Výpočet čisté mzdy 2023: Mzdová kalkulačka a co platí pro DPČ a DPP

Mzdová kalkulačka: Jak na výpočet čisté mzdy v roce 2023 (ilustrační foto)

Mzdová kalkulačka: Jak na výpočet čisté mzdy v roce 2023 (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia

Téměř ve všech inzerátech na práci se uvádí hrubá mzda. Kolik peněz vám ale pak ve skutečnosti přistane na bankovním účtu? Jak se počítá čistá mzda? Jaká je minimální, zaručená a průměrná mzda? A jaká pravidla pro výpočet odměny platí pro DPČ a DPP?

V tomto článku zjistíte:

Co je hrubá a čistá mzda?    

Hrubá mzda je odměna za práci zaměstnance před zdaněním a dalšími odpočty a počítá se z ní i výše daně z příjmů a výše odvodů za sociální a zdravotní pojištění. Sazby daně z příjmu jsou 15 procent a 23 procent, přičemž 23procentní sazba podléhá měsíčnímu příjmu nad 4násobek průměrné mzdy

Sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem je 4,5 procenta z hrubé mzdy a sazba sociálního pojištění je 6,5 procenta z hrubé mzdy. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění se neuplatňují žádné daňové slevy jako je tomu při výpočtu daně z příjmu fyzických osob.

Zaměstnavatel nad rámec hrubé mzdy odvádí ještě vyšší odvody, a to pojistné na sociální zabezpečení ve výši 24,8 % z vyměřovacího základu a pojistné na zdravotní pojištění ve výši 9 % z vyměřovacího základu.

Odvody ze mzdy každopádně tvoří součet zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmu. Jakmile odečtete z hrubé mzdy zálohy na daň a odvody zdravotního a sociálního pojištění, dostanete reálnou výši odměny - čistou mzdu. Výpočet ale není tak jednoduchý, jak se může na první pohled zdát.

Průměrná hrubá mzda 

Průměrná hrubá mzda v České republice dosáhla podle Českého statistického úřadu ve třetím čtvrtletí roku 2022 hodnoty 39 858 Kč, což je o 2 295 Kč (6,1 %) více než ve stejném období roku 2021. Máme pro vás i kalkulačku, která srovná, jak si se svojí hrubou mzdou v české populaci stojíte.

Jak se počítá čistá mzda? 

Pro výpočet čisté mzdy potřebujete tedy znát svoji hrubou mzdu. Od té pak odečtete 6,5 % za sociální a 4,5 % za zdravotní pojištění. Následně odečtete daň z příjmu ve výši 15 % (resp. 23 % v případě příjmu nad 4násobek průměrné mzdy). Tuto daň ale ještě můžete výrazně snížit, a to díky slevám na dani.

Daňové slevy je možné uplatňovat při výpočtu čisté mzdy, pokud jste podepsali prohlášení k dani (růžový papír). To lze podepsat jen u jednoho zaměstnavatele, ne u vícero. Nárok na daňové slevy mají i pracující penzisté nebo studenti. Prohlášení k dani je možné podepsat i při práci na některou z pracovních dohod.

Daňové slevy uznatelné v roce 2023 za rok 2022
Sleva na 1. dítě15 204 Kč
Sleva na 2. dítě22 320 Kč
Sleva na 3. a každé další dítě27 840 Kč
Sleva na 1. dítě - držitele průkazu ZTP30 408 Kč
Sleva na 2. dítě - držitele průkazu ZTP44 640 Kč
Sleva na 3. a každé další dítě - držitele průkazu ZTP55 680 Kč
Sleva na studenta4020 Kč
Invalidita I. a II. stupně2520 Kč
Invalidita III. stupně5040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P16 140 Kč
Sleva na umístění dítěte (školkovné)max. 17 300 Kč za dítě
Sleva na manžela/manželku24 840 Kč
Sleva na manžela/manželku - držitele průkazu ZTP/P49 680 Kč

Daňovou slevu na manželku (manžela) lze uplatnit, pokud její (jeho) vlastní rozhodné příjmy nepřekročily 68 tisíc korun. Roční daňová sleva pak činí 24 840 korun. Pro uplatnění slevy na manželku není podmínkou výchova dítěte.

Ještě nesmíme zapomenout na daňovou slevu na poplatníka, na kterou má nárok každý daňový poplatník. Tato sleva činí 30 840 korun, tedy 2570 korun měsíčně. Na slevu má nárok i pracující důchodce.

Daňové zvýhodnění můžete uplatnit ve formě slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinace obou těchto způsobů. Daňový bonus mohou využívat poplatníci, kteří měli v daném zdaňovacím období příjem ze zaměstnání nebo podnikání, a to minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy. Za rok 2022 činí tato částka 97 200 Kč (pro příjmy za rok 2023 celkem 103 800 Kč). Do této hranice se nepočítají příjmy z nájmu a kapitálového majetku.

Mzdová kalkulačka pro výpočet čisté mzdy pro rok 2023  

Jestliže si nejste výpočtem jistí, využijte naši Mzdovou kalkulačku 2023, která spočítá čistou mzdu za vás.

Minimální mzda pro rok 2023

Jak už jste si v článku všimli, pro mnoho výpočtů je důležité znát také minimální mzdu. S účinností od 1. ledna 2023 se zvýšila základní sazba minimální mzdy o 1 100 Kč za měsíc na 17 300 korun, resp. o 7,40 korun za hodinu na 103,80 korun. O tomto zvýšení rozhodla vláda ČR na svém jednání dne 21. prosince 2022.

Zaručená mzda pro rok 2023

S minimální mzdou se zvýší i zaručená mzda, a to podle odbornosti, složitosti a odpovědnosti práce. Zaručené mzdy se pohybují od nejnižšího výdělku do jeho dvojnásobku. Spodní vzroste z 16 200 na 17 300 korun. Horní je nově 34 600 korun místo dosavadních 32 400 korun, tedy 207,60 koruny na hodinu místo 192,80 koruny. 

Druhý až sedmý stupeň zaručené mzdy zůstávají stejné jako loni. Podle ministerstva práce se tak zmírní tlak na růst mzdových nákladů ve firmách. Zaměstnavatelé to uvítali, odbory naopak kritizovaly.

Čistá mzda u DPP a DPČ

Hlavně penzisté nebo studenti si často přivydělávají prostřednictvím dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ). 

DPČ - dohoda o pracovní činnosti

U dohody o pracovní činnosti je čistá mzda závislá na několika faktorech. Jestli jste třeba podepsali prohlášení k dani. Srážka sociálního a zdravotního pojištění se koná, pokud vyděláte v roce 2023 více než 3999 korun. Daňová srážka je pak ve výši 15 procent.

DPP - dohoda o provedení práce

U práce na dohodu o provedení práce si hlavně pohlídejte, abyste nepřesáhli 300 odpracovaných hodin za kalendářní rok. Odvody se u DPP neodvádí, jestliže jste nepřekročili příjem 10 000 korun. Při překročení činí zdravotní pojištění 4,5 procenta a sociální pojištění 6,5 procenta z hrubé mzdy.

U příjmu do 10 000 korun vám zaměstnavatel srazí srážkovou daň ve výši 15 procent automaticky a už se o nic nemusíte starat. Při překročení limitu se strhává tzv. zálohová daň z příjmu.

Díky daňovým slevám ale nakonec po podání daňového přiznání možná žádnou daň platit nebudete. I zde lze uplatnit daňovou slevu na poplatníka, slevu na studium nebo slevu na invaliditu. V případě, že podepisujete i prohlášení k dani, studenti musí dodat potvrzení o studiu. U stejného zaměstnavatele se pak příjmy sčítají, tak pozor na to.

VIDEO: Daňové přiznání 2023

Video placeholde
Daňové přiznání 2023 • Videohub

Praktické příklady výpočtu čisté mzdy

Teorie je jedna věc, ale není nad praxi. Proto si tu ukážeme několik příkladů přímo z praxe.

Průměrná mzda, bezdětný zaměstnanec

Pan Martin má hrubou mzdu ve výši 42 000 korun a pracuje pro jednoho zaměstnavatele, u kterého má podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu čisté mzdy uplatňuje pouze daňovou slevu na poplatníka. Jaká je jeho čistá mzda?

 • Hrubá mzda - 42 000 Kč
 • Zdravotní pojištění (4,5 % ze 42 000 Kč) = 1890 Kč
 • Sociální pojištění (6,5 % ze 42 000 Kč) = 2730 Kč
 • Daň z příjmu fyzických osob (15 % ze 42 000 Kč) = 6300 Kč
 • Sleva na poplatníka - 2570 Kč
 • Daň z příjmu po slevě (6300 Kč - 2570 Kč) = 3730 Kč

ČISTÁ MZDA = 42 000 - 1890 - 2730 - 3730 = 33 650 Kč

Podprůměrná mzda, 2 děti, čerpání daňového bonusu

Paní Jana má hrubou mzdu ve výši 22 tisíc korun a pracuje pro jednoho zaměstnavatele, u kterého má podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu čisté mzdy uplatňuje daňovou slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě děti. Jakou má paní Jana čistou mzdu?

 • Hrubá mzda - 22 000 Kč
 • Zdravotní pojištění (4,5 % z 22 000 Kč) = 990 Kč
 • Sociální pojištění (6,5 % z 22 000 Kč) = 1430 Kč
 • Daň z příjmu fyzických osob (15 % z 22 000 Kč) = 3300 Kč
 • Sleva na poplatníka - 2570 Kč
 • Daň z příjmu po slevě (3300 Kč - 2570 Kč) = 730 Kč
 • Daňové zvýhodnění na dvě děti (1 270 + 1 860) = 3130 Kč
 • Daňový bonus (3 130 - 730) = 2400 Kč

ČISTÁ MZDA = 22 000 - 990 - 1430 + 2400 = 21 980 Kč

Pracující penzista, DPČ

Pan Jaroslav je ve starobním důchodu a přivydělává si na základě dohody o pracovní činnosti 15 tisíc korun. Pro účely placení zdravotního pojištění je pan Jaroslav státním pojištěncem, neprovádí se dopočet do minima. Vzhledem k tomu, že je hrubá odměna nad limit, tak se z ní platí sociální i zdravotní pojištění. Starobní důchodci nejsou od platby pojistného osvobození.

 • Hruba mzda na DPČ - 15 000 Kč
 • Zdravotní pojištění (4,5 % z 15 000 Kč) = 675 Kč
 • Sociální pojištění (6,5 % z 22 000 Kč) = 975 Kč
 • Daň z příjmu fyzických osob (15 % z 15 000 Kč) = 2250 Kč
 • Daň z příjmu je nižší než sleva na poplatníka (2570 Kč).

Jelikož má pan Jaroslav navíc podepsané u zaměstnavatele prohlášení k dani, nebude platit žádnou daň z příjmu. Čistá odměna tak nakonec činí 13 350 Kč.