Vedlejšák a daně v 10 bodech

peníze, daně

peníze, daně Zdroj: Shutterstock

Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností během roku 2019 si musí splnit své zákonné daňové povinnosti. Co je dobré vědět o vedlejšáku?

Výkon samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání se považuje pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Na zaměstnance přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností se tedy nevztahuje povinnost dodržení minimálního vyměřovacího základu. 

1) Daňové přiznání

Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností si sami musí podat za rok 2019 daňové přiznání a nemohou požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně.

Termín pro podání daňového přiznání Daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok bude možné bez sankce podat až do 18. srpna. 

Ovšem pozor Finanční správa již dříve upozornila, že se neposunul termín, ale fakticky se jen odpouští do daných termínů sankce. V případě, že poplatník podá daňové přiznání a zaplatí daň po 18. srpnu, tak mu správa vypočte pokutu už od 1. dubna.

2) Přehled pro OSSZ

Sociální pojištění při výkonu samostatné výdělečné činnosti může být nulové, přesto je nutné vždy odevzdat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích za rok 2019. Zpravidla do měsíce od odevdání daňového přiznání.

3) Přehled o pro zdravotní pojišťovnu

To stejné platí i pro odevzdání přehleu o příjmech a výdajích za rok 2019 na zdravotní pojišťovnu, u které byla splněna podmínka povinného zákonného pojištění během roku 2019. 

4) Potvrzení o zdanitelných příjmech

Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné příjmy za rok 2019. U zaměstnance přivydělávajícího si samostatnou výdělečnou činností, tedy minimálně ze závislé činnosti dle § 6 a dle § 7 zákona o dani z příjmu. K vyplnění příjmů ze závislé činnosti je nutné si vyžádat od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech, které je nedílnou součástí daňového přiznání. 

5) Neplacení sociálního pojištění

Za rok 2019 se neplatí sociální pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, jestliže hrubý zisk za celý kalendářní rok je 78 476 korun a méně. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. 

6) Maximální vyměřovací základ

Za rok 2019 se sociální pojištění odvádí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu, kterým je částka 1 569 552 korun. 

7) Vyplnění přílohy číslo jedna daňového přiznání

Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností musí vyplnit standardní čtyřstránkový daňový formulář a současně přílohu číslo jedna daňového přiznání. Do přílohy čísla jedna se rozepisuje daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti a mimo jiné se rovněž uvádí, zdali jsou výdaje stanoveny výdajovým paušálem nebo ve skutečné výši z daňové evidence či účetnictví. 

8) Zálohy na ZP se neplatí

Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností neplatí během roku zálohy na zdravotním pojištění. Vypočtené roční zdravotní pojištění následně doplatí do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. 

9) V paušálu jsou všechny výdaje

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se v praxi většinou výdaje stanovují výdajovým paušálem. Sazba výdajového paušálu činí 80 procent, 60 procent, 40 procent nebo 30 procent. Ve výdajovém paušálu jsou zahrnuty všechny výdaje a nad rámec výdajů stanovených procentem z příjmu nelze již žádnou částku uplatnit navíc. Za rok 2019 je možné výdajový paušál počítat maximálně z ročního příjmu 2 mil. korun.

10) Zdravotní pojištění se platí vždy

Sociální pojištění může být při nízkém hrubém zisku při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nulové, zdravotní pojištění se však platí vždy a může za celý rok 2019 činit při nízkém zisku např. pouze několik stokorun.

Tip: Vše o daních, včetně chytrých formulářů najdete v našem Daňovém speciálu