Hypotéka a paušální daň OSVČ. Jak doložit příjmy?

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia.cz

Podle ministerstva financí aktuálně využívá takzvanou paušální daň přibližně 78 tisíc podnikatelů z řad OSVČ. Tito plátci paušální daně nepodávají daňové přiznání, které ovšem banky potřebují k posouzení výše příjmu. Přečtěte si, jak OSVČ s paušální daní dokládají bance výši svých příjmů?

Každá banka má povinnost důkladně posoudit úvěruschopnost zájemce o hypotéku. Jedním ze sledovaných parametrů je výše příjmu žadatele o úvěr, případně i dalších spolužadatelů.

„V případě zaměstnanců je dokládání výše příjmu snadné. Zaměstnavatel potvrdí příjem na speciálním formuláři banky. Tento dokument některé banky nevyžadují tehdy, pokud je sjednáván úvěr u stejné banky, u které má žadatel veden běžný účet a zaměstnavatel na něj pravidelně posílá výplatu, uvádí Veronika Hegrová z hyponamíru. OSVČ, které mají povinnost podávat daňové přiznání, musí bance předložit minimálně jedno daňové přiznání za poslední zdaňovací období. Tento dokument je při posuzování příjmu zájemce o hypotéku klíčový.

Paušální daň vs. hypotéky

Tuzemské banky se letos poprvé setkají s podnikateli, kteří se v loňském roce přihlásili k takzvané paušální dani. „OSVČ s paušální daní hradí sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmu v rámci jedné měsíční platby. Tito podnikatelé už letos nevyplňují přehledy pro sociální a zdravotní pojištění a nepodávají daňové přiznání za uplynulé zdaňovací období. Banky tedy v těchto případech nemají možnost posoudit výši příjmu podle daňového přiznání. Od ledna letošního roku proto banky poprvé posuzují úvěruschopnost těchto podnikatelů podle nových pravidel,“ potvrzuje Veronika Hegrová.

Dostanete hypotéku s paušální daní?

Samotný fakt, že OSVČ využívá paušální režim, není překážkou pro získání hypotéky. Pro tyto žadatele banky připravily novou metodiku pro posuzování jejich úvěruschopnosti. Postup stanovení bonity i rozsah předkládaných dokumentů se u jednotlivých bank mírně liší.  Všechny banky bez rozdílu se ale budou u OSVČ s paušální daní vždy snažit získat informaci o výši příjmů.

Hegrová k tomu dodává: „Například Hypoteční banka připouští hned několik způsobů prokázání výše příjmů. Nejsnáze doloží své příjmy podnikatelé v paušálním režimu, kteří mají k dispozici kompletní výpisy z podnikatelského účtu za poslední půl rok. Pokud tyto výpisy nemají, mohou předložit evidenci příjmů potvrzenou účetní za posledních šest měsíců (pozn. pokud transakce související s podnikáním neprovádí OSVČ přes běžný účet) nebo hotovostní vklady na účet za posledních šest měsíců doložené příslušnou fakturací nebo EET.“ 

HTML boxMoneta Money Bank vyžaduje od plátců paušální daně předložení tří posledních výpisů z účtu. Na posledním výpisu musí být zaznamenána úhrada odvodu paušální daně. Tři poslední výpisy z účtu vyžaduje také Raiffeisenbank. Plátci paušální daně si musí u Hypoteční banky dát pozor na to, aby jejich výsledný obrat za šest měsíců nepřesáhl částku 500 tisíc korun. Tyto příjmy totiž banka nemůže akceptovat. Důvodem jsou obavy z překročení maximálního limitu jednoho milionu korun, do kterého je možné setrvat v paušálním režimu.

Určení výše výdajů OSVČ v paušálním režimu

V žádosti o přípravu návrhu smlouvy u Hypoteční banky musí podnikatelé uvést také druh živnosti, ze které jim plynou hlavní příjmy. Může se jednat o řemeslnou živnost, zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství, volnou, vázanou nebo koncesovanou živnost a svobodné povolání.

Výdaje budou následně stanoveny procentem z příjmů v závislosti na druhu hlavní živnosti. U OSVČ v paušálním režimu je používán stejný mechanismus jako u podnikatelů, kteří ve svém daňovém přiznání uplatňují výdajové paušály. Ve výdajích je navíc zohledněna částka uhrazené paušální daně platná v daném roce.