Finanční dary a daně v příkladech: Jak je to u darů na pomoc Ukrajině? | e15.cz
M A

Daně

Finanční dary a daně v příkladech: Jak je to u darů na pomoc Ukrajině?

Petr Gola, onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
1

Poskytnuté finanční dary snižují při splnění zákonných podmínek daňovou povinnost. Kdy sníží dary daň z příjmu za rok 2021 a v jakém rozsahu? 

Finanční dary patří při splnění zákonných podmínek uvedených v § 15 zákon o dani z příjmu mezi nezdanitelné položky, které snižují daňový základ. Pro možnost uplatnění daňového odpočtu formou daru je nutné, aby byl finanční dar vynaložen na státem podporovaný účel, v zákoně uvedenému příjemci a dále musí být dodržena minimální a maximální částka daru.

"Pokud dar putuje například k nějaké české neziskové organizaci, lze jeho výši odečíst od základu daně,“ doplňuje Zenon Folwarczny, partner a vedoucí daňového oddělení společnosti BDO Česká republika.

Daňovou povinnost v daňovém přiznání za rok 2021, které se aktuálně podává, snižují dary poskytnuté v loňském roce. Finanční dary na pomoc Ukrajině poskytnuté v těchto dnech sníží daňovou povinnost až za rok 2022.

Maximální limity jsou pro rok 2022 nižší

Mezi státem podporované účely daru patří např. věda, vzdělávání, kultura, školství nebo účely sociální, zdravotní, ekologické, ale i humanitární a charitativní účely, pokud jsou poskytnuty zejména obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky nebo EU (nebo států tvořících Evropský hospodářský prostor) a také právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek dle zákona.

Nárok na daňový odpočet je potřeba doložit příslušným potvrzením. „To je potřeba k daňovému přiznání vždy přiložit. Zmíněné neziskové organizace by jej měly dodat automaticky," dodává Zenon Folwarczny.

Za rok 2021 je možné si snížit daňový základ až o 30 procent základu daně, minimálně však musí hodnota daru činit 2 procenta základu daně nebo jeden tisíc korun. Za rok 2022 bude možné si snížit daňový základ maximálně pouze o 15 procent u fyzických osob při minimální hodnotě daru jeden tisíc korun, u právnických osob potom maximálně 10 procent základu daně při minimální hodnotě daru dva tisíce korun. Zvýšení limit pro odpočet darů platil jen pro roky 2020 a 2021.

Podstatný je předmět daru

Předmětem daru bývají nejčastěji finanční prostředky, ale darovat lze i jakékoliv nefinanční předměty či služby. Výše uvedené odpočty od základu daně platí tedy pro peněžní i nepeněžní dary.

„V případě nepeněžních darů vzniká otázka hodnoty daru. Fyzická osoba darující část svého „soukromého majetku“ může odečíst tržní cenu tohoto nepeněžitého daru. U podnikajících fyzických osob a u právnických osob je to daňová zůstatková cena majetku. V případě, že nepeněžitý dar poskytne plátce DPH, nesmí zapomenout na odvod DPH z tohoto daru, pokud si ho při pořízení (nyní) darovaného majetku nárokoval na vstupu,“ vysvětluje uvádí Zenon Folwarczny.

Příklady z praxe

Dar v minulém roce

Podnikatel Lukáš má za rok 2021 hrubý zisk 840 tisíc korun. Pan Lukáš daroval v loňském roce 50 tisíc korun v souladu se zákonem. V daňovém přiznání za rok 2021 uplatní pan Lukáš pouze slevu na poplatníka a odpočet darů. Na dani z příjmu fyzických osob tak zaplatí 90 660 korun (840 tisíc korun - 50 tisíc korun) x 15 procent - sleva na poplatníka 27 840 korun). Kdyby pan Lukáš neuplatnil odpočet darů, potom by na dani z příjmu zaplatil 98 160 korun (840 tisíc korun x 15 procent - 27 840 korun). Daňová úspora v případě pana Lukáše dosahuje 7 500 korun, tedy 15 procent z 50 tisíc korun).

Při vysokém zisku

Podnikatelka Helena má hrubý zisk za rok 2021 ve výši 2 miliony korun. V roce 2021 poskytla paní Helena dar v souladu se zákonem ve výši 200 tisíc korun. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatní pouze slevu na poplatníka a daňový odpočet formou darů. Na dani z příjmu zaplatí 250 067 korun. Kdyby paní Helena dar neposkytla, tak by zaplatila na dani z příjmu 296 067 korun. Paní Helena tedy zaplatí na dani z příjmu méně o 46 tisíc korun, tedy 23 procent z 200 tisíc korun. Z daňového základu nad 1 701 168 korun se za rok 2021 odvádí 23procentní daň z příjmu, proto sníží paní Heleně dar v procentním vyjádření více daňovou povinnost než panu Lukášovi z předchozího příkladu.

Finanční dar na pomoc Ukrajině a daně

Podnikatelka Hana poskytla nyní v březnu finanční dar na pomoc Ukrajině právnické osobě jako pořadateli sbírky v souladu se zákonem částku 30 tisíc korun. Tuto částku bude moci paní Hana zohlednit až v daňovém přiznání za rok 2022, které bude podávat koncem března 2023. V daňovém přiznání za rok 2021, které v těchto dnech zpracovává, si tento dar ještě uplatnit nemůže.

Dary a zaměstnanci

Zaměstnanec Filip poskytl nyní v březnu finanční dar na pomoc Ukrajině právnické osobě jako pořadateli sbírky v souladu se zákonem částku 10 tisíc korun. Pan Filip má příjmy pouze ze zaměstnání. Mzdové účetní tedy doručí začátkem roku 2023 potvrzení o zaplaceném daru. Mzdová účetní v ročním zúčtování daně zohlední částku daru, roční daňová povinnost bude nižší než zaplacené zálohy během roku a pan Filip obdrží ve výplatě po provedeném ročním zúčtování daňovou vratku.

Když daruje penzista

Penzista Jaroslav poskytl finanční dar na pomoc Ukrajině ve výši 2 000 korun. Pan Jaroslav žádnou daň z příjmu neplatí, protože pobírá pouze státní důchod ve výši 16 400 korun. Panu Jaroslavovi tedy nemůže dar snížit daňovou povinnost.

Darovat účelně i efektivně aneb Co je dobré vědět

Pokud přemýšlíte, jak poskytnout finanční či nefinanční dar účelně a zároveň daňově efektivně, upozorňuje Zenon Folwarczny dále na situace, které byste měli při svém rozhodování zohlednit a která mohou daňový odpočet znemožnit:

  1. Je-li dar poskytnut ukrajinské dobročinné organizaci, nelze jeho hodnotu odečíst od základu daně. Dle Zákona musí organizace sídlit v ČR nebo v EHP/EU.
  2. Je-li dar poskytnut na účet Ukrajinského velvyslanectví – bankovní účet je tedy vlastněn organizací či státem mimo Evropský hospodářský prostor, opět nelze jeho hodnotu odečíst od základu daně.
  3. Rozhodne-li se zaměstnavatel poskytnout dar svému ukrajinskému zaměstnanci, je třeba brát v potaz, že je jeho hodnota považována za příjem v souvislosti se zaměstnáním, podléhá tedy dani. Odvody na sociální a zdravotní pojištění by se k jednorázovému příspěvku souvisejícímu s mimořádnou závažnou událostí vztahovat neměly.

Informace pro ukrajinské uprchlíky najdete na webu ProUkrainu.cz >>>

Autor: Petr Gola, onk

Daňové přiznání

Termín pro daňové přiznání 2023

Daňové přiznání za rok 2022 se podává v roce 2023. Do kdy podat daňové přiznání? Termíny pro daně by si měl nastudovat každý daňový poplatník, ať už se jedná o zaměstnance nebo OSVČ. Projděte si také termíny, do kdy podat opravné a dodatečné daňové přiznání a jaký je mezi nimi rozdíl. Podnikatele by měl zajímat kompletní daňový kalendář na rok 2023.

Daňové přiznání: Jak ho vyplnit a podat

Deník E15 připravil informace o tom, jak podat daňové přiznání 2023. Je důležité si uvědomit, že daňové přiznání v roce 2023 je třeba vyplnit za rok 2022. Podat daňové přiznání můžete písemně, fyzicky nebo online. K tomu, abyste podali daňové přiznání online, je potřeba datová schránka. Vyplatí se také vědět, kdo nemusí podat daňové přiznání v roce 2023.

Daně 2023: Novinky a změny

Pro daně, zálohy a odvody se toho v roce 2023 mnohé změnilo. Daňové změny a novinky zahrnují paušální daň, nové zálohy na sociální a zdravotní pojištění, windfall tax, čili daň z neočekávaných zisků, změny však postihly i DPH a vybrané limity, byť sazby daně z příjmu se oproti roku 2022 například nemění.

Formuláře pro daňové přiznání

Formuláře pro daně v roce 2023 si můžete stáhnout online na našich stránkách. Ocení je zaměstnanci, studenti i OSVČ. K dispozici jsou daňové formuláře pro fyzické i právnické osoby. Stáhněte si formuláře pro daňové přiznání na našich stránkách. Formuláře pro daně fungují v Excelu. Daňové šablony respektují soukromí uživatelů, neodesílají žádná data na servery a jsou tedy naprosto bezpečné.

Daně pro OSVČ

Živnostníci si musí daně a daňové přiznání pečlivě hlídat. Projděte si proto našeho průvodce, pokrývající téma daň z příjmu pro OSVČ. Pokud jste během roku 2022 pracovali jako živnostníci na IČO, projděte si naše rady a tipy, jak má řešit daně OSVČ a zaměstnanec v jedné osobě. Pro podnikatele je tu i naše online kalkulačka pro výpočet daně a čistého zisku za rok 2022.

Daň z nemovitosti

Kapitolu samu pro sebe představuje daň z nemovitých věcí. Jaký platí termín? Kde najít daňový formulář? Jak a do kdy ho podat? Jak na výpočet? Jak správně vyřešit daně, vám poradí náš průvodce pro daň z nemovitosti.

Daňové slevy

Důležitou součástí daňového přiznání, kterou by měl znát každý daňový poplatník, představují slevy na daních. Je jich spousta - sleva na poplatníka, sleva na dítě, sleva na manželku, sleva na důchodce, sleva na studenta a další. Snižte si své daně, vyplňte daňové přiznání správně.

Daně a studenti

Daňové přiznání musí řešit i někteří studenti. Měli jste brigády, DPČ nebo zkrácený úvazek? I těch se týkají daně. Projděte si proto informace, kdy daňové přiznání podává student.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery