Výpočet čisté mzdy po konsolidačním balíčku: Komu v roce 2024 klesnou příjmy nejvíce?

Výpočet čisté mzdy 2024 (ilustrační foto)

Výpočet čisté mzdy 2024 (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia.cz

Zdanění mzdy v roce 2024 bude vyšší než v letošním roce. Všichni zaměstnanci budou nově platit nemocenské pojištění. Některé daňové slevy se zruší a pro jiné slevy budou platit nová pravidla. Sníží se i hranice pro vyšší daňovou sazbu. Kdo si nejvíce pohorší?

V roce 2024 budou zaměstnanci ze své hrubé mzdy odvádět sociální pojištění, zdravotní pojištění, nemocenské pojištění a daň z příjmu. Zaměstnavatelé budou za zaměstnance platit povinné pojistné, které však zůstává stejně vysoké a bude činit v souhrnu 33,8 procenta. Jaké budou hlavní změny, v případě úspěšného celého legislativního procesu, pro zaměstnance?

Nemocenské pojištění pro zaměstnance

Z hrubé mzdy bude v příštím roce zaměstnancům jejich zaměstnavatelem sráženo nemocenské pojištění v sazbě 0,6 procenta. Sazba nemocenského pojištění bude pro všechny zaměstnance stejně vysoká. Např. zaměstnanec s hrubou mzdou 30 tisíc korun bude mít z důvodu platby nemocenského pojištění čistou mzdu nižší o 180 korun a zaměstnanec s hrubou mzdou 60 tisíc korun potom o 360 korun. Na výpočet nemocenského pojištění nebude mít vliv počet vychovávaných dětí.

Zrušení slevy na studenta

Pracující studenti mohou v roce 2023 při výpočtu čisté mzdy uplatňovat mimo slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun i slevu na studenta ve výši 335 korun měsíčně. Daňová sleva na studenta se však ruší. Z důvodu zrušení slevy na studenty se zvýší za rok 2024 daňová povinnost pracujících studentů o 4 020 korun.

Omezení slevy na manželku (manžela)

V případě, že má druhý z manželů vlastní rozhodný příjem nepřesahující 68 tisíc korun, tak může druhý z manželů v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 korun, na držitele průkazu ZTP/P ve dvojnásobné výši. Pro příští rok se zpřísní podmínky pro čerpání této vysoké daňové slevy, když bude umožněno její čerpání pouze na manželku (manžela) pečující o dítě do tří let věku. Nejvíce finančně pocítí daňové změny právě rodiny, které nebudou již moci slevu na manželku (manžela) uplatnit a v roce 2023 ještě mohly.

Snížení hranice pro 23 procent sazbu daně

V Česku jsou dvě sazby daně z příjmu fyzických osob: 15 procent a 23 procent. Zatímco v roce 2023 podléhá vyšší daňové sazbě hrubá měsíční mzda až nad čtyřnásobek průměrné mzdy, tj. nad 161 296 korun, tak v roce 2024 to bude nad trojnásobek průměrné mzdy, to znamená nad 131 901 korun.

Průměrná mzda stanovená MPSV pro účely sociálního pojištění a daně z příjmu se meziročně zvýšila. Zaměstnanci s hrubou měsíční mzdou nad 131 901 korun tedy zaplatí příští rok na dani z příjmu fyzických osob více než je tomu v letošním roce. Daňové podmínky pro zaměstnance s velmi vysokou hrubou mzdou však budou v Česku stále jedny z nejpříznivějších z vyspělých zemí světa.

Zrušení školkovného

Vždy za celý rok si může jeden z rodičů snížit vypočtenou daň z příjmu o školkovné, přičemž maximální částka školkovného je na úrovni minimální mzdy v daném roce. Za rok 2023 je tedy možné snížit vypočtenou daň z příjmu až o 17 300 korun na každé dítě. Pro rodiny s dětmi ve školce bude zrušení školkovného znamenat citelný zásah do rodinného rozpočtu.

Výpočet čisté mzdy v roce 2024

Průměrná hrubá měsíční mzda za druhé čtvrtletí letošního roku činí po zaokrouhlení na stokoruny 43 200 korun. Právě u této mzdy si vypočteme čistou mzdu, pokud bude zaměstnanec uplatňovat pouze základní slevu na poplatníka.

VýpočetČástka
Hrubá mzda43 200 korun
Sociální pojištění2 808 korun (43 200 x 6,5 procenta)
Zdravotní pojištění1 944 korun (43 200 x 4,5 procenta)
Nemocenské pojištění260 korun (43 200 x 0,6 procenta)
Daň z příjmu6 480 korun (43 200 x 15 procent)
Sleva na poplatníka2 570 korun
Zálohová daň z příjmu3 910 korun (6 480 - 2 570)
Čistá mzda na účet34 278 korun (43 200 - 2 808 - 1 944 - 260 - 3 910)

Srovnejte: Mzdová kalkulačka na rok 2024 >>>

Kdo si nejvíce pohorší?

Finančně nejvíce daňové změny dopadnou na rodiny, kde jeden z manželů s vyššími příjmy již nebude moci za rok 2024 uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela) a školkovné. V případě čerpání školkovného na dvě děti činí v tomto případě daňové zhoršení bez započítání nového nemocenského pojištění 59 440 korun (24 840 korun + 17 300 korun + 17 300 korun) za celý kalendářní rok.

Kdo daňové změny pocítí nejméně?

Zaměstnanci čerpající pouze základní daňovou slevu na poplatníka budou mít příští rok horší daňovou pozici „pouze“ o nemocenské pojištění. Např. při hrubé mzdě 35 tisíc korun měsíčně to bude 2 520 korun za rok.

Článek vyšel poprvé 19. října 2023.