Novela zákona o směnárenské činnosti: Zarazí okrádání turistů? | E15.cz

Novela zákona o směnárenské činnosti: Zarazí okrádání turistů?

Kamila Ondráčková

Jako reakce na nekalé praktiky směnáren, při kterých byli okrádání turisté, vznikl v loňském květnu návrh Novely zákona o směnárenské činnosti. Novela vstoupuje v platnost právě 1. dubna 2019.

Některé směnárny, zejména v centru Prahy, okrádaly turisty vysokými poplatky při směně peněz. Proto budou muset od dubna obchodníci upustit od nekalého businessu při výměně peněz. Podle novely nebudou moct účtovat žádné poplatky za provedení směny. Výjimku bude tvořit poplatek za směnu mincí či šeků a poplatek za platbu platební kartou.

Dále bude mít provozovatel povinnost vystavit doklad o provedení směnárenského obchodu. A to jak v češtině, tak v angličtině. V tomto dokumentu bude muset být uvedeno vše o provozovateli směnárny (jméno, sídlo, IČO, adresa,…), informace o provedeném obchodu, a v neposlední řadě informace o právech zákazníka (právo odstoupit od smlouvy, právo podat stížnost, podat návrh k mimosoudnímu řešení sporu).

Z tohoto plyne, že směnárna bude muset dodržovat pracovní dobu a uvádět svým zákazníkům veškeré informace. Největší budoucí užitek může přinést ustanovení o odstoupení od obchodu ze strany zákazníka.

„Z § 16a této novely vyplývá, že nespokojený zákazník má nově možnost odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu a to do 3 hodin od sjednání takového obchodu. Navíc, pokud se směna uskuteční kupříkladu hodinu před koncem otevírací doby, časová lhůta pro odstoupení se přeruší a 2 hodiny po následném otevření lze stále od smlouvy odstoupit,“ uvádí advokát Mgr. Petr Novák ze společnosti Vašenároky.cz.

Nárok na odstoupení bude moct zákazník uplatnit až do výše jednoho tisíce eur. Zákazník tak bude moci učinit jenom na provozovně, kde se směna uskutečnila.

Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka