Dlouhodobé ošetřovné - kalkulačka | E15.cz

Vše o miliardářích

Vše o miliardářích Vstoupit do speciálu

Kalkulačka dlouhodobé ošetřovné 2019

Výpočet dlouhodobého ošetřovného

Česká správa Sociálního zabezpečení (ČSSZ) od června vyplácí příspěvek na dlouhodobou péči. Tato novela zákona, která nabyla účinnosti 1. 6. 2018, umožňuje až devadesátidenní péči o člena rodiny, za kterou ČSSZ vyplatí ošetřujícímu jednorázově za rok ošetřovné, jehož výpočet se odvíjí od denního vyměřovacího základu žadatele. Kolik peněz v takovém případě můžete dostat, zjistíte z naší kalkulačky.

Podmínkou pro obdržení ošetřovného je péče o osobu, která podstoupila minimálně sedmidenní hospitalizaci a potvrzení ošetřujícího lékaře, že se její stav nejspíš nezlepší dříve, než za měsíc. Osoby musí sdílet trvalé bydliště a musí je pojit svazek manželský, příbuzenský nebo registrované partnerství. Je nutné, aby za ošetřující s klasickým pracovním poměrem zaměstnavatel v rámci sociálního pojištění nejméně tři měsíce odváděl příspěvek na nemocenské pojištění. Žádost o dlouhodobé ošetřovné může podat i OSVČ, pokud si dobrovolně platí účast na nemocenském pojištění.

Mzdová kalkulačka