Změny v kontrolních hlášeních: Pokuty jsou nyní poloviční | E15.cz

Změny v kontrolních hlášeních: Pokuty jsou nyní poloviční

onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Od 1. 1. 2023 dochází u kontrolních hlášení k určitým zmírněním pokut a ke změně lhůt, v rámci kterých je nutno na výzvy správce daně reagovat.

Současná lhůta 5 pracovních dnů, do kterých je nutno reagovat na výzvu správce daně ohledně kontrolního hlášení, se zvyšuje na 17 dnů a běží ode dne dodání výzvy do datové schránky. 

Dochází také ke zmírnění výše pokut. Například za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením se u dosavadní pokuty ve výši 10 tisíc korun za podání kontrolního hlášení až na výzvu správce daně snižuje částka na polovinu. 

Kontrolní hlášení a nižší pokuty

Pokud je plátce

  • fyzickou osobou,
  • právnickou osobou se čtvrtletním zdaňovacím obdobím nebo
  • společností s ručením omezeným s pouze jedním společníkem, jímž je fyzická osoba

se pokuty ve výši

  • 10 tisíc korun – když plátce podá kontrolní hlášení až na výzvu správce daně,
  • 30 tisíc korun – když plátce nepodá kontrolní hlášení ve lhůtě uvedené ve výzvě, ale podá je později nebo
  • 50 tisíc korun – když plátce nepodá kontrolní hlášení vůbec

snižují na polovinu. Pokuta ve výši 1000 korun, která je udělena při podání kontrolního hlášení po oficiální lhůtě pro podání, ale nikoli až na výzvu správce daně, zůstává v původní výši.

"Pokuty ve výši 1000 korun a 10 tisíc korun, resp. 5000 korun pro vybrané skupiny plátců (viz výše) budou automaticky při prvním porušení v kalendářním roce prominuty. Další prodlení při podání KH již budou ovšem sankcionována standardně. Uvedená prominutí, tzv. liberace pokut, nebudou podmiňována neexistencí jiných prodlení při podání kontrolních hlášení. Jak již uvedeno, první prodlení budou promíjena automaticky, nebude ze strany správce daně příslušná pokuta vystavována, a nebude tedy ani nutno o její prominutí žádat," uvádí Petr Kchimel, daňový specialista z Grinex CZ.

Nepodá-li plátce kontrolní hlášení v zákonném termínu, tedy do 25. dne následujícího měsíce, resp. v nejbližší pracovní den, připadá-li 25. den na den pracovního klidu nebo pracovního volna, bude správcem daně vyzván k podání v náhradní lhůtě, jež činí 5 kalendářních, nikoli pracovních dnů. Pokud plátci povinnost podat kontrolní hlášení nevznikla, musí tuto skutečnost v uvedené lhůtě správci daně oznámit, jinak se vystavuje riziku, že mu bude udělena jedna z výše popsaných pokut.

Obdrží-li plátce od správce daně výzvu k doplnění nebo potvrzení údajů uvedených v kontrolním hlášení, má nyní namísto dřívějších pěti pracovních dnů sedmnáctidenní lhůtu. 5denní lhůta zůstává pro případy, kdy nebylo kontrolní hlášení vůbec podáno.

"Oproti původní úpravě však dochází k jinému běhu lhůty. Ta začíná běžet již od okamžiku, kdy správce daně dodá výzvu do plátcovy datové schránky. Znamená to tedy, že maxima 17 dnů na reakci využijí ti plátci, kteří si výzvu z datové schránky vyzvednou ještě týž den, kdy byla správcem daně do datové schránky vložena," říká Petr Kmichel s tím, že zpráva v datové schránce se považuje za doručenou otevřením této datové schránky nebo nejpozději 10. den ode dne, kdy ji správce daně do datové schránky vložil.

Autor: onk

Daňové přiznání

Termín pro daňové přiznání 2023

Daňové přiznání za rok 2022 se podává v roce 2023. Do kdy podat daňové přiznání? Termíny pro daně by si měl nastudovat každý daňový poplatník, ať už se jedná o zaměstnance nebo OSVČ. Projděte si také termíny, do kdy podat opravné a dodatečné daňové přiznání a jaký je mezi nimi rozdíl. Podnikatele by měl zajímat kompletní daňový kalendář na rok 2023.

Daňové přiznání: Jak ho vyplnit a podat

Deník E15 připravil informace o tom, jak podat daňové přiznání 2023. Je důležité si uvědomit, že daňové přiznání v roce 2023 je třeba vyplnit za rok 2022. Podat daňové přiznání můžete písemně, fyzicky nebo online. K tomu, abyste podali daňové přiznání online, je potřeba datová schránka. Vyplatí se také vědět, kdo nemusí podat daňové přiznání v roce 2023.

Daně 2023: Novinky a změny

Pro daně, zálohy a odvody se toho v roce 2023 mnohé změnilo. Daňové změny a novinky zahrnují paušální daň, nové zálohy na sociální a zdravotní pojištění, windfall tax, čili daň z neočekávaných zisků, změny však postihly i DPH a vybrané limity, byť sazby daně z příjmu se oproti roku 2022 například nemění.

Formuláře pro daňové přiznání

Formuláře pro daně v roce 2023 si můžete stáhnout online na našich stránkách. Ocení je zaměstnanci, studenti i OSVČ. K dispozici jsou daňové formuláře pro fyzické i právnické osoby. Stáhněte si formuláře pro daňové přiznání na našich stránkách. Formuláře pro daně fungují v Excelu. Daňové šablony respektují soukromí uživatelů, neodesílají žádná data na servery a jsou tedy naprosto bezpečné.

Daně pro OSVČ

Živnostníci si musí daně a daňové přiznání pečlivě hlídat. Projděte si proto našeho průvodce, pokrývající téma daň z příjmu pro OSVČ. Pokud jste během roku 2022 pracovali jako živnostníci na IČO, projděte si naše rady a tipy, jak má řešit daně OSVČ a zaměstnanec v jedné osobě. Pro podnikatele je tu i naše online kalkulačka pro výpočet daně a čistého zisku za rok 2022.

Daň z nemovitosti

Kapitolu samu pro sebe představuje daň z nemovitých věcí. Jaký platí termín? Kde najít daňový formulář? Jak a do kdy ho podat? Jak na výpočet? Jak správně vyřešit daně, vám poradí náš průvodce pro daň z nemovitosti.

Daňové slevy

Důležitou součástí daňového přiznání, kterou by měl znát každý daňový poplatník, představují slevy na daních. Je jich spousta - sleva na poplatníka, sleva na dítě, sleva na manželku, sleva na důchodce, sleva na studenta a další. Snižte si své daně, vyplňte daňové přiznání správně.

Daně a studenti

Daňové přiznání musí řešit i někteří studenti. Měli jste brigády, DPČ nebo zkrácený úvazek? I těch se týkají daně. Projděte si proto informace, kdy daňové přiznání podává student.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery