Kontrolní hlášení 2020: Kdo ho podává a co obnáší | e15.cz
M A

Daně

Kontrolní hlášení 2020: Kdo ho podává a co obnáší

Kamila Ondráčková

Kamila OndráčkováJan Vařečka

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Od 1. ledna 2016 došlo v České republice k významnému rozšíření administrativních povinností v oblasti DPH. Plátcům DPH vznikla povinnost podávat spolu s DPH přiznáním také takzvané kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je nutné podat finančnímu úřadu elektronicky v předepsaném formátu a struktuře. Na co si dát pozor?

Kontrolní hlášení je daňovým dokumentem, který pomáhá v boji proti daňovým únikům. Podává se elektronicky každý měsíc nebo kvartálně. 

Kdo podává kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení podávají všechny fyzické a právnické osoby – plátci daně z přidané hodnoty (DPH). Neplátci DPH kontrolní hlášení nepodávají a stejně tak plátce DPH, který uskutečňuje výhradně plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet. 

Právnické osoby podávají kontrolní hlášení každý měsíc vždy do 25. respektive do 25. dne kalendářního měsíce. Fyzické osoby podávají kontrolní hlášení podle zdaňovacího období. To znamená, že měsíční plátci podávají kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletní plátci čtvrtletně ve lhůtě stanovené pro podání přiznání.

Kontrolní hlášení a pokuty

Většina českých živnostníků je čtvrtletním plátcem DPH a za neplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením hrozí vysoké pokuty. Nejnižší tisícikorunová pokuta je udělena v případě, že se kontrolní hlášení podá opožděně, ale ještě před výzvou finančního úřadu. V ostatních případech jsou pokuty znatelně vyšší.

Pokud je kontrolní hlášení podáno až na základě výzvy finančního úřadu, potom dosahuje pokuta vyměřená finančním úřadem 10 000 korun. V případě nepodání následného kontrolního hlášení na základě výzvy finančního úřadu dosahuje pokuta již 30 000 korun a při nepodání kontrolního hlášení ani v náhradní lhůtě dokonce 50 000 korun. Za závažné ztěžování a maření správy daní z důvodu neplnění zákonných povinností souvisejících s kontrolním hlášením (tj. např. když plátce DPH dlouhodobě nepodává kontrolní hlášení, ačkoliv má tuto povinnost) může být udělena pokuta až do výše 500 000 korun.

Jaké údaje se uvádí v kontrolním hlášení?

V kontrolním hlášení se uvádí podrobnější údaje než v samotném daňovém přiznání k DPH, kde jsou uvedeny pouze souhrnné částky. V kontrolním hlášení jsou uvedeny údaje o každé transakci zvlášť. Součty oddílů kontrolního hlášení musí odpovídat příslušným řádkům daňového přiznání k DPH.

Důležitým kontrolním mechanismem je, že stejnou obchodní transakci uvádí odběratel i dodavatel. Podávání kontrolního hlášení má přispět ke snižování šedé ekonomiky a odhalování podezřelých obchodní transakcí. Žádné speciální údaje se však v kontrolním hlášení uvádět nebudou, vždy se uvádí pouze základní údaje z faktur.

„V případě podávání nulového daňového přiznání k DPH se kontrolní hlášení nepodává. Kontrolní hlášení zároveň nemají povinnost podávat identifikovatelné osoby,“ uvádí Pavla Hadrabová ze společnosti Mazars.

Nesrovnalosti u stejné obchodní transakce

Stejnou obchodní transakci by tedy měl uvést do kontrolního hlášení odběratel i dodavatel. V případě, že finanční úřad zjistí nesrovnalosti, obdrží oba od finančního úřadu výzvu, na základě které budou muset nesrovnalosti v zákonné pětidenní lhůtě odstranit.

„Častou chybou, kterou plátci DPH v kontrolním hlášení dělají, je uvádění variabilního symbolu místo čísla daňového dokladu. Tato chyba pak generuje na straně dodavatele i odběratele výzvu ze strany finančního úřadu, proto doporučujeme správně nastavit účetní systém, aby byla do kontrolního hlášení propisována správná data,“ dodává Pavla Hadrabová ze společnosti Mazars.

