Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2018 | E15.cz

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2018

Zaměstnanci připlácejí podnikatelům na důchody, tvrdí studie Akademie věd
Zaměstnanci připlácejí podnikatelům na důchody, tvrdí studie Akademie věd
• 
ZDROJ: archiv Blesku

Petr Gola, Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění se podnikatelům od ledna 2018 opět zvyšují. O kolik budete platit víc?

Pokud si vyděláváte jako OSVČ na hlavní pracovní činnost, je důležité mít na paměti, že opět dochází ke zvýšení minimálních povinných záloh. Jako OSVČ jste povinni platit si zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Výše záloh na daný rok se odvíjí od přehledu o příjmech a výdajích za minulý rok. Stanovena je však minimální hranice, kterou musíte platit. A ty jsou pro tento rok opět vyšší.

Sociální pojištění

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je nutné platit alespoň minimální měsíční zálohu na sociálním pojištění. Pro rok 2018 se přitom minimální záloha zvyšuje o 128 korun.

Pokud jste OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musíte měsíční zálohu na sociálním pojištění zaplatit vždy do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Poprvé novou měsíční zálohu platíte za měsíc, ve kterém odevzdáte přehled o příjmech a výdajích za minulý rok. Vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha, která se platí i v prvním roce při zahájení samostatné výdělečné činnosti. OSVČ tedy odvádí na sociálním pojištění stejně vysokou měsíční zálohu od podání přehledu o příjmech do podání přehledu o příjmech a výdajích za další rok.

Jaká je minimální záloha na sociální pojištění?

Měsíční částka minimální měsíční zálohy pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnosti se vypočítává ze čtvrtiny průměrné mzdy. Sazba sociálního pojištění činí 29,2 procenta. Průměrná mzda se vypočítává ze součinu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 a příslušného koeficientu. Dle nařízení vlády schváleného dne 25. září 2017 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 ve výši 28 250 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 činí 1,0612.

  • Průměrná mzda činí tedy částku 29 979 Kč (28 250 Kč x 1,0612 Kč). Čtvrtina průměrné mzdy je tedy 7 495 Kč a minimální měsíční záloha na sociálním pojištění činí 2 189 Kč (29,2 % z 7 495 Kč).

Při vyšších příjmech se nic nemění

OSVČ s vyššími zisky, které platí vyšší měsíční zálohu, než je minimální měsíční záloha, budou platit na sociálním pojištění pořád stejně. Sazba sociálního pojištění se nemění. Roční sociální pojištění pro rok 2018 činí 29,2 procenta z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu, vždy však musí být sociální pojištění vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Praktický příklad

Podnikatel Kratochvíl dosáhl za rok 2016 hrubého zisku ve výši 500 000 korun. Od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016 platí v roce 2017 měsíční zálohu ve výši 6 084 Kč (500 000 Kč x 50 % x 29,2 %: 12 měsíců). Protože pan Kratochvíl dosáhne stejného hrubého zisku ve výši 500 000 Kč i za rok 2017, tak bude pan Kratochvíl platit měsíční zálohu ve výši 6 084 korun i během roku 2018 po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017.

Zdravotní pojištění

Sazba zdravotního pojištění pro OSVČ bude tento rok stejná jako v roce 2017, přesto budou někteří živnostníci platit na zdravotním pojištění více. Důvodem je zvýšení minimální měsíční zálohy.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musíte příslušné zdravotní pojišťovně platit každý měsíc zálohu na zdravotním pojištění alespoň v minimální výši.

Jak se zvyšuje minimální záloha?

Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění se vypočítává z průměrné mzdy, která dle vládního nařízení ze dne 25. září 2017 činí 29 979 korun. Jedná se o součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 ve výši 28 250 Kč a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základ za rok 2016 ve výši 1,0612.

  • Minimální měsíční záloha tedy činí 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy, tedy 2 024 Kč (29 979 Kč x 50 % x 13,5 %). Oproti loňskému roku se tak minimální měsíční záloha zvýší o 118 korun.
  • Kdy se platí poprvé nová minimální záloha? Všechny OSVČ, které loni platily zálohu, by měly změnit trvalý příkaz k úhradě a poprvé za leden 2018, tedy do 8. února má být zaplacena nová vyšší minimální měsíční záloha.

Při vedlejšáku se minimální zálohy neplatí

OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (například zaměstnanci, studenti, penzisté) nemají povinnost platit minimální měsíční zálohu. Během roku buď měsíční zálohy vůbec neplatí nebo platí měsíční zálohy odpovídající skutečně dosaženému hrubému zisku (například i jen 300 korun měsíčně). Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností měsíční zálohy neplatí a zdravotní pojištění za příslušný rok doplatí jednorázově dle skutečně dosaženého hrubého zisku.

Autor: Petr Gola, Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka