OSVČ na vedlejší činnost a daně za rok 2021: Kolik zaplatíte?

Daňové přiznání

Daňové přiznání Zdroj: Tomeš Michael

Daňové přiznání
2
Fotogalerie

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti může být celkové zdanění velmi nízké, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění, jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Při uplatnění daňových slev a daňových odpočtů nejsou OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost nijak limitovány a mají při splnění zákonných podmínek nárok na daňové výhody ve stejném rozsahu jako ostatní daňoví poplatníci.

OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost alespoň po část roku 2021 musí doručit daňové přiznání na finanční úřad a přehledy na zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení.

Tip: Formuláře pro vyplnění daňového přiznání najdete zde > > > 

Příklad: Zdanění pouze 6,75 procenta

Paní Hana byla po celý rok 2021 na rodičovské dovolené a současně ve velmi omezeném rozsahu vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2021 má ve výši 78 500 korun. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti během pobírání rodičovského příspěvku se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatní paní Hana pouze slevu na poplatníka ve výši 27 840 korun. Daňové zvýhodnění na dvě děti uplatňuje manžel při výpočtu své čisté mzdy ze zaměstnání.

  • Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí paní Hana nic, neboť vypočtená daň z příjmu ve výši 11 775 korun (78 500 korun x 15 procent) je nižší než sleva na poplatníka ve výši 27 840 korun. Sleva na poplatníka snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nemůže vzniknout nárok na daňový bonus.
  • Na sociálním pojištění rovněž nezaplatí paní Hana nic, neboť za rok 2021 se neplatí sociální pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, jestliže je hrubý do 85 058 korun. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Paní Hana splňuje zákonnou podmínku a sociální pojištění za rok 2021 neplatí.
  • Zdravotní pojištění se odvádí při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti vždy. Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 procenta ze skutečného vyměřovacího základu, tedy poloviny daňového základu. Na zdravotním pojištění zaplatí paní Hana 5 299 korun (78 500 korun x 50 procent x 13,5 procenta).

Za rok 2021 zaplatí paní Hana na všech daňových platbách 5 299 korun, což při dosaženém hrubém zisku ve výši 78 500 korun činí pouze 6,75 procenta. Efektivní zdanění je tedy v případě paní Hany nízké. 

Příklad: Stejné zdanění jako při hlavní činnosti

Starobní důchodce Luděk dosáhl za rok 2021 hrubého zisku 640 400 korun. Při výpočtu daně z příjmu uplatní pouze slevu na poplatníka ve výši 27 840 korun.

  • Na dani z příjmu tedy penzista Luděk zaplatí 68 220 korun (640 400 korun x 15 procent - 27 840 korun).
  • Na sociálním pojištění zaplatí pan Luděk 29,2 procenta ze skutečného vyměřovacího základu, tedy z částky 320 200 korun (640 400 korun x 50 procent). Roční sociální pojištění v případě pana Luďka činí 93 499 korun (320 200 korun x 29,2 procenta).
  • Na zdravotním pojištění zaplatí pan Luděk 13,5 procenta ze skutečného vyměřovacího základu, tedy 43 227 korun (640 400 korun x 50 procent x 13,5 procenta)

Celkem pan Luděk zaplatí na daňových platbách 204 946 korun (68 220 korun + 93 499 korun + 43 227 korun). V procentním vyjádření tedy 32 procent. Zdanění pana Luďka je stejné, jako by vykonával hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk má pan Luděk natolik vysoký, že i při výkonu hlavní činnosti by se povinné pojistné počítalo ze skutečného vyměřovacího základu. Nižší zdanění u vedlejší samostatné výdělečné činnosti je pouze u nižšího zisku, tak jako tomu bylo například v prvním příkladu.