Školkovné za rok 2018: Který z rodičů jej má uplatnit? Podívejte se na příklady

Školka

Školka Zdroj: profimedia.cz

Lesní školka.
Mateřská školka
Školka
Dvouleté děti ve školkách
5
Fotogalerie

Jeden z rodičů může v ročním zúčtování daně za rok 2018 nebo v daňovém přiznání za rok 2018 uplatnit školkovné, na každé dítě ve výši 12 200 korun. Kdy vzniká nárok na daňovou vratku? Který z rodičů má školkovné uplatnit?

Sleva za školkovné odpovídá výši výdajů vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na daný rok. Školkovné je možné uplatnit pouze, když žije vyživované dítě s daňovým poplatníkem ve společné domácnosti.

Za každé vyživované dítě je možné školkovné uplatnit do částky na úrovni minimální mzdy, za rok 2018 tedy do částky 12 200 korun. Na dvě děti maximálně v částce 24 400 korun. Školkovné může uplatnit pouze jeden z rodičů. Zaměstnanci, kteří během roku zaplatili nějakou částku na záloze na dani z příjmu, obdrží z důvodu uplatnění školkovného v ročním zúčtování daně daňovou vratku. Školkovné snižuje vypočtenou daň pouze do nuly.

Tip: Máme pro vás chytré formuláře daňového přiznání, včetně přehledů pro ZP a OSSZ. Stáhněte si je zde >>>

1. Příklad: Kolik maximálně získáte zpět?

Paní Nováková měla po celý rok 2018 hrubou mzdu 30 000 korun a uplatňovala daňové zvýhodnění na dceru Simonu. Měsíční záloha na dani z příjmu fyzických osob činila 2 693 korun (30 000 korun x 1,34 x 15 procent - sleva na poplatníka ve výši 2 070 korun – daňové zvýhodnění na dceru ve výši 1 267 korun). Daň z příjmu se počítá ze superhrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (v souhrnu 34 procent).

Za rok 2018 zaplatila na daňových zálohách 32 316 korun (2 693 korun x 12 měsíců). V ročním zúčtování daně uplatní školkovné v maximální výši 12 200 korun. Přestože byly skutečně vynaložené výdaje 18 000 korun, tak může paní Nováková uplatnit legislativní strop v částce 12 200 korun. Mzdové účetní doručí paní Nováková potvrzení školky. Po provedení ročního zúčtování daně vznikne paní Novákové nárok na daňovou vratku ve výši 12 200 korun.

2. příklad: Který z rodičů má školkovné uplatnit?

Pan Dvořák pracoval po celý kalendářní rok 2018 a měl hrubou mzdu 35 000 korun, při výpočtu čisté mzdy uplatňoval daňové zvýhodnění na syna Pavla. Roční školkovné na syna činila 18 000 korun. Měsíční zálohová daň z příjmu byla 3 698 korun (35 000 korun x 1,34 x 15 procent - sleva na poplatníka ve výši 2 070 korun - daňové zvýhodnění na syna ve výši 1 267 korun). Za celý rok zaplatil na daňových zálohách 44 376 korun (3 698 korun x 12 měsíců).

Paní Dvořáková pracovala v roce 2018 pouze čtyři měsíce, hrubou měsíční mzdu měla 20 000 korun. Měsíční zálohová platba na dani z příjmu činila 1 950 korun (20 000 korun x 1,34 x 15 procent - sleva na poplatníka ve výši 2 070 korun). Za čtyři měsíce zaplatila na zálohách na dani z příjmu 7 800 korun (1 950 korun x 4 měsíce).

Z finančního hlediska je pro manžele výhodnější, aby školkovné v ročním zúčtování daně uplatnil pan Dvořák. Školkovné snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly. Když uplatní školkovné pan Dvořák, tak obdrží daňovou vratku ve výši 12 200 korun. Pokud by školkovné uplatnila paní Dvořáková, tak by obdržela daňovou vratku pouze ve výši 7 800 korun. Z důvodu uplatnění školkovného by paní Dvořáková nemohla obdržet vyšší vratku, než bylo zaplaceno na daňových zálohách.

3. příklad: Školkovné se vyplatí, i když jste neplatili daň z příjmu

Vdova Benešová měla po celý rok 2018 hrubou mzdu ve výši 20 000 korun a uplatňovala daňové zvýhodnění na dvě děti. Daňové zvýhodnění ve výši 2 884 korun (1 267 korun na první dítě a 1 617 korun na druhé dítě) je vyšší než vypočtená daň z příjmu ve výši 1 950 korun (20 000 korun x 1,34 x 15 procent - sleva na poplatníka ve výši 2 070 korun).

Paní Benešové vznikal nárok na měsíční daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmů. Měsíčně tedy neplatila nic na dani z příjmu a ještě dostávala měsíční daňový bonus ve výši 934 korun (2 884 korun - 1 950 korun). Za rok 2018 zaplatila na školkovném 10 000 korun a mylně se domnívá, že se jí nevyplatí školkovné uplatnit, když během roku nezaplatila žádnou daň z příjmu. Při uplatnění školkovného v ročním zúčtování daně ji totiž vznikne nárok na daňovou vratku, neboť roční daňový bonus bude vyšší.

Výpočetčástka
Úhrn příjmů ze závislé činnosti

240 000 Kč (20 000 x 12 měsíců)

Úhrn povinného pojistného

81 600 Kč (240 000 Kč x 34 %)

Základ daně

321 600 Kč (240 000 + 81 600)

Daň z příjmu

48 240 Kč (321 600 x 15 %)

Sleva na poplatníka24 840 Kč
Školkovné10 000 Kč
Daň po uplatnění slev

13 400 Kč (48 240 – 24 840 – 10 000)

Daňové zvýhodnění na děti

34 608 Kč (2 884 x 12 měsíců)

Daňový bonus

21 208 Kč (34 608 – 13 400)

Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů

11 208 Kč (934 x 12 měsíců)

Zaplaceno více

10 000 Kč (21 208 – 11 208)

Po provedeném ročním zúčtování daně vznikne paní Benešové nárok na „daňovou vratku“ ve výši 10 000 korun, která odpovídá daňové slevě školkovného.