Termíny daní 2021: z příjmu, DPH, z nemovitosti, nabytí a další | E15.cz

Kompletní daňový kalendář. Daňové přiznání je nutné dodat nejpozději do 3. května

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Profimedia

sou, var

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Plátce daně musí daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob odevzdat finančnímu úřadu nejpozději do 3. května 2021. Vláda termín prodloužila v souvislosti s protipandemickými opatřeními. Jaké jsou další termíny pro odevzdání daní?

V souvislosti se situací okolo koronaviru se některé termíny pro odevzdání mohou v průběhu roku měnit stejně .

Vláda prodloužila lhůtu pro daňová přiznání. V papírové podobě ho bude možné podat do 3. května, v elektronické verzi pak až do 1. června. V případě, že poplatník podá daňové přiznání a zaplatí daň po prodloužených lhůtách, může mu správa pokutu vypočíst už od 1. dubna, resp. 3. května.

OSVČ a termíny pro odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích

Na výpočet zdravotního pojištění ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2020 má vliv, zdali se jednalo o hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, jak vysoký byl hrubý zisk a jestli se samostatná výdělečná činnost vykonávala po celý rok 2020. Sazba zdravotního pojištění je vždy 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 je nutné odevzdat příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do 2. srpna. 2021 (termíny byly prodlouženy). Stejná lhůta platí i pro OSVČ, za které podává daňové přiznání daňový poradce. 

Vzhledem k OSSZ je nutné Přehled odevzdat do 30. června 2021. Pro ty, kteří využívají služeb daňového poradce platí také lhůta (obdobně jako u zdravotních pojišťoven) 2. srpna 2021

Daňové přiznání krok za krokem

Termíny daní 2021

 1. Leden
 2. Únor
 3. Březen
 4. Duben
 5. Květen
 6. Červen
 7. Červenec
 8. Srpen
 9. Září
 10. Říjen
 11. Listopad
 12. Prosinec

V případě změn naleznete aktualizovaný kalendář na webu Finanční správy.

11. leden 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

20. leden 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. leden 2021

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2020

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2020

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2020

Spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za prosinec 2020

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 (pokud vznikl nárok)

1. únor 2021

Biopaliva

 • hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

Daň silniční

 • daňové přiznání a daň za rok 2020

Daň z nemovitých věcí

 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020

Oznámení informací DAC6

 • dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020)

Oznámení informací DAC6

 • dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)

Oznámení informací DAC6

 • dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020

9. únor 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. únor 2021

Daň z příjmů

 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

Daň z příjmů

 • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020

22. únor 2021

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy za leden a únor

24. únor 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. únor 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za leden 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za leden 2021

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za leden 2021

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za leden 2021

1. březen 2021

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021

Daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

Oznámení informací DAC6

 • dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020)

12. březen 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. březen 2021

Daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

22. březen 2021

Daň z příjmů

 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

25. březen 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za únor 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za únor 2021

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za únor 2021

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za únor 2021

29. březen 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

31. březen 2021

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021

1. duben 2021

Daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

Daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020

9. duben 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. duben 2021

Daň silniční

 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021

20. duben 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

26. duben 2021

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za březen 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za březen 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí 2021

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za březen 2021

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2021

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za březen 2021

30. duben 2021

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021

Energetické daně

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

3. květen 2021

Daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

10. květen 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

20. květen 2021

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy  

25. květen 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za duben 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za duben 2021

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za duben 2021

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za duben 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

31. května 2021

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021

9. červen 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. červen 2021

Daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

Daň z příjmů

 • pololetní záloha na daň

21. červen 2021

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy  

24. červen 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25. červen 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za květen 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za květen 2021

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za květen 2021

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2021 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za květen 2021

30. červen 2021

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021

Dznámení CRS (GATCA)

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Oznámení FATCA

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

1. červenec 2021

Daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

12. červenec 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. červenec 2021

Daň silniční

 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2021

20. červenec 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26. červenec 2021

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2021

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za červen 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2021 (pokud vznikl nárok)

30. červenec 2021

Energetické daně

 • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

2. srpen 2021

Spotřební daň

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2021  

9. srpen 2021

Spotřební daň  

 • splatnost daně za červen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)  

20. srpen 2021

Daň z příjmů  

 • splatnost paušální zálohy  

Daň z příjmů  

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  

24. srpen 2021

Spotřební daň  

 • splatnost daně za červen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)  

25. srpen 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2021

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za červenec 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za červenec 2021

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání za červenec 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2021 (pokud vznikl nárok)

31. srpen 2021

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021

9. září 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. září 2021

Daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

20. září 2021

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. září 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25. září 2021

Spotřební daň  

 • daňové přiznání za srpen 2020  

27. září 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2021

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za srpen 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za srpen 2021

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2021 (pokud vznikl nárok)

30. září 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z přidané hodnoty

 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2021

11. říjen 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. říjen 2021

Daň silniční

 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021

20. říjen 2021

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. říjen 2021

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za září 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za září 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí 2021

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za září 2021

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2021

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za září 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

31. říjen 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

Daň z přidané hodnoty

 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

1. listopad 2021

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2021

Energetické daně

 • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

9. listopad 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

22. listopad 2021

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. listopad 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25. listopad 2020

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2021

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za říjen 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za říjen 2021

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2021 (pokud vznikl nárok)

30. listopad 2021

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

10. prosinec 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. prosinec 2021

Daň silniční

 • záloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

Daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

Daň z příjmů

 • pololetní záloha na daň

20. prosinec 2021

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27. prosinec 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za listopad 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za listopad 2021

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za listopad 2021

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za listopad 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

31. prosinec 2021

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Chytré formuláře daňového přiznání, včetně přehledů pro ZP a OSSZ. Stáhněte si je zde >>>

 

 

Autor: sou, var

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video