Kontrolní hlášení 2020: Kdo ho podává a co obnáší

Kontrolní hlášení (ilustrační foto)

Kontrolní hlášení (ilustrační foto) Zdroj: Shutterstock

kontrolní hlášení
2
Fotogalerie

Od 1. ledna 2016 došlo v České republice k významnému rozšíření administrativních povinností v oblasti DPH. Plátcům DPH vznikla povinnost podávat spolu s DPH přiznáním také takzvané kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je nutné podat finančnímu úřadu elektronicky v předepsaném formátu a struktuře. Na co si dát pozor?

Kontrolní hlášení je daňovým dokumentem, který pomáhá v boji proti daňovým únikům. Podává se elektronicky každý měsíc nebo kvartálně. 

Kdo podává kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení podávají všechny fyzické a právnické osoby – plátci daně z přidané hodnoty (DPH). Neplátci DPH kontrolní hlášení nepodávají a stejně tak plátce DPH, který uskutečňuje výhradně plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet. 

Právnické osoby podávají kontrolní hlášení každý měsíc vždy do 25. respektive do 25. dne kalendářního měsíce. Fyzické osoby podávají kontrolní hlášení podle zdaňovacího období. To znamená, že měsíční plátci podávají kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletní plátci čtvrtletně ve lhůtě stanovené pro podání přiznání.

Kontrolní hlášení a pokuty

Většina českých živnostníků je čtvrtletním plátcem DPH a za neplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením hrozí vysoké pokuty. Nejnižší tisícikorunová pokuta je udělena v případě, že se kontrolní hlášení podá opožděně, ale ještě před výzvou finančního úřadu. V ostatních případech jsou pokuty znatelně vyšší.

Pokud je kontrolní hlášení podáno až na základě výzvy finančního úřadu, potom dosahuje pokuta vyměřená finančním úřadem 10 000 korun. V případě nepodání následného kontrolního hlášení na základě výzvy finančního úřadu dosahuje pokuta již 30 000 korun a při nepodání kontrolního hlášení ani v náhradní lhůtě dokonce 50 000 korun. Za závažné ztěžování a maření správy daní z důvodu neplnění zákonných povinností souvisejících s kontrolním hlášením (tj. např. když plátce DPH dlouhodobě nepodává kontrolní hlášení, ačkoliv má tuto povinnost) může být udělena pokuta až do výše 500 000 korun.

Jaké údaje se uvádí v kontrolním hlášení?

V kontrolním hlášení se uvádí podrobnější údaje než v samotném daňovém přiznání k DPH, kde jsou uvedeny pouze souhrnné částky. V kontrolním hlášení jsou uvedeny údaje o každé transakci zvlášť. Součty oddílů kontrolního hlášení musí odpovídat příslušným řádkům daňového přiznání k DPH.

Důležitým kontrolním mechanismem je, že stejnou obchodní transakci uvádí odběratel i dodavatel. Podávání kontrolního hlášení má přispět ke snižování šedé ekonomiky a odhalování podezřelých obchodní transakcí. Žádné speciální údaje se však v kontrolním hlášení uvádět nebudou, vždy se uvádí pouze základní údaje z faktur.

„V případě podávání nulového daňového přiznání k DPH se kontrolní hlášení nepodává. Kontrolní hlášení zároveň nemají povinnost podávat identifikovatelné osoby,“ uvádí Pavla Hadrabová ze společnosti Mazars.

Nesrovnalosti u stejné obchodní transakce

Stejnou obchodní transakci by tedy měl uvést do kontrolního hlášení odběratel i dodavatel. V případě, že finanční úřad zjistí nesrovnalosti, obdrží oba od finančního úřadu výzvu, na základě které budou muset nesrovnalosti v zákonné pětidenní lhůtě odstranit.

„Častou chybou, kterou plátci DPH v kontrolním hlášení dělají, je uvádění variabilního symbolu místo čísla daňového dokladu. Tato chyba pak generuje na straně dodavatele i odběratele výzvu ze strany finančního úřadu, proto doporučujeme správně nastavit účetní systém, aby byla do kontrolního hlášení propisována správná data,“ dodává Pavla Hadrabová ze společnosti Mazars.

Pokyny k podání kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení musí být podáno pouze elektronicky, a to buď prostřednictvím daňové schránky, nebo přes aplikaci EPO na portálu Finanční správy. Pro podání kontrolního hlášení není tedy nutné mít zřízenu datovou schránku. Při podání kontrolního hlášení musí být ve formuláři vždy uvedeno ID datové schránky nebo email podávající osoby.

V části A kontrolního hlášení se uvádí plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. V části B se potom uvádí plnění, u nichž je uplatňován odpočet daně, a přijatá plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. Například v oddílu A.4. kontrolního hlášení je nutné uvádět DIČ dodavatele, evidenční číslo daňového dokladu uvedené na dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty a základ daně a výši daně.

Formulář kontrolního hlášení

Formulář kontrolního hlášení naleznete na stránce daňového portálu finanční správy v položce Elektronická podání pro finanční správu. Zde kliknete na položku elektronické formuláře a zde pod nadpisem Daň z přidané hodnoty najdete položku kontrolní hlášení DPH.