Jak se liší výpočet zdravotního pojištění oproti dani z příjmu?

Daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání OSVČ Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Daňové přiznání OSVČ
Daňové přiznání OSVČ
3
Fotogalerie

Zatímco na dani z příjmu někteří zaměstnanci neplatí nic a někteří dokonce peníze od státu dostávají, tak zdravotní pojištění je vždy z hrubé mzdy sráženo. Podívejme se v praktických příkladech na vybrané rozdíly při výpočtu daně z příjmu a zdravotního pojištění.

Řada zaměstnanců zaplatí na dani z příjmu fyzických osob méně než na zdravotním pojištění, přitom sazba daně z příjmu je výrazně vyšší než sazba zdravotního pojištění. Výpočet zdravotního pojištění je odlišný oproti dani z příjmu. Při výpočtu zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy a odpočty, pro výpočet zdravotního pojištění je zavedena jedna sazba..., jak si ukážeme v příkladech níže.

Příklad: Nulová daň z příjmu, ale platba zdravotního pojištění

Zaměstnanec Jakub má hrubou mzdu 17 tisíc korun. Při výpočtu daně z příjmu uplatňuje slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun, stejně jako ostatní zaměstnanci. Na dani z příjmu tak nezaplatí nic, neboť vypočtená daň z příjmu 2 550 korun (17 tisíc korun x 15 procent) je nižší než sleva na poplatníka 2 570 korun. Zdravotní pojištění sražené panu Jakubovi z jeho hrubé mzdy mzdovou účetní však činí 765 korun (17 tisíc korun x 4,5 procenta) a dalších 1 530 korun (17 tisíc korun x 9 procent) za něj na zdravotním pojištění platí jeho zaměstnavatel. V souhrnu tedy obdrží zdravotní pojišťovna pana Jakuba 2 295 korun.

Příklad: Daňový bonus, ale platba zdravotní pojištění

Zaměstnankyně Karolína má dvě děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Souhrnná částka daňového zvýhodnění činí 3 127 korun (na první dítě 1 267 korun a na druhé dítě 1 860 korun). Hrubou mzdu má paní Karolína ve výši 32 tisíc korun. Vypočtená daň z příjmu činí 4 800 korun (32 tisíc korun x 15 procent).

Po uplatnění slevy na poplatníka je daň z příjmu 2 230 korun (4 800 korun - 2 570 korun). Daňové zvýhodnění je vyšší o 897 korun než vypočtená daň z příjmu, a právě v takové výši obdrží paní Karolína daňový bonus. Na dani z příjmu tedy paní Karolína nezaplatí nic, a ještě si zvýší čistou mzdu o 897 korun formou daňového bonusu.

Na zdravotním pojištění je však paní Karolíně sraženo zaměstnavatelem 1 440 korun (32 tisíc korun x 4,5 procenta) a dalších 2 880 korun (32 tisíc korun x 9 procent) za ji ještě zaplatí zaměstnavatel. Výchova dětí nemá na výpočet zdravotního pojištění žádný vliv.

Příklad: Dvě zaměstnání: rozdílný výpočet daně, ale stejný u zdravotního pojištění

Pan Jaroslav pracuje pro dva zaměstnavatele současně na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 22 tisíc korun. Zdravotní pojištění se bude vypočítávat u obou zaměstnavatelů stejně, daň z příjmu fyzických osob nikoliv. U zaměstnavatele, u kterého má pan Jaroslav podepsáno prohlášení k dani, totiž sníží daňovou povinnost sleva na poplatníka. Daňové slevy je možné uplatňovat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Příklad: Dvě daňové sazby daně z příjmu a jedna sazba zdravotního pojištění

Zaměstnankyně Lucie má hrubou měsíční mzdu 180 tisíc korun. Při výpočtu daně z příjmu se uplatňují dvě daňové sazby (do 155 644 korun 15 procent a pro zbylou část hrubé mzdy 23 procent). Sazba zdravotního pojištění je však pro jakkoliv vysokou hrubou mzdu stejně vysoká. Zaměstnanci je na zdravotním pojištění sraženo 4,5 procenta a další 9 procent platí za zaměstnance zaměstnavatel. Pro výpočet zdravotního pojištění není zaveden strop, tak jako u sociálního pojištění.

Příklad: Vratka daně z příjmu, ale žádná u zdravotního pojištění

Paní Simona požádá svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně za rok 2022 a po jeho provedení obdrží daňovou vratku, neboť v ročním zúčtování daně uplatní odpočet úroků z hypotéky, odpočet životního pojištění a odpočet doplňkového penzijního spoření. Roční daň z příjmu za rok 2022 bude nižší než zaplacené zálohy během roku. Na zdravotním pojištění však paní Simona žádnou vratku nedostane. U zdravotního pojištění nemůže vzniknout nárok na žádnou vratku, neuplatňují se žádné odpočty nebo slevy a roční povinnost je splněna měsíčními platbami na zdravotním pojištění.