Dětské skupiny budou přístupnější. Senát posvětil novelu

Dvouleté děti ve školkách

Dvouleté děti ve školkách Zdroj: profimedia.cz

Rodiče malých dětí do tří let budou mít možnost využít dostupných služeb dětských skupin. Senátoři schválili novelu zákona, která zajišťuje na jedné straně stabilní a předvídatelné financování pro samotné dětské skupiny, ale na druhé straně obsahuje i strop pro platbu rodičů malých dětí za tuto službu. Tato zařízení pečují o děti od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky. Po podpisu prezidenta by novela měla nabýt účinnosti 1. 10. 2021.

„Počítáme s tím, že rodiče budou v dětských skupinách za péči o malé děti do tří let platit v průměru kolem 1700 korun, nikdy ale ne víc než čtyři tisíce. Novela je tedy průlomová v zajištění péče o nejmenší děti. Cílem je, aby byla finančně i místně dostupná pro všechny rodiny, které ji chtějí nebo potřebují využít. Zákon pomůže rodinám a zároveň rozšíří možnosti, jak lépe propojit pracovní a rodinný život,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Státní příspěvek poskytovaný dětským skupinám od státu se bude lišit podle věku dítěte a bude se odvíjet od normativu platného pro soukromé mateřské školy.

Přijetí zákona bylo potřeba zejména proto, že během první poloviny roku 2022 skončí podpora dětských skupin z Evropského sociálního fondu. „Bylo potřeba upravit způsob financování ze státního rozpočtu tak, aby mohly bez problémů pokračovat v činnosti i po tomto datu,“ vysvětluje ministryně. Jana Maláčová zároveň zdůraznila, že z Národního plánu obnovy bude vyčleněno 7 miliard korun na výstavbu nových dětských skupin a rekonstrukci stávajících.

První dotační výzvy z evropských fondů na výstavbu dětských skupin MPSV vyhlásí už letos na podzim. Na přizpůsobení se novým podmínkám bude pro stávající dětské skupiny ponecháno dostatek času – pro zpřesněné hygienické požadavky a požadavky v oblasti požární prevence jsou to 2 roky, pro zavedení pojmenování „dětská skupina“ do názvu služby a nové podmínky v oblasti odborné způsobilosti 3 roky, pedagogické vzdělání si pečující osoby mohou doplnit až do 1. 10. 2026.