Vládou schválená Koncepce rodinné politika: Dočkáme se lepších podmínek pro rodiny? | E15.cz

Vládou schválená Koncepce rodinné politika: Dočkáme se lepších podmínek pro rodiny?

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
• 
ZDROJ: profimedia.cz

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Dlouhodobé a systémové řešení rodinné politiky v naší republice je nyní zpracováno v Koncepci rodinné politiky. Tato koncepce bude každoročně vyhodnocována, jednou za pět let aktualizována. Spolu s koncepcí bude předkládána Zpráva o rodině. Ta se bude aktualizovat každé tři roky.

„Založení rodiny nesmí bránit obava z propadu životní úrovně, naopak musí být více oceněna péče o členy rodiny,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Podle MPSV jsou cíle rodinné politiky definovány následovně:

 • vytvořit příznivější společenské klima a socio-ekonomické podmínky pro fungování rodin,
 • odstraňovat bariéry a společenské tlaky, kterým jsou rodiny vystaveny a které ohrožují jejich funkčnost,
 • posilovat vědomí a význam rodinných hodnot.

Opatření se zaměřují na jakýkoliv typ rodiny. Řeší největší a nejčastější problémy dnešní doby. Především jde o možnosti skloubení péče o dítě a placeného zaměstnání a propad životní úrovně po narození dětí. V této oblasti je hlavní zajištění dostupných a kvalitních forem zařízení předškolní péče, dále úprava v oblasti dávek a daní. Dalším cílem koncepce je podpořit mladé lidi tak, aby měli důstojné prostředí pro založení rodiny. Ať už jde o materiální hledisko, zde by mohly pomoci novomanželské půjčky a podpora dostupného bydlení. Tak o vytvoření důstojného prostředí pro nastávající matky v porodnicích a nemocnicích.

„Za zásadní téma je považováno ocenění péče, a to především z hlediska systematické podpory neformální rodinné péče a pečujících osob, například v podobě dlouhodobého ošetřovného. Odpovídající pozornost je také věnována rodinám s jedním rodičem, samoživitelek a samoživitelů, jejichž vzrůstající počet a špatnou ekonomickou situaci, která má dopad zejména na děti, nelze přehlížet,“ uvádí MPSV.

MPSV vysvětluje, že navrhovaná opatření se netýkají pouze dnešních mladých, kteří mají nebo budou zakládat rodiny, ale i příštích generací. Jde tedy o investice do budoucna. Stát tak bude mít zisk ve formě vyšších příjmů v daňovém a sociálním systému, zvýšení hospodářského růstu. Pokud se podaří vytvořit stabilnější rodinné prostředí, bude méně docházet k výskytu sociálně-patologických jevů. Propojení toho všeho by mělo zvýšit kvalitu života českých rodin.

Nejdůležitější opatření Koncepce rodinné politiky, jak ji schválila vláda

 • Bezplatné předškolní vzdělávání (mateřské školy, dětské skupiny a mikrojesle, vyjma obědů).
 • Výstavba startovacích bytů pro rodiny s dětmi za 3 mld. korun ročně.
 • Podpora částečných úvazků (slevy na sociálním pojištění pro zaměstnavatele).
 • Navýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc na alespoň 250 tisíc korun tak aby odpovídal navýšení minimální mzdy v minulých letech.
 • Plošné fungování družin při všech základních školách včetně základních kroužků bezplatně.
 • Další navýšení přídavků na dítě o 300 korun.
 • Zavedení novomanželských půjček.
 • Plošné zavedení mikrojeslí.
 • Zahájit debatu na úrovni tripartity o opatřeních, která by redukovala platové rozdíly dle pohlaví.
 • Zavedení institutu sdíleného pracovního místa.
 • Navýšení peněžité pomoci v mateřství na 75 procent předchozího příjmu.
 • Přejmenování mateřské a rodičovské „dovolené“ na jiný vhodnější název.
 • Úprava slevy na manželku, aby zohledňovala existenci dětí, např. přesunutí těchto finančních prostředků do rodičovského příspěvku.
 • Zvýšení porodného na 15 tisíc Kč pro všechny děti a na 3,5 násobku životního minima.
 • Zavedení kampaně na podporu prevence neplodnosti.
 • Navýšení dotací pro pro-rodinné aktivity pro obce a neziskový sektor.
 • Po roce 2020 zajistit dlouhodobé financování dětských skupin ze státního rozpočtu.
 • Zvýšení limitu 46 hodin měsíčně v předškolním zařízení pro děti do dvou let.
 • Zavedení motivačního střídacího bonusu pro otce.
 • Zlidštit a zkvalitnit porodní a poporodní péči v českých nemocnicích.
Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka