Daňové přiznání 2018: Rodičovská a mateřská dovolená | E15.cz

Daňové přiznání se týká i matek na rodičovské dovolené. Podívejte se na příklady

Petr Gola

Share on Facebook Messenger

Během mateřské dovolené trvající zpravidla 28 týdnů, pobírá matka peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou) a po ní čerpá rodičovskou dovolenou. Zatímco během mateřské dovolené si ještě většina matek nepřivydělává, během rodičovské dovolené již některé pracují na několik hodin týdně. I z příjmů během rodičovské dovolené se ale platí daně. Jiná situace je, pokud se jedná o závislou činnost nebo samostatnou výdělečnou činnost. Jak v takových případech vyplnit daňové přiznání za rok 2018?

Daňové přiznání 2018: praktický příklad 1

Paní Romana byla po celý rok 2018 na rodičovské dovolené a pobírala rodičovský příspěvek. Současně si přivydělávala po celý rok 2018 na dohodu o pracovní činnosti od ledna do konce června pro jednoho zaměstnavatele a od července do konce roku pro druhého zaměstnavatele. U obou zaměstnavatelů podepsala prohlášení k dani. Měsíční hrubá odměna z dohody o pracovní činnosti činila vždy 15 tisíc korun. Při výpočtu čisté odměny uplatňovala pouze slevu na poplatníka.

Z každé měsíční odměny bylo odvedeno sociální pojištění 975 korun (15 tisíc korun x 6,5 procenta) a zdravotní pojištění 675 korun (15 tisíc korun x 4,5 procenta). Měsíční záloha na daň z příjmu byla 945 korun (15 tisíc korun x 1,34 x 15 procent - sleva na poplatníka 2 070 korun). Protože pracovala paní Romana pro zaměstnavatele postupně a u každého podepsala prohlášení k dani, může posledního zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně. Od prvního zaměstnavatele bude potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018.

Tip: Máme pro vás chytré formuláře daňového přiznání, včetně přehledů pro ZP a OSSZ. Stáhněte si je zde >>>

V ročním zúčtování daně uplatní odpočet doplňkového penzijního spoření ve výši 24 tisíc korun a po ročním zúčtování daně obdrží daňovou vratku ve výši 3 600 korun (24 tisíc korun x 15 procent). S ohledem na placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemusí činit žádné administrativní úkony, vše bylo vyřízeno měsíčními platbami. 

Daňové přiznání 2018: praktický příklad 2

Paní Markéta si začala od ledna 2018 k rodičovskému příspěvku přivydělávat samostatnou výdělečnou činností. Pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění se tedy jednalo o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) činil 63 tisíc korun. Za rok 2018 musí paní Markéta podat daňové přiznání na finančním úřadu a přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovně a místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

V daňovém přiznání uplatní slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun a daňová povinnost bude nulová, neboť vypočtená daň z příjmu 9 450 korun (63 tisíc korun x 15 procent) je nižší než sleva na poplatníka. I když na dani z příjmu fyzických osob nebude paní Markéta nic platit, tak musí na finančním úřadu doručit přiznání k dani z příjmů.

Sociální pojištění i zdravotní pojištění se platí z vyměřovacího základu. Paní Markéta vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, proto se bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny daňového základu) a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako u hlavní samostatné výdělečné činnosti. Roční vyměřovací základ je tedy 31 500 korun (63 tisíc korun x 50 procent).

Na sociálním pojištění nezaplatí paní Markéta nic. Když je hrubý zisk při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se sociální pojištění vůbec neplatí. Za celý kalendářní rok 2018 je limitem částka 71 950 korun a paní Markéta měla hrubý zisk pouze 63 tisíc korun. Přestože nemusí platit sociální pojištění, musí odevzdat přehled o příjmech a výdajích na Okresní správu sociálního zabezpečení.

Zdravotní pojištění se na rozdíl od sociálního pojištění platí z jakkoliv vysokého hrubého zisku. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Za rok 2018 tak paní vzniká Markétě povinnost uhradit zdravotní pojištění ve výši 4 253 korun (31 500 korun x 13,5 procenta).

Daňové povinnosti při pasivních příjmech

Některým matkám na rodičovské dovolené vzniká povinnost podat daňové přiznání z důvodu pasivních příjmů, např. z kapitálového majetku nebo z pronájmu. Pobírání rodičovského příspěvku v těchto případech nezbavuje od daňových povinností. Z pasivních příjmů se neplatí sociální ani zdravotní pojištění, pouze daň z příjmu. Do ročního daňového základu 165 600 korun je však z důvodu uplatnění daňové slevy na poplatníka ve výši 24 840 korun vypočtená daň z příjmu nulová.

Autor: Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.