Výpočet osobního vyměřovacího základu 2021 | E15.cz

Výpočet osobního vyměřovacího základu 2021

Výpočet osobního vyměřovacího základu

Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě, kdy se dřívější příjmy přepočítávají pomocí koeficientů zohledňujících inflaci na současnou úroveň. Tímto postupem se zjistí osobní vyměřovací základ neboli průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě, ze které se následně počítá starobní důchod.

Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2021 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2019 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2020 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin stanoveného všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2019 a koeficientu nárůstu za prvé pololetí 2020 je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2020, ze které se vychází pro stanovení důchodů v roce 2021. Ze skutečné průměrné mzdy za rok 2020 se vycházet nemůže, protože rozhodné údaje musí být známy již k 1. lednu 2021 a skutečné statistické údaje jsou vyhodnoceny až později.