Nižší daně díky darům. Jaké jsou limity za rok 2023?

Daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání OSVČ Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Poskytnutými finančními dary si při splnění zákonných podmínek můžete snížit svoji daňovou povinnost. Kdy sníží dary daň z příjmu za rok 2023 a v jakém rozsahu? 

Finanční dary patří při splnění podmínek uvedených v zákoně o dani z příjmu mezi nezdanitelné položky, které snižují daňový základ. Pro možnost uplatnění daňového odpočtu formou daru je nutné, aby byl finanční dar vynaložen na státem podporovaný účel, v zákoně uvedenému příjemci a dále musí být dodržena minimální a maximální částka daru.

„Co se týče možnosti odečíst si od základu daně dary, situace jak fyzických, tak právnických osob zůstala za rok 2023 v podstatě obdobná jako v roce 2022. Konsolidační balíček totiž zavádí prodloužení daňových opatření ve vztahu k Ukrajině,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Následující opatření se prodlužují i pro rok 2023 (fyzické osoby) a pro zdaňovací období skončená od 1. března 2022 do 29. února 2024 (právnické osoby):

  • možnost odečíst hodnotu bezúplatných plnění až do 30 % základu daně (platí plošně) a
  • rozšíření okruhu odčitatelných darů o dary v souvislosti s Ukrajinou a Ukrajině nebo osobám tam usazeným.

Následující opatření se prodlužují i pro plnění poskytnutá v roce 2023:

  • osvobození příjmu zaměstnance formou poskytnutého ubytování,
  • osvobození bezúplatného příjmu za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny,
  • možnosti uplatnit jako daňový náklad hodnotu bezúplatného nepeněžitého plnění, které není možné odečíst z důvodu nízkého základu daně.

V případě, že by situace měla zůstat stejná i pro rok 2024, bude nutná další úprava legislativy, jíž budou výše uvedená opatření dále prodloužena.

„Pokud by k tomuto prodloužení nedošlo, zákonná úprava by se vrátila ke znění účinnému naposledy pro rok 2019, respektive u právnických osob pro zdaňovací období končící nejpozději 29. února 2020, kdy od základu daně bylo možné odečíst u fyzických osob maximálně 15 % ze základu daně a u právnických osob maximálně 10 % od základu daně,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

Daňové přiznání v roce 2024

V roce 2024 podávají daňové přiznání za rok 2023 nejen lidé, kteří se živí jako OSVČ, ale také mnozí zaměstnanci, studenti, důchodci nebo brigádníci. V našem velkém shrnutí se dozvíte jak a do kdy podat daňové přiznání, kdo má povinnost daňové přiznání vyplnit a co dělat, pokud v něm uděláte chybu.