Kalkulačka: Rodičovský příspěvek 2024

Jste (nastávající) rodič a zajímá vás, jakou částkou vám v takovém případě může stát přispět? Na rodičovský příspěvek od státu má nárok vždy pouze jeden z rodičů a to na nejmladší dítě v rodině maximálně do čtyř let jeho věku.

Souhrnná částka, kterou mohou všichni čerpající získat, se od začátku roku 2024 navýšila na 350 000 korun v případě jednoho dítěte, u vícerčat se příspěvek navyšuje dokonce o 75 000 korun, podpora tedy dosáhne na celkovou částku 525 tisíc korun. Další novinkou je zkrácení čerpání ze čtyř let na tři roky.

Navýšení se týká dětí nově narozených, resp. narozených od 1. ledna 2024. Těch, kteří již rodičovský příspěvek pobírají, se navýšení netýká.

Čerpání rodičovského příspěvku většinou následuje po peněžité pomoci v mateřství. (mateřská). Většinou se jedná o šestý měsíc věku dítěte. Jeho výše nezáleží na příjmu domácnosti ani na tom, jestli čerpá matka nebo otec dítěte. Měsíční výši si volí rodič sám, její maximum závisí na předchozích příjmech. Rodič, který předtím nedosáhl na peněžitou pomoc v mateřství nebo měl malé příjmy (typicky podnikatelky, studentky nebo nezaměstnané), může čerpat maximálně 13 tisíc korun měsíčně. Každé tři měsíce je možné výši změnit.

Žádost o rodičovský příspěvek je od srpna 2023 dostupná on-line.

Rodičovský příspěvek versus peněžitá pomoc v mateřství

  • Na rodičovský příspěvek má nárok každý. I OSVČ, kteří si neplatili nemocenské pojištění. Výše rodičovského příspěvku je pro všechny stejná (300 tisíc pro děti narozené do roku 2023, 350 tisíc pro děti narozené od roku 2024).
  • Penežitá pomoc v mateřství (mateřská) se odvíjí od vašich předchozích příjmů. Zaměstnankyni vzniká nárok na mateřskou, jestliže je v den nástupu účastna na nemocenském pojištění a současně získala dobu pojištění v rozsahu alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech.
  • Pokud nejsou splněny zákonné podmínky pro výplatu mateřské, tak se pobírá ihned od narození dítěte rodičovský příspěvek.
  • Rodičovský příspěvek se pobírá maximálně do čtyř let věku dítěte, nově pro děti narozené od roku 2024 maximálně do tří let věku dítětě. Mateřská trvá 28 týdnů.
  • Mateřskou i rodičovský příspěvek mohou pobírat i otcové. Na mateřskou může otec nastoupit až po uplynutí šestinedělí.
  • Při pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat u předchozího zaměstnavatele. Při mateřské nikoliv.

Výše rodičovského příspěvku a doba čerpání od roku 2024

Oproti peněžité pomoci v mateřství (mateřská) má na rodičovský příspěvek nárok každá matka nebo otec, kterým se narodí dítě, týká se i adoptivních rodičů. Od roku 2024 doznal rodičovský příspěvek několika změn. 

Rodiče dětí narozených od roku 2024 mohou mít důvod k radosti. Rodičovský příspěvek se jim navýšil o 50 tisíc korun, celková částka tak dosahuje na 350 tisíc korun (u vícerčat zvýšení o 75 tisíc korun, celková částka bude 525 tisíc korun)​.

Další změnou je, že doposud bylo možné čerpat rodičovský příspěvek do čtyř let věku dítěte, nově se maximální doba zkracuje na tři roky. Změna výše rodičovského příspěvku i maximální doba čerpání se netýká rodičů dětí narozených do roku 2023.

„Kromě navýšení rodičovského příspěvku o částku, která opravdu není nízká, se snažíme rodičům umožnit i co největší flexibilitu v tom, jak rychle budou rodičovský příspěvek čerpat, kdy se chtějí vracet do práce nebo jak chtějí kombinovat částečné úvazky. S tím samozřejmě souvisí postupné navyšování kapacit dětských skupin, které financujeme zejména z Národního plánu obnovy, a také podpora zkrácených úvazků. Stát má rodičům dávat možnosti volby a co nejméně překážet,“ uvedl k navýšení rodičovského příspěvku ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Maximální výše rodičovského příspěvku 2024

Maximální výše rodičovského příspěvku se odvíjí od denního vyměřovacího základu.

  • Pro ty, kteří mají malé příjmy nebo si neplatili nemocenské pojištění, je to 13 tisíc korun měsíčně.
  • Pro žadatelé s vysokými příjmy je stropem částka 53 910 korun měsíčně.

Kdy můžete čerpat rodičovský příspěvek?  

Rodičovský příspěvek se zpravidla začíná čerpat po dočerpání mateřské (peněžité pomoci v mateřství). Většinou to vychází od šestého měsíce věku dítěte.

Pokud na mateřskou nárok nemáte, začnete pobírat rodičovský příspěvek hned po narození dítěte. Na mateřskou většinou nemají nárok podnikatelky, studentky či nezaměstnané matky.

Jak podat žádost o rodičovský příspěvek

O rodičovský příspěvek budete žádat na příslušném Odboru sociální podpory pod úřadem práce. Žádat můžete osobně či online. Pokud nejprve pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, je potřeba pohlídat si, abyste o rodičovský příspěvek požádali včas. Mateřská končí zpravidla přibližně šest měsíců po narození dítěte. O rodičovský příspěvek si tak můžete požádat už tři měsíce před koncem mateřské. Požádat o něj lze i zpětně.