Daňové zvýhodnění a výpočet čisté mzdy v příkladech

Daňové zvýhodnění a výpočet čisté mzdy v příkladech

Daňové zvýhodnění a výpočet čisté mzdy v příkladech Zdroj: Depositphotos

Mezi daňové slevy snižující přímo vypočtenou daň z příjmu patří i daňové zvýhodnění na děti. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění při výpočtu měsíční čisté mzdy, nárok na daňové zvýhodnění má vždy pouze jeden z rodičů. Jak moc snižuje vypočtenou daň z příjmu? Podívejme se na praktické příklady.

Měsíční daňové zvýhodnění na první dítě činí 1 267 korun, na druhé dítě 1 860 korun a na třetí dítě 2 320 korun. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, potom se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Pro nárok na daňové zvýhodnění musí mít zaměstnanec u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus, který je ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmů. Nezaměstnaný rodič nebo rodič pouze s pasivními příjmy nemá na daňové zvýhodnění nárok.

Smlouva na dobu určitou a pracovní dohody

Nárok na daňové zvýhodnění na dítě (děti) mají i zaměstnanci, kteří pracují u zaměstnavatele na smlouvu na dobu určitou nebo některou z pracovních dohod, pokud je podepsáno prohlášení k dani. Pro možnost uplatnění daňového zvýhodnění na děti není potřeba odpracovat žádnou potřebnou dobu a snižuje daň z příjmu i během výpovědní lhůty. Daňové zvýhodnění lze uplatnit při práci za minimální mzdu i za velmi nadstandardní mzdu. Legislativou není stanoven žádný příjmový limit, od kterého by nebylo možné snížit vypočtenou daň z příjmu o daňové zvýhodnění na děti.

Kdy se daňové zvýhodnění se neuplatní

Zaměstnanec Michal má dvě děti a pracuje současně pro dva zaměstnavatele. Prohlášení k dani má podepsáno u zaměstnavatele XY. Právě u zaměstnavatele XY tedy uplatní při výpočtu čisté mzdy základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun a daňové zvýhodnění na dvě děti ve výši 3 127 korun (1 267 korun + 1 860 korun). U druhého zaměstnavatele AB již pan Michal daňové zvýhodnění na děti uplatnit nemůže. V žádném měsíci není možné daňové zvýhodnění na děti uplatnit dvakrát.

Paní Marcela pracuje pro zaměstnavatele CD, u kterého má podepsáno prohlášení k dani. Při výpočtu čisté mzdy se však uplatní pouze základní daňová sleva na poplatníka. Daňové zvýhodnění na dceru již totiž uplatňuje při výpočtu čisté mzdy manžel paní Marcely.

Snížení vypočtené daně z příjmu

Zaměstnankyně Libuše má hrubou mzdu 43 400 korun a při výpočtu čisté mzdy uplatňuje nejenom slevu na poplatníka, ale i daňové zvýhodnění na dvě děti. Vypočtená daň z příjmu činí 6 510 korun (43 400 korun x 15 procent). Sleva na poplatníka je 2 570 korun a daňové zvýhodnění na dvě děti 3 127 korun. Měsíční záloha na dani z příjmu tak činí 813 korun (6 510 korun - 2 570 korun - 3 127 korun). Z důvodu čerpání slevy na poplatníka je efektivní daňová sazba paní Libuše pouze 1,9 procenta (813 korun: 43 400 korun).

Čerpání daňového bonusu

Zaměstnanec Robert má nadprůměrnou mzdu ve výši 47 tisíc korun. Při výpočtu daně z příjmu však uplatňuje daňové zvýhodnění na tři děti v částce 5 447 korun (1 267 korun + 1 860 korun + 2 320 korun). Daň z příjmu po uplatnění slevy na poplatníka je 4 480 korun (47 tisíc korun x 15 procent - 2 570 korun). Daňové zvýhodnění je vyšší o 967 korun (5 447 korun - 4 480 korun) než vypočtená daň z příjmu, a tato částka je pro pana Roberta daňovým bonusem. O daňový bonus se tedy zvyšuje panu Robertovi čistá mzda.  

Z hrubé mzdy je panu Robertovi odvedeno pouze sociální pojištění (6,5 procenta z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění (4,5 procenta z hrubé mzdy). Čistou mzdu má pan Robert v částce 42 797 korun (47 tisíc korun - 3 055 korun - 2 115 korun + daňový bonus 967 korun).