Příspěvek na péči vzrostl, brzy přijde další navýšení

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Příspěvek na péči pro nemocné a nemohoucí roste. V dubnu částka vzrostla pro lidi s nejvyšším stupněm závislosti a od července si přilepší další. Čtěte, kdo má na příspěvek nárok a co rozhoduje o výši příspěvku.

Na příspěvek na péči má nárok osoba, která není schopna se o sebe postarat a potřebuje pomoc druhých. Konkrétně jde o starší, zraněné či nemocné jedince, kteří nezvládají pro život základní činnosti, jako třeba dojít si na nákup či uvařit si jednoduché jídlo. Z příspěvku mohu hradit služby sociálních pomocníků či péči lůžkového zdravotnického zařízení. Mohou ji ale čerpat i v případě, že pomoc vykonávají osoby blízké či rodinní příslušníci. Úřad práce ale kontroluje, zda dávka není zneužívána.

Nutnou podmínkou pro čerpání příspěvku je také délka nepříznivého zdravotního stavu, který musí trvat minimálně rok. Toto pravidlo lze porušit v případě, že u špatného zdravotního stavu nelze očekávat zlepšení. V každém případě však žádost o příspěvek musí posoudit Úřad práce, který v rámci šetření vyhodnocuje, kolik základních životních potřeb dotyčný zvládne samostatně.

K šetření se používá tabulka deseti životních potřeb, kam spadají úkony, jež by měl zdravý člověk zvládat. Za životní potřeby se považuje mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivita a péče o domácnost. Mezi jednotlivé úkony patří například dodržování stanoveného léčebného režimu nebo dodržování tělesné hygieny. Když některý z úkonů v rámci jedné životní potřeby prošetřovaný nezvládne, považuje se životní potřeba za nezvládnutou.

Příspěvek na péči a stupně závislosti

Made withVisme

Tím ovšem administrativa nekončí. Na řadu přichází posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení, který má za úkol rozhodnout o stupni závislosti. K tomu využívá i zdravotní dokumentaci, kterou získá od lékaře praktického. Zpráva o stupni závislosti pak míří znovu na úřad práce, který rozhodne o přiznání dávky a její výši. Celkem jsou čtyři stupně závislosti, od nichž se odvíjí i samotná výše příspěvku. Záleží ale i na věku, respektive na tom, zda je osoba starší 18 let.

Příspěvek na péči 2019: Zvýšení ve dvou vlnách

Od začátku dubna se zvýšila částka pro čtvrtý stupeň závislosti o šest tisíc korun. Zatímco do konce března činil příspěvek 13 200, nově to je už 19 200 korun. Podmínkou však je, že žadatelé o příspěvek nevyužívají pobytové sociální služby (např. pobyt v nemocnici), a stará se o ně například rodina. Od začátku července 2019 má navíc stoupnout příspěvek i pro třetí stupeň závislosti, a to na 13 900 korun pro osoby mladší 18 let a na 12 800 korun pro dospělé. Podmínky jsou totožné jako u čtvrtého stupně.

Proti rozhodnutí se lze odvolat

V případě, že úřady podle žadatele přisoudí nižší než oprávněný stupeň závislosti nebo dokonce nepřiznají příspěvek žádný, je možnost se odvolat. Žadatel však musí odvolání podat do 15 dnů od přijatého verdiktu, a to na příslušný úřad práce. Odvolání pak posuzuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Interaktivní formulář k žádosti o příspěvek na péči můžete vyplnit zde >>>