Novinky pro rok 2019: Mění se minimální mzda či zálohy pro OSVČ

Peníze

Peníze Zdroj: profimedia.cz

Ilustrační foto
2
Fotogalerie

Pro rok 2019 se zvyšují pro živnostníky minimální platby na sociálním a zdravotním pojištění, zvyšuje se finanční hranice pro čerpání daňového bonusu a lidé s vysokými příjmy budou platit méně na solidární dani. Podívejme se na vybrané daňové změny v příkladech.

Některé daňové změny jsou pro vybrané daňové poplatníky pozitivní, jiné negativní, vždy záleží na konkrétní životní situaci. Finančně si rozhodně polepší lidé pracující za minimální mzdu, neboť minimální měsíční mzda se od ledna 2019 zvyšuje z 12 200 korun na 13 350 korun. Polepší si zaměstnanci pracující na dohodu o pracovní činnosti s hrubou odměnou v rozmezí od 2 500 korun do 2 999 korun, neboť v roce 2018 jim bylo z hrubé odměny odvedeno sociální a zdravotní pojištění a v roce 2019 již odvedeno nebude, protože se o 500 korun (z 2 499 na 2 999 korun) zvyšuje limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění u dohody o pracovní činnosti.

Minimální platby na pojistném

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být sociální a zdravotní pojištění zaplaceno za kalendářní rok vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Za rok 2018 činí minimální vyměřovací základ při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po dobu 12 kalendářních měsíců pro platbu sociálního pojištění 89 940 korun a pro platbu zdravotního pojištění 179 874 korun. Za rok 2019 potom 98 100 korun pro platbu sociálního pojištění a 196 194 korun pro platbu zdravotního pojištění.

Praktický příklad

Živnostník Bláha dosáhne za rok 2018 hrubého zisku 164 800 korun (skutečný vyměřovací základ je polovina daňového základu, tedy 82 400 korun). Stejného hrubého zisku dosáhne i za rok 2019. Za roky 2018 a 2019 se bude zdravotní i sociální pojištění počítat z minimálního vyměřovací základu, neboť skutečný vyměřovací základ je nižší než minimální vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění i nižší než minimální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta a sazba sociálního pojištění je 29,2 procenta. Za rok 2018 zaplatí pan Bláha na povinném pojistném celkem 50 546 korun (sociální pojištění 26 263 korun a zdravotní pojištění 24 283 korun) a za rok 2019 již 55 133 korun (sociální pojištění 28 646 korun a zdravotní pojištění 26 487 korun).

Platba solidární daně

Za celý kalendářní rok podléhá 7procentní solidární dani rozdíl mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti (§ 6 zákona o dani z příjmu) a dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona o dani z příjmu) a 48násobku průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Z důvodu zvýšení průměrné mzdy se limit pro platbu solidární daně pro rok 2019 zvyšuje na 1 569 552 korun (z 1 438 992 korun).

Praktický příklad

Podnikatel Suchý měl za rok 2018 hrubý zisk ve výši 1 850 000 korun. Za rok 2018 zaplatí na solidární dani 28 771 korun (1 850 000 - 1 438 992) x 7 procent. Při stejném hrubém zisku za rok 2019 zaplatí podnikatel Suchý na solidární dani 19 632 korun (1 850 000 - 1 569 552) x 7 procent). Zvýšení limitu pro platbu solidární daně je pro podnikatele Suchého výhodné.

Vyšší příjem pro daňový bonus

Vždy jeden z rodičů uplatňuje daňové zvýhodnění na děti. Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus. V takovém případě se neplatí nic na dani z příjmu a ještě se peníze od státu obdrží. Pro čerpání ročního daňového bonusu je však nutné mít rozhodné příjmy alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy. Za rok 2018 tedy alespoň v částce 73 200 korun (6 x 12 200 korun), ale za rok 2019 již alespoň v částce 80 100 korun (6 x 13 350 korun). Podmínky pro čerpání ročního daňového bonusu se tedy zpřísňují.