Nové minimální zálohy na sociální pojištění 2023 pro OSVČ a co platí pro vedlejší činnost

Kolik jsou minimální zálohy na sociální pojištění pro rok 2023? (ilustrační foto).

Kolik jsou minimální zálohy na sociální pojištění pro rok 2023? (ilustrační foto). Zdroj: Profimedia

Osoby samostatně výdělečně činné mnohdy platí nejvíce z přímých daní na sociálním pojištění, které při výkonu hlavní činnosti nemůže být, na rozdíl od daně z příjmu, nulové. Jak vysoké budou platit OSVČ zálohy v příštím roce? Které OSVČ si sáhnou hlouběji do kapsy?

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeny zálohy na sociálním pojištění. Měsíční výše zálohy závisí na dosaženém hrubém zisku v předchozím období, vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha na sociálním pojištění. Právě minimální záloha se však pro příští rok zvyšuje. Měsíční zálohy na sociálním pojištění jsou splatné během měsíce, za který se platí.

Zálohy na sociální pojištění 2024 pro OSVČ zde >>>

Vedlejší činnost a sociální pojištění 2023

U sociálního pojištění při vedlejší činnosti platí, že jej vůbec neplatíte, pokud se váš hrubý zisk vešel do limitu. Limitem hrubého zisku pro vedlejší a hlavní činnost je pro celý rok 2022 částka 93 387 korun, pro celý rok 2023 se limit zvyšuje na 96 777 korun

Pokud tento limit překročíte, tak platíte sociální pojištění ze skutečně dosaženého zisku. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Minimální zálohy na sociálním pojištění pro OSVČ - vývoj

Důvodem pro zvýšení minimální zálohy na sociálním pojištění je růst průměrné mzdy stanované MPSV, neboť minimální měsíční záloha na sociálním pojištění činí 29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy, přičemž průměrné mzda pro rok 2023 se vypočítá jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021.

  • Minimální měsíční záloha v roce 2023 bude tedy 2 944 korun
  • Výpočet: 2 944 korun (29,2 procenta x 25 procent x 40 324 korun).

V přiložené tabulce máme pro názornost uveden růst minimální měsíční zálohy na sociálním pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní činnost v předchozích letech.

Tabulka: Výše minimální měsíční zálohy na sociální pojištění pro OSVČ

Rok minimální měsíční záloha rok minimální měsíční záloha
2023 2 944 korun 2019 2 388 korun
2022 2 841 korun 2018 2 189 korun
2021 2 588 korun 2017 2 061 korun
2020 2 544 korun 2016 1 972 korun

Trvalý příkaz se nemění - příklad

Živnostník Lukáš platí od odevzdání přehledu za rok 2021 měsíční zálohu ve výši 6 398 korun. Pro pana Lukáše se zvýšením minimální měsíční zálohy nic nemění.

Až do odevzdání přehledu za rok 2022 bude platit takto vysokou měsíční zálohu na sociálním pojištění a po odevzdání přehledu bude vzhledem k dosaženému zisku za rok 2022 ve výši 614 tisíc korun platit měsíční zálohu ve výši 7 471 korun (614 tisíc korun x 50 procent x 29,2 procenta : 12 měsíců).

Start OSVČ a zálohy na sociální pojištění - příklad

Paní Barbora zahájí od února hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Během roku 2023 bude tedy platit minimální měsíční zálohu na sociálním pojištění ve výši 2 944 korun. V prvním roce zahájení samostatné výdělečné činnosti se platí minimální měsíční zálohy.

Za celý rok 2023 se následně vypočte roční sociální pojištění, od kterého se odečtou zaplacené zálohy během roku. Při platbě minimálních měsíčních záloh při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti nemůže vzniknout přeplatek na sociálním pojištění, ale pouze nedoplatek, jestliže zaplacené zálohy budou nižší než vypočtené roční sociální pojištění.

Zvyšuje se maximální sociální pojištění

Pro výpočet sociálního pojištění je, na rozdíl od zdravotního pojištění, stanoven maximální vyměřovací základ. Z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. Maximální vyměřovací základ je stanoven pro zaměstnance i pro OSVČ. Pro rok 2023 se maximální vyměřovací základ zvyšuje na 1 935 552 korun, což je o 67 824 korun více než za rok 2022. OSVČ s vysokými zisky tady zaplatí meziročně více na sociálním pojištění.

Maximum: Sociální pojištění a vysoké zisky - příklad

Podnikatel Tomáš bude mít za rok 2022 hrubý zisk ve výši 4 250 000 korun. Skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) ve výši 2 125 000 korun (4 250 000 korun x 50 procent) je vyšší než maximální vyměřovací základ, proto se sociální pojištění vypočítá z maximálního vyměřovacího základu.

Sociální pojištění za celý rok 2022 činí tedy 545 377 korun (1 867 728 korun x 29,2 procenta). Při stejném hrubém zisku za rok 2023 zaplatí pan Tomáš za celý příští rok na sociálním pojištění 565 182 korun (1 935 552 korun x 29,2 procenta).

Kalkulačka: Jaká je vaše mzda? Srovnání v rámci Česka >>>

Sociální pojištění a paušální daň 2023 pro OSVČ

Zvýšení sociálního pojištění a zdravotního pojištění se týká i paušální daně. Základní paušální daň pro první pásmo by tedy měla v roce 2023 činit 6 208 korun. Jedná se o součet následujících částek:

  • zálohy za zdravotní pojistné ve výši 2 722 korun
  • zálohy za sociální pojištění ve výši 3 386 korun
  • daň z příjmu zůstává ve výši 100 korun

Pro rok 2022 platí OSVČ, které využívají daňový paušál, měsíčně částku ve výši 5 994 korun.

Video: Zdražování v Česku - Vývoj cen základních potravin od roku 2015 do poloviny roku 2022

Video placeholde
Zdražování v Česku - Vývoj cen základních potravin od roku 2015 do poloviny roku 2022 • Videohub