Termíny daní 2022: daňový kalendář nejen pro podnikatele | E15.cz

Kompletní daňový kalendář. Daňové přiznání je třeba dodat do 1. dubna

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Profimedia

sou, jon

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Plátce daně musí daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob odevzdat finančnímu úřadu nejpozději do 1. dubna 2022, případně jej může podat elektronicky do 2. května 2022. Při využití služeb daňového poradce se termín posouvá dokonce do 1. července 2022. Jaké jsou další termíny pro odevzdání daní?

V souvislosti se situací okolo koronaviru se některé termíny pro odevzdání mohou v průběhu roku měnit. Zatím však vše platí standardně. V papírové podobě mohou poplatníci podávat daňové přiznání do 1. dubna, v elektronické verzi pak až do 2. května. Podívejte se i na nejdůležitější daňové novinky.

OSVČ a termíny pro odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích

Na výpočet zdravotního pojištění ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2022 má vliv, zdali se jednalo o hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, jak vysoký byl hrubý zisk a jestli se samostatná výdělečná činnost vykonávala po celý rok 2021. Sazba zdravotního pojištění je vždy 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2021 je nutné odevzdat příslušné zdravotní pojišťovně. 

Termíny pro podání přehledu za rok 2021 jsou následující:

 • 2. 5. 2022 pokud bylo daňové přiznání podáno OSVČ; 
 • 2. 6. 2022 (prodloužená lhůta) pokud OSVČ podala daňové přiznání elektronicky;
 • 1. 8. 2022 pokud daňové přiznání podal daňový poradce;
 • U OSVČ, které nejsou povinny podávat daňové přiznání, odevzdají Přehled o příjmech a výdajích do 8. 4. 2022.

Vzhledem k OSSZ je nutné Přehled odevzdat 2. května 2022, pokud bylo daňové přiznání podáno OSVČ nebo poradcem ve lhůtě tří měsíců od zdaňovacího období, ať už elektronicky nebo papírově. Pokud OSVČ podala daňové přiznání elektronicky, pak může Přehled odevzdat nejpozději 1. června 2022. Pro ty, kteří využívají služeb daňového poradce, jenž přiznání podá po 1. dubnu, platí lhůta (obdobně jako u zdravotních pojišťoven) 1. srpna 2022

Termíny podání daní

Video se připravuje ...
Termín daňového přiznání

Termíny daní 2022

 1. Leden
 2. Únor
 3. Březen
 4. Duben
 5. Květen
 6. Červen
 7. Červenec
 8. Srpen
 9. Září
 10. Říjen
 11. Listopad
 12. Prosinec

V případě změn naleznete aktualizovaný kalendář na webu Finanční správy.

10. leden 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

20. leden 2022

Daň z přidané hodnoty

 • splatnost paušální zálohy

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. leden 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2021 (jen spotřební daň z lihu)

25. leden 2022

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2021

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2021

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání za prosinec 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2021 (pokud vznikl nárok)

31. leden 2022

Daň silniční

 • daňové přiznání a splatnost daně za rok 2021

Daň z nemovitých věcí

 • úplné daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání na rok 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (OSS) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou dle zvláštní sazby daně za prosinec 2021

9. únor 2022

Spotřební daň

 • Splatnost daně za prosinec 2021 (bez spotřební daně z lihu)

15. únor 2022

Daň z příjmů

 • prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2022 a podání žádosti o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2021

21. únor 2022

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

24. únor 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25. únor 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za leden 2022

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za leden 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za leden 2022

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2022 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za leden 2022

28. únor 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2022

1. březen 2022

Daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021 (nikoliv elektronicky)

14. březen 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. březen 2022

Daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

21. březen 2022

Daň z příjmů

 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

25. březen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za únor 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za únor 2021

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za únor 2021

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za únor 2021

29. březen 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

31. březen 2022

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021

1. duben 2022

Daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

Daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021

11. duben 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

19. duben 2022

Daň silniční

 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2022

20. duben 2022

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2022

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

25. duben 2022

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2022 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za březen 2022

30. duben 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

2. květen 2022

Daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022

Energetické daně

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

10. květen 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

20. květen 2022

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy  

25. květen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za duben 2022

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za duben 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za duben 2022

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za duben 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

31. května 2022

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022 

9. červen 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

15. červen 2022

Daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

20. červen 2022

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2022

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy  

24. červen 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

27. červen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za květen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za květen 2022

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2022 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za květen 2022

30. červen 2022

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2022

Oznámení CRS (GATCA)

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Oznámení FATCA

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

1. červenec 2022

Daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce

11. červenec 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

15. červenec 2022

Daň silniční

 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2022

25. červenec 2022

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022

Energetické daně

 • energetické daně 25.07. 2022 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za červen 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)

31. červenec 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

1. srpen 2022

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2022

Energetické daně 

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

9. srpen 2022

Spotřební daň  

 • splatnost daně za červen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)  

22. srpen 2022

Daň z příjmů  

 • splatnost paušální zálohy  

Daň z příjmů  

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  

24. srpen 2022

Spotřební daň  

 • splatnost daně za červen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)  

25. srpen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za červenec 2022

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za červenec 2022

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání za červenec 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2022 (pokud vznikl nárok)

31. srpen 2022

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2022

9. září 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

15. září 2022

Daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

20. září 2022

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  

26. září 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za srpen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za srpen 2022

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za srpen 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2022 (pokud vznikl nárok)

30. září 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z přidané hodnoty

 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2022

10. říjen 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

17. říjen 2022

Daň silniční

 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2022

20. říjen 2022

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2022

25. říjen 2021

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za září 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí 2022

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za září 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za září 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2021

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2022 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za září 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

31. říjen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

Daň z přidané hodnoty

 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2022

Energetické daně

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

9. listopad 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za září 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

21. listopad 2022

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. listopad 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za září 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

25. listopad 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za říjen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za říjen 2022

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2022 (pokud vznikl nárok)

30. listopad 2022

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

12. prosinec 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

15. prosinec 2022

Daň silniční

 • záloha na daň za říjen a listopad 2022, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

Daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

Daň z příjmů

 • pololetní záloha na daň

20. prosinec 2022

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27. prosinec 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za listopad 2022

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za listopad 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za listopad 2022

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2022 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za listopad 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

31. prosinec 2021

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Chytré formuláře daňového přiznání, včetně přehledů pro ZP a OSSZ. Stáhněte si je zde >>>

 

 

Autor: sou, jon

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2021 musí v roce 2022 podat všichni živnostníci, podnikatelé i někteří zaměstnanci a studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu. Projděte si našeho aktuálního průvodce pro daňové přiznání za uplynulý rok 2021. Pro OSVČ je určen speciál o daňovém přiznání 2022 v příkladech.

Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2022. Pokud hodláte podat daňové přiznání elektronickou cestou, máte o měsíc déle. Podívejte se na kompletní daňový kalendář. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat.

Co všechno byste měli zohlednit, najdete v našem speciálu k daňovému přiznání na názorných příkladech. V daňovém přiznání a při výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani. Daňový základ lze snížit i skrze poskytnuté dary. Pokud vlastníte nemovitost, přečtěte si náš speciál jak správně účtovat daň z nemovitosti. A jak je to s příjmy z pronájmu? S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Nezapomeňte si projít daňové novinky, týkající se daní v roce 2022, mezi které patří i nová sleva na poplatníka.

Do 10. ledna 2022 mohou také živnostníci ještě vstoupit do režimu paušální daně. OSVČ by pro letošek měly být obeznámeny se zálohami na zdravotní a sociální pojištění v roce 2022.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery