Kalkulačka: Příspěvek na bydlení 2024

příspěvek na bydlení může požádat kdokoliv, kdo nevydělává dost peněz na to, aby dokázal zaplatit své bydlení a další přidružené náklady. Na dávku vzniká nárok v případě, že náklady na bydlení přesahují třicet procent příjmů celé rodiny. V bytě či domě, na který chce žadatel příspěvek pobírat, musí mít hlášený trvalý pobyt. Je jedno, zda je vlastníkem nebo nájemníkem. Příspěvek na bydlení lze nárokovat až tři měsíce zpětně.

Příspěvek na bydlení je, stejně jako ostatní dávky státní sociální podpory, upraven v zákoně č. 117/1995 Sb. v platném znění.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2024

Nárok na příspěvek na bydlení má žadatel, jehož náklady na bydlení jsou vyšší než 30 procent rozhodného rodinného příjmu a současně není těchto 30 procent rozhodného rodinného příjmu vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Výše příspěvku na bydlení

Měsíční částka příspěvku na bydlení je rozdílem mezi normativními náklady a hodnoceným rodinným příjmem vynásobeným koeficientem 0,3. Jestliže jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, potom náleží příspěvek na bydlení právě ve výši rozdílu mezi skutečnými náklady na bydlení a hodnoceným rodinným příjmem, který je vynásobený koeficientem 0,3.

Do rodinného příjmu se započítávají nejenom příjmy ze zaměstnání či podnikání, ale také např. mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti nebo rodičovský příspěvek.

Jak se zjistí náklady na bydlení?

Pro výpočet příspěvku na bydlení jsou důležité náklady na bydlení, což je u nájemních bytů nájemné a další náklady spojené s užíváním bytu jako plyn, vodné a stočné, společné výdaje bytu v domě (např. za výtah, osvětlení, úklid).

U bytů v osobním vlastnictví a v družstevních bytech tvoří náklady na bydlení srovnatelné náklady a další výdaje spojené s užíváním bytu. Srovnatelné náklady v roce 2024 činí:

  • 3 571 korun u jedné nebo dvou osob,
  • 4 669 korun u tří osob,
  • 5 632 korun u čtyř a více osob.

Jak vysoké jsou normativní náklady v roce 2024?

Částka normativních nákladů se každoročně mění. V roce 2024 činí částka normativních základů na bydlení u vlastního nebo družstevního bydlení 8 932 korun na jednu nebo dvě osoby, 11 161 korun na tři osoby a 13 568 korun na čtyři a více osob. Částka normativních nákladů u nájemního bydlení se liší v závislosti na městě a počtu osob, V roce 2024 jsou částky normativních nákladů na bydlení u nájemního bydlení následující:

Počet osob Praha a Brno

Obec
(alespoň 70 000 obyvatel)

Obec
(69 999 obyvatel a méně)

Jedna nebo dvě 16 729 korun 14 197 korun 13 737 korun
Tři 19 212 korun 15 900 korun 15 299 korun
Čtyři a více 23 195 korun 19 202 korun 18 477 korun

Jak podat žádost o příspěvek na bydlení?

O příspěvek na bydlení se žádá na příslušném úřadu práce. Žádost lze vyplnit ručně a osobně donést na úřad práce. Samozřejmě však lze žádost vyplnit i online, a to buď prostřednictvím datové schránky, prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem.

Kde najít formulář online?

Pro lidi, kteří preferují veškeré vyřizování online, není nic jednoduššího, než navštívit klientskou zónu MPSV na webových stránkách: https://jenda.mpsv.cz/.

Co je třeba doložit?

K samotné žádosti o příspěvek na bydlení je nutné doložit rozhodné skutečnosti, tj. zejména náklady na bydlení, čtvrtletní příjem, nájemní smlouvu. Dalšími častými doklady jsou např. potvrzení o studiu, potvrzení o evidenci na úřadu práce.

Příspěvek na bydlení zpětně

O příspěvek na bydlení je nutné si požádat včas, neboť jeho zpětná výplata je legislativou omezena na maximálně tři měsíce před podáním žádosti.

Tabulka pro výpočet příspěvku na bydlení

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten příspěvek na bydlení u nájemního bydlení (město s počtem obyvatel nad 70 tisíc) u vybraných rozhodných příjmů a celkových nákladů na bydlení. Výpočet je vždy proveden pro jednočlennou nebo dvoučlennou domácnost, všechny výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2024.

Rozhodný příjem Celkové náklady na bydlení Příspěvek na bydlení
15 tisíc korun 8 tisíc korun 3 500 korun
15 tisíc korun 10 tisíc korun 5 500 korun
20 tisíc korun 8 tisíc korun 2 000 korun
20 tisíc korun 10 tisíc korun 4 000 korun
20 tisíc korun 14 tisíc korun 8 000 korun
25 tisíc korun 8 tisíc korun 500 korun
25 tisíc korun 10 tisíc korun 2 500 korun
25 tisíc korun 14 tisíc korun 6 500 korun
25 tisíc korun 16 tisíc korun 6 697 korun
30 tisíc korun 10 tisíc korun 1 000 korun
30 tisíc korun 14 tisíc korun 5 000 korun
30 tisíc korun 18 tisíc korun 5 197 korun