Do kdy podat daňové přiznání za rok 2023? Stáhněte si daňové formuláře

Daňové přiznání

Daňové přiznání Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Termín podání daňového přiznání platí jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ či daňové poplatníky, kteří vykazují kupříkladu jen příjmy z pronájmu

Základní termín pro vyplnění a odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2022 je 3. duben 2023. Podle daňového řádu je totiž nutné podat daňové přiznání nejpozději do tří měsíců po uplynutí daného zdaňovacího období. Nejedná se však o poslední termín, dokdy lze daňové přiznání podat bez jakýchkoli sankcí. 

Daňoví poplatníci, kteří se rozhodnou daňové přiznání podat elektronicky, mají ze zákona tuto lhůtu o jeden měsíc prodlouženou. Daňové přiznání tedy mohou podat do 2. května 2023. Při využití služeb daňového poradce se termín posouvá dokonce do 3. července 2023. 

Opravné nebo dodatečné daňové přiznání

Chybu v daňovém přiznání lze v praxi napravit podáním opravného nebo dodatečného daňového přiznání. Pokud si ještě v řádném termínu poplatník uvědomí, že má v daňovém přiznání nesrovnalost, podá opravné daňové přiznání. Po uplynutí termínu pro podání daňového přiznání je vždy nutné při nápravě chyby podat dodatečné daňové přiznání.

Pokuta do pěti procent

Daňové pochybení je poplatník povinen napravit do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém chybu v odevzdaném daňovém přiznání zjistil. V případě, že tento termín nedodrží, hrozí pokuta až do pěti procent stanovené daně. Plyne také povinnost zaplatit úroky z prodlení za pozdní splacení daně.

Daňové formuláře ke stažení

Web onlinepriznani.cz ve spolupráci s deníkem e15 nabízí online formulář pro daňové přiznání pro daň z příjmu v XML nebo PDF formátu. Formulář  vyplníte snadno, k dispozici je i verze pro OSVČ včetně přehledů pro pojišťovny. Pokud si při vyplňování tohoto formuláře pro daňové přiznání nejste jistí, můžete využít i služeb účetní.

Online formulář pro daňové přiznání 2024 >>>