Pokyny k podání kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení musí být podáno pouze elektronicky, a to buď prostřednictvím daňové schránky, nebo přes aplikaci EPO na portálu Finanční správy. Pro podání kontrolního hlášení není tedy nutné mít zřízenu datovou schránku. Při podání kontrolního hlášení musí být ve formuláři vždy uvedeno ID datové schránky nebo email podávající osoby.

V části A kontrolního hlášení se uvádí plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. V části B se potom uvádí plnění, u nichž je uplatňován odpočet daně, a přijatá plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. Například v oddílu A.4. kontrolního hlášení je nutné uvádět DIČ dodavatele, evidenční číslo daňového dokladu uvedené na dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty a základ daně a výši daně.

Formulář kontrolního hlášení

Formulář kontrolního hlášení naleznete na stránce daňového portálu finanční správy v položce Elektronická podání pro finanční správu. Zde kliknete na položku elektronické formuláře a zde pod nadpisem Daň z přidané hodnoty najdete položku kontrolní hlášení DPH.

Daňové přiznání

Termín pro daňové přiznání 2023

Daňové přiznání za rok 2022 se podává v roce 2023. Do kdy podat daňové přiznání? Termíny pro daně by si měl nastudovat každý daňový poplatník, ať už se jedná o zaměstnance nebo OSVČ. Projděte si také termíny, do kdy podat opravné a dodatečné daňové přiznání a jaký je mezi nimi rozdíl. Podnikatele by měl zajímat kompletní daňový kalendář na rok 2023.

Daňové přiznání: Jak ho vyplnit a podat

Deník E15 připravil informace o tom, jak podat daňové přiznání 2023. Je důležité si uvědomit, že daňové přiznání v roce 2023 je třeba vyplnit za rok 2022. Podat daňové přiznání můžete písemně, fyzicky nebo online. K tomu, abyste podali daňové přiznání online, je potřeba datová schránka. Vyplatí se také vědět, kdo nemusí podat daňové přiznání v roce 2023.

Daně 2023: Novinky a změny

Pro daně, zálohy a odvody se toho v roce 2023 mnohé změnilo. Daňové změny a novinky zahrnují paušální daň, nové zálohy na sociální a zdravotní pojištění, windfall tax, čili daň z neočekávaných zisků, změny však postihly i DPH a vybrané limity, byť sazby daně z příjmu se oproti roku 2022 například nemění.

Formuláře pro daňové přiznání

Formuláře pro daně v roce 2023 si můžete stáhnout online na našich stránkách. Ocení je zaměstnanci, studenti i OSVČ. K dispozici jsou daňové formuláře pro fyzické i právnické osoby. Stáhněte si formuláře pro daňové přiznání na našich stránkách. Formuláře pro daně fungují v Excelu. Daňové šablony respektují soukromí uživatelů, neodesílají žádná data na servery a jsou tedy naprosto bezpečné.

Daně pro OSVČ

Živnostníci si musí daně a daňové přiznání pečlivě hlídat. Projděte si proto našeho průvodce, pokrývající téma daň z příjmu pro OSVČ. Pokud jste během roku 2022 pracovali jako živnostníci na IČO, projděte si naše rady a tipy, jak má řešit daně OSVČ a zaměstnanec v jedné osobě. Pro podnikatele je tu i naše online kalkulačka pro výpočet daně a čistého zisku za rok 2022.

Daň z nemovitosti

Kapitolu samu pro sebe představuje daň z nemovitých věcí. Jaký platí termín? Kde najít daňový formulář? Jak a do kdy ho podat? Jak na výpočet? Jak správně vyřešit daně, vám poradí náš průvodce pro daň z nemovitosti.

Daňové slevy

Důležitou součástí daňového přiznání, kterou by měl znát každý daňový poplatník, představují slevy na daních. Je jich spousta - sleva na poplatníka, sleva na dítě, sleva na manželku, sleva na důchodce, sleva na studenta a další. Snižte si své daně, vyplňte daňové přiznání správně.

Daně a studenti

Daňové přiznání musí řešit i někteří studenti. Měli jste brigády, DPČ nebo zkrácený úvazek? I těch se týkají daně. Projděte si proto informace, kdy daňové přiznání podává student.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery