Nové minimální zálohy na zdravotní pojištění 2023 pro OSVČ a co platí pro vedlejší činnost

Zálohy na zdravotní pojištění 2023

Zálohy na zdravotní pojištění 2023 Zdroj: Profimedia

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí vždy platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Pro příští rok se minimální měsíční záloha dle návrhu MPSV zvyšuje o 95 korun. Podívejme se v praktických příkladech, jaké budou OSVČ platit zálohy na zdravotním pojištění.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti závisí měsíční odvody na zdravotním pojištění na dosaženém hrubém zisku v minulém období. Vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha. Splatnost platby zálohy na zdravotním pojištění je do 8. dne následujícího měsíce. Zálohy spravují zdravotní pojišťovny, kupříkladu VZP či ZPMV.

Zálohy na zdravotní pojištění 2024 >>>

Nové minimální zálohy na zdravotní pojištění 2023

Nová minimální měsíční záloha v roce 2023 má dle nařízení vlády činit 2 722 korun, v letošním roce činí měsíční minimální záloha 2 627 korun. Minimální měsíční zálohu na zdravotním pojištění budou v příštím roce platit i OSVČ, které zahájí samostatnou výdělečnou činnost.

OSVČ, které vstoupily do paušálního daňového režimu, mají v souhrnné daňové platbě zohledněno i zdravotní pojištění, a to právě ve výši minimální měsíční zálohy.

Vedlejší činnost a zdravotní pojištění 2023

Při vedlejší činnosti (třeba i rodičovská dovolená) se u zdravotního pojištění zálohy neplatí (není povinnost je platit). OSVČ, která podniká na vedlejší činnost doplatí zdravotní pojištění jednorázově jednou za rok při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích dle skutečně dosaženého zisku.

Limitem hrubého zisku pro vedlejší a hlavní činnost je pro celý rok 2022 částka 93 387 korun, pro celý rok 2023 se limit zvyšuje na 96 777 korun. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. 

Měsíční záloha se nemění - příklad

Podnikatelka Alena měla za rok 2021 hrubý zisk ve výši 994 600 korun. Skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) byl vyšší než minimální vyměřovací základ, proto se roční zdravotní pojištění vypočetlo z částky 497 300 korun (994 600 korun x 50 procent). Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta, proto roční zdravotní pojištění činilo 67 136 korun (497 300 korun x 13,5 procenta).

Nová měsíční záloha od odevzdání přehledu za rok 2021 byla 5 595 korun (67 136 korun: 12 měsíců). Pro paní Alenu zvýšení minimální měsíční zálohy od příštího roku na výši měsíční zálohy nic nemění. Měsíční zálohu v částce 5 595 korun bude platit až do odevzdání přehledu za rok 2022.

Výše záloh: výpočet nové minimální zálohy pro rok 2023

Minimální měsíční záloha se odvozuje od průměrné mzdy stanovené MPSV, přičemž průměrná mzda se vypočítá jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021.

Dle navrhovaného nařízení vlády činí všeobecný vyměřovací základ 38 294 korun a přepočítací koeficient 1,0530. Rozhodná průměrné mzda pro výpočet minimální měsíční zálohy je tedy 40 324 korun (38 294 korun x 1,0530).

  • Minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění pro OSVČ činí 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy, což je pro příští rok částka 2 722 korun (40 324 korun x 50 procent x 13,5 procenta).

Minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění rok od roku roste, jak je vidět z přiložené tabulky. V roce 2023 bude vyšší o téměř tisícikorunu oproti roku 2014.

Tabulka: Výše minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění

Rokminimální měsíční záloharokminimální měsíční záloha
20232 722 korun20182 024 korun
20222 627 korun20171 906 korun
20212 393 korun20161 823 korun
20202 352 korun20151 797 korun
20192 208 korun20141 752 korun

Platba zálohy a změna trvalého příkazu - příklad

Živnostník Ladislav platí v letošním roce minimální měsíční pojistné na zdravotním pojištění ve výši 2 627 korun. Jeho skutečný vyměřovací základ za rok 2021 byl nižší než minimální vyměřovací základ.

Pan Ladislav si musí změnit trvalý příkaz k úhradě a již za leden 2023 zaplatit vyšší měsíční zálohu ve výši 2 722 korun na zdravotním pojištění, a sice do 8. února.

Minimální zálohy = žádný přeplatek na pojistném

OSVČ, které platí během roku minimální zálohy na zdravotním pojištění, nemohou po odevzdání přehledu obdržet přeplatek. Při výkonu hlavní činnosti musí být vždy zaplaceno alespoň minimální zdravotní pojištění. Pokud však OSVČ dosáhnou vyššího zisku než v předchozím období, tak při platbě minimálních záloh může vzniknout nedoplatek na zdravotním pojištění.

V takovém případě jsou zaplacené zálohy během roku nižší než roční zdravotní pojištění. Nedoplatek na zdravotním pojištění je nutné následně uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu.

Zdravotní pojištění a paušální daň 2023

Zvýšení zdravotního a sociálního pojištění se týká i paušální daně. Základní paušální daň pro první pásmo by tedy měla v roce 2023 činit 6 208 korun. Jedná se o součet následujících poplatků:

  • zálohy za zdravotní pojistné ve výši 2 722 korun
  • zálohy za sociální pojištění ve výši 3 386 korun
  • daň z příjmu zůstává ve výši 100 korun

Pro rok 2022 OSVČ, které využívají tento daňový paušál, hradí celkovou měsíční částku ve výši 5 994 korun.

Zdražování v Česku: vývoj cen základních potravin od roku 2015 do poloviny roku 2022 (video)

Video placeholde
Zdražování v Česku - Vývoj cen základních potravin od roku 2015 do poloviny roku 2022 • Videohub