, OSVČ uplatní daňové zvýhodnění až za celý rok. Roční daňové zvýhodnění za celý kalendářní rok 2017 na první dítě činí 13 404 korun, na druhé dítě 19 404 korun a na třetí a další dítě 24 204 korun.

Daňové zvýhodnění může uplatňovat vždy pouze jeden z rodičů. Školkovné se uplatňuje vždy až za celý kalendářní rok 2017. Maximální školkovné činí 11 000 korun a opět ho může uplatnit jeden z rodičů. V praxi může jeden z rodičů uplatňovat daňové zvýhodnění na děti a druhý školkovné. Podívejme se na praktické příklady.

Praktický příklad 1)

Paní Nováková byla v roce 2017 nejdříve na mateřské dovolené a následně na rodičovské dovolené. Manžel pan Novák vykonával po celý rok 2017 samostatnou výdělečnou činnost. Manželé mají dvě dcery. Pan Novák uplatňuje výdaje paušálem. Roční příjem pana Nováka za rok 2017 činí 800 000 Kč a výdaje uplatňuje 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). V daňovém přiznání uplatní daňové zvýhodnění na obě dcery v celkové výši 32 808 Kč. Za rok 2017 mohou OSVČ uplatňující výdaje paušálem uplatnit daňové zvýhodnění na děti, když jsou výdaje spočítané maximálně z částky 1 000 000 Kč. Slevu na manželku pan Novák uplatnit nemůže, neboť rozhodné příjmy manželky jsou vyšší než 68 000 Kč. Mateřská se do vlastních příjmů započítává. V daňovém přiznání uplatní pan Novák i školkovné na starší dceru ve výši 11 000 korun. 

  • Roční základ daně činí 320 000 Kč (800 000 Kč – (60 % z 800 000 Kč)
  • Daň z příjmu fyzických osob je 48 000 Kč (15 % z 320 000 Kč)
  • Daň z příjmu po uplatnění slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč a slevy na školku ve výši 11 000 Kč činí 12 160 Kč (48 000 Kč – 24 840 Kč – 11 000 Kč)
  • Daňové zvýhodnění je 32 808 Kč (13 404 Kč + 19 404 Kč)
  • Roční daňový bonus činí 20 648 Kč (32 808 Kč – 12 160 Kč)

Pan Novák nezaplatí nic na dani z příjmu fyzických osob a ještě obdrží od státu daňový bonus ve výši 20 648 Kč. Daňový bonus je ve výši rozdílu mezi uplatněným daňovým zvýhodněním na dvě děti a vypočtenou daní z příjmů.

Praktický příklad 2)

Podnikatelka Procházková má roční daňový základ 640 000 Kč, vede daňovou evidenci. V daňovém přiznání uplatní roční daňové zvýhodnění na syna ve výši 13 404 Kč a školkovné ve výši 11 000 Kč. Pan Procházka má roční daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti pouze 165 000 Kč, uplatňuje výdaje paušálem. Kdyby uplatnil daňové zvýhodnění na syna a školkovné pan Procházka, potom by vůbec nevyužil daňovou slevu školkovného. Naproti tomu paní Procházková v plném rozsahu uplatní obě daňové slevy.

a) Kdyby pan Procházka uplatnil daňové zvýhodnění i školkovné, potom by obdržel za rok 2017 daňový bonus ve výši 13 404 Kč (ve výši daňového zvýhodnění) a manželka paní Procházková by na dani z příjmu fyzických osob zaplatila 71 160 Kč (640 000 Kč x 15 % - 24 840 Kč). Celková rodinná daňová povinnost by byla tedy 57 756 Kč (71 160 Kč – 13 404 Kč).

b) V případě, že obě daňové slevy uplatní paní Procházková, tak daňová povinnost pana Procházky bude 0 Kč (z důvodu uplatnění daňové slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč) a paní Procházková zaplatí na dani z příjmu fyzických osob 46 756 Kč (640 000 Kč x 15 % - 24 840 Kč – 11 000 Kč – 13 404 Kč). Celková rodinná daňová povinnost je tedy 46 756 Kč.

U druhé varianty zaplatí manželé na dani z příjmu dohromady o 11 000 Kč méně. Důvodem je skutečnost, že ve variantě a) by neměl pan Procházka dostatečně vysoké příjmy, aby mu školkovné snížilo daňovou povinnost. Školkovné snižuje daňový základ maximálně do nuly, školkovné tedy nezvyšuje daňový bonus.

U vysokých příjmů je to jedno

Jestliže jeden z rodičů nemá rozhodné příjmy, potom uplatní rodinné daňové slevy v plném rozsahu pouze druhý z rodičů. Pokud má jeden z rodičů nízké příjmy, potom uplatní rodinné daňové slevy rodič s vyššími příjmy, aby se maximalizovala daňová úspora. U rodičů s dostatečnými příjmy je potom jedno, který z nich rodinné daňové slevy uplatní.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka