Nechcete úvěr? Financujte firmu prostřednictvím dluhopisů

Zdroj: Raiffeisenbank a.s.

Dluhopisové financování může být zajímavou alternativou nebo doplňkem k standardnímu provoznímu či investičnímu úvěrovému financování. Emisí dluhopisů klient diverzifikuje své zdroje financování a uvede společnost na kapitálové trhy. Banka procesem vydání dluhopisů klienta provede a zajistí kontakt na vhodné investory.

Dluhopisové financování je produkt, který umožňuje zejména velkým korporátním klientům vydávat dluhopisy. Funguje to jako u úvěrového financování bankou, firma není vázáná pouze na financování od banky, ale může využít i další investiční instituce jako jsou fondy, a dokonce se obrátit i na fyzické osoby. Emisí dluhopisů získá emitent obvykle financování na střední až delší časový horizont (obvykle 3 až 7 let).

"Podmínky financování jsou pro klienta většinou příznivější než bankovní úvěr. Cena může být velmi podobná, a to zejména v době, kdy je na trhu přebytek likvidity, což je právě nyní. Vstupem na kapitálové trhy společnost není závislá pouze na financování od bank,” říká Tomáš Valoušek, ředitel institucionální klientely.

V období tržních turbulencí poskytují dluhopisy firmám přístup k střednědobému až dlouhodobému financování investic nebo expanze za předem stanovených podmínek, bez možnosti jejich změny v průběhu životnosti dluhopisu a bez nutnosti průběžného splácení.

Investoři do dluhopisů jsou často jiní než poskytovatelé úvěrů. Dluhopisy emitované v jiné než lokální měně oslovují mezinárodní investory, čímž významně rozšiřují možnosti rozvojových aktivit a podnikatelských záměrů lokálních firem. Navíc mohou být z části určené k prodeji fyzickým osobám takže podporují viditelnost a renomé emitenta na trhu.

Jaký typ firem zpravidla emisi dluhopisů využívá? Lze to říct?

Úplně generalizovat to nelze. Velmi efektivní jsou dluhopisy kombinované s provozními a střednědobými bankovními úvěry například u velkých společností z oblasti osobní dopravy nebo telekomunikací.

Jaké částky jsou na trhu nejžádanější?

V českých korunách to bývají obvykle stovky milionů, u cizoměnových emisí se částky pohybují ještě o řád výše.