Daňový kalendář 2023: Termíny pro daně nejen pro OSVČ | e15.cz
M A

Daně

Daňový kalendář 2023: Termíny pro daně nejen pro podnikatele

Finanční úřady dohlíží na daně a odvody.
Finanční úřady dohlíží na daně a odvody.
• 
ZDROJ: Profimedia

sou, jon

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Jaké platí letos termíny pro daňové přiznání? Do kdy mají OSVČ podat Přehled o příjmech a výdajích? Jaké termíny platí pro daň z nemovitosti, souhrnná a kontrolní hlášení, spotřební daň, energetické daně, daň z příjmu, daň z přidané hodnoty a další?

V minulých letech v souvislosti se situací okolo koronaviru se některé termíny pro daně měnily, což v roce 2023 už nejspíše nehrozí. Co se týče daňového přiznání za rok 2022 platí následující:

Termíny pro daňové přiznání 2023 za rok 2022

Forma podání Do kdy podat?
Základní termín 3. dubna 2023
Daňové přiznání online 2. května 2023
S daňovým poradcem 3. červenec 2023

Projděte si i přehledný článek kdo a jak musí podat daňové přiznání.

Paušální daň 2023

K paušální dani je možné se přihlásit  do 10. ledna 2023. Částka je splatná do 20. dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí. Režim paušální daně se rozděluje do tří pásem podle výše příjmu. Do tohoto režimu se mohou přihlásit i lidé, kteří mají roční výdělek do dvou milionů korun. Více o paušální dani v článku:

Paušální daň pro OSVČ 2023 >>>

OSVČ: Přehled o příjmech a výdajích 2023

Na výpočet zdravotního pojištění ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2023 má vliv, zdali se jednalo o hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, jak vysoký byl hrubý zisk a jestli se samostatná výdělečná činnost vykonávala po celý rok 2022. Sazba zdravotního pojištění je vždy 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2022 je nutné odevzdat příslušné zdravotní pojišťovně. 

Termíny: Přehled o příjmech a výdajích za rok 2022  

 • 2. 5. 2023 - pokud bylo daňové přiznání podáno OSVČ nebo daňovým poradcem ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období
 • 1. 6. 2023 - (prodloužená lhůta) pokud OSVČ podala daňové přiznání elektronicky
 • 1. 8. 2023 - pokud daňové přiznání podal daňový poradce po 1. dubnu 2023

Vzhledem k OSSZ je nutné Přehled odevzdat 2. května 2023, pokud bylo daňové přiznání podáno OSVČ nebo poradcem ve lhůtě tří měsíců od zdaňovacího období, ať už elektronicky nebo papírově.

Pokud OSVČ podala daňové přiznání elektronicky, pak může Přehled odevzdat nejpozději 1. června 2023. Pro ty, kteří využívají služeb daňového poradce, jenž přiznání podá po 3. dubnu, platí lhůta (obdobně jako u zdravotních pojišťoven) 1. srpna 2023. 

VIDEO: Termíny podání daní 2023

Video se připravuje ...
Termín daňového přiznání

Termíny daní 2023

 1. Leden
 2. Únor
 3. Březen
 4. Duben
 5. Květen
 6. Červen
 7. Červenec
 8. Srpen
 9. Září
 10. Říjen
 11. Listopad
 12. Prosinec

V případě změn naleznete aktualizovaný kalendář na webu Finanční správy.

2. leden 2023

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022 

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2022

9. leden 2023

 • splatnost daně za listopad 2022 (mimo spotřební daň z lihu)    

20. leden 2023

Daň z přidané hodnoty

 • splatnost paušální zálohy

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2022    

24. leden 2023

Spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2022 (pouze spotřební daň z lihu)    

25. leden 2023

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022    

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2022    

Spotřební daň

 • daňové přiznání za prosinec 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2022 (pokud vznikl nárok)

31. leden 2023

Daň silniční

 • daňové přiznání a splatnost daně za rok 2022

Daň z nemovitých věcí

 • úplné daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (OSS) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou dle zvláštní sazby daně za prosinec 2022

9. únor 2023

Spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)    

15. únor 2023

Daň z příjmů

 • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2023 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022

20. únor 2023

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2023

24. únor 2023

Spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

27. únor 2023

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za leden 2023

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za leden 2023

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za leden 2023

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2023

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2023 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za leden 2023

28. únor 2023

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2023    

1. březen 2023

Daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022 (nikoliv elektronicky)    

13. březen 2023

Spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)    

15. březen 2023

Daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

20. březen 2023

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023    

Daň z příjmů

 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022    

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

27. březen 2023

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za únor 2023    

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za únor 2023    

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za únor 2023

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023    

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)    

Spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)    

31. březen 2023

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023    

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022     

3. duben 2023

Daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022    

Daň z příjmů

 • podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)    

11. duben 2023

Spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20. duben 2022

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2023    

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

25. duben 2023

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2023

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2023

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023    

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023    

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2023    

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2023 (pokud vznikl nárok)    

Spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)  

Spotřební daň

 • daňové přiznání za březen 2023    

30. duben 2023

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

2. květen 2023

Daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky    

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023

10. květen 2023

Spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)    

22. květen 2023

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2023 

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy  

25. květen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2023    

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za duben 2023    

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za duben 2023    

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023    

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)    

Spotřební daň

 • daňové přiznání za duben 2023    

31. května 2023

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)     

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2023    

9. červen 2023

Spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

15. červen 2023

Daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň    

20. červen 2023

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2023    

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy  

26. červen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2023

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za květen 2023

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za květen 2023

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok)    

Spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za květen 2023

30. červen 2023

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023

Oznámení CRS (GATCA)

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Oznámení FATCA

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023    

3. červenec 2023

Daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce    

Daň z neočekávaných zisků

 • podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků    

10. červenec 2023

Spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20. červenec 2023

Daň z příjmu

 • splatnost paušální zálohy    

Daň z příjmu

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2023    

25. červenec 2023

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2023    

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2023

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023    

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2023    

Spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za červen 2023

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)    

31. červenec 2023

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim    

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2023    

9. srpen 2023

Spotřební daň  

 • splatnost daně za červen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)  

21. srpen 2023

Daň z příjmů  

 • splatnost paušální zálohy  

Daň z příjmů  

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2023    

24. srpen 2023

Spotřební daň  

 • splatnost daně za červen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)  

25. srpen 2023

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2023

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za červenec 2023

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za červenec 2023

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2023

Spotřební daň

 • daňové přiznání za červenec 2023

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2023 (pokud vznikl nárok)

31. srpen 2022

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023

11. září 2023

Spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

15. září 2023

Daň z neočekávaných zisků

 • čtvrtletní záloha na daň    

Daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

20. září 2023

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2023      

25. září 2023

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2023

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za srpen 2023

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za srpen 2023

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2023

Spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za srpen 2023

26. září 2023

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2023 (pokud vznikl nárok)

30. září 2023

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z přidané hodnoty

 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

2. říjen 2023

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2023

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2023

10. říjen 2023

Spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20. říjen 2023

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2023

25. říjen 2023

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2023

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2023

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2023

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2023 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za září 2023

Spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

31. říjen 2023

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

Daň z přidané hodnoty

 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)    

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023    

9. listopad 2023

Spotřební daň

 • splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20. listopad 2023

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023

24. listopad 2023

Spotřební daň

 • splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

27. listopad 2023

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za říjen 2023

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za říjen 2023

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023

Spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2023

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)

30. listopad 2023

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

11. prosinec 2023

Spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

15. prosinec 2023

Daň z neočekávaných zisků

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň    

Daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20. prosinec 2023

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2023    

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

27. prosinec 2023

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2023    

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za listopad 2023

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za listopad 2023

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2023

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2023 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za listopad 2023

Spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

31. prosinec 2023

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Chytré formuláře daňového přiznání, včetně přehledů pro ZP a OSSZ. Stáhněte si je zde >>>

 

 

Autor: sou, jon

Daňové přiznání

Termín pro daňové přiznání 2023

Daňové přiznání za rok 2022 se podává v roce 2023. Do kdy podat daňové přiznání? Termíny pro daně by si měl nastudovat každý daňový poplatník, ať už se jedná o zaměstnance nebo OSVČ. Projděte si také termíny, do kdy podat opravné a dodatečné daňové přiznání a jaký je mezi nimi rozdíl. Podnikatele by měl zajímat kompletní daňový kalendář na rok 2023.

Daňové přiznání: Jak ho vyplnit a podat

Deník E15 připravil informace o tom, jak podat daňové přiznání 2023. Je důležité si uvědomit, že daňové přiznání v roce 2023 je třeba vyplnit za rok 2022. Podat daňové přiznání můžete písemně, fyzicky nebo online. K tomu, abyste podali daňové přiznání online, je potřeba datová schránka. Vyplatí se také vědět, kdo nemusí podat daňové přiznání v roce 2023.

Daně 2023: Novinky a změny

Pro daně, zálohy a odvody se toho v roce 2023 mnohé změnilo. Daňové změny a novinky zahrnují paušální daň, nové zálohy na sociální a zdravotní pojištění, windfall tax, čili daň z neočekávaných zisků, změny však postihly i DPH a vybrané limity, byť sazby daně z příjmu se oproti roku 2022 například nemění.

Formuláře pro daňové přiznání

Formuláře pro daně v roce 2023 si můžete stáhnout online na našich stránkách. Ocení je zaměstnanci, studenti i OSVČ. K dispozici jsou daňové formuláře pro fyzické i právnické osoby. Stáhněte si formuláře pro daňové přiznání na našich stránkách. Formuláře pro daně fungují v Excelu. Daňové šablony respektují soukromí uživatelů, neodesílají žádná data na servery a jsou tedy naprosto bezpečné.

Daně pro OSVČ

Živnostníci si musí daně a daňové přiznání pečlivě hlídat. Projděte si proto našeho průvodce, pokrývající téma daň z příjmu pro OSVČ. Pokud jste během roku 2022 pracovali jako živnostníci na IČO, projděte si naše rady a tipy, jak má řešit daně OSVČ a zaměstnanec v jedné osobě. Pro podnikatele je tu i naše online kalkulačka pro výpočet daně a čistého zisku za rok 2022.

Daň z nemovitosti

Kapitolu samu pro sebe představuje daň z nemovitých věcí. Jaký platí termín? Kde najít daňový formulář? Jak a do kdy ho podat? Jak na výpočet? Jak správně vyřešit daně, vám poradí náš průvodce pro daň z nemovitosti.

Daňové slevy

Důležitou součástí daňového přiznání, kterou by měl znát každý daňový poplatník, představují slevy na daních. Je jich spousta - sleva na poplatníka, sleva na dítě, sleva na manželku, sleva na důchodce, sleva na studenta a další. Snižte si své daně, vyplňte daňové přiznání správně.

Daně a studenti

Daňové přiznání musí řešit i někteří studenti. Měli jste brigády, DPČ nebo zkrácený úvazek? I těch se týkají daně. Projděte si proto informace, kdy daňové přiznání podává student.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